Patologické hráčství: výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku

Patologické hráčství: výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku - Michaela Dávidová | Booksquad.ink

...raz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky ... Portál LF MU Brno: Multimediální učební pomůcky ... . opsychosociální pohled na poruchu, novější práce již ale tento pohled vidí jako konzervativní a orientují se spíše na rizikové faktory a mechanizmy, které vedou ke specifické symptomové formaci poruchy příjmu potravy. Diagnostické otázky Diagnostika poruch příjmu potravy, jak ji vymezuje Pokroky na poli nových léčebných postupů jsou toho dobrým důkazem: použití angiostatického fumagilinu v léčbě karcinomů či hepatocytárního růstového faktoru u cirhosy, autoimunitní léčba hyperkalcémie při karcinomu příštitných tělísek, "anticytokinová terapie" u revmatoidní artritidy, nový pohled na vztahy ... 20 Ako se prakticky orientovať v závislostiach Okruhlica, Lubomír 1998 základní pojmy a principy; pohled WHO na problematiku návykov ... Patologické hráčství | KNIHCENTRUM.cz ... ... 20 Ako se prakticky orientovať v závislostiach Okruhlica, Lubomír 1998 základní pojmy a principy; pohled WHO na problematiku návykových látek; pomocné vyšetřovací metody; charakteristiky jednotlivých skupin psychoaktivních látek; detoxikace a detoxifikace; léčba; harm reduction; patologické hráčství; tělesné komplikace ... Pro patologické hráčství je typický velmi pomalý rozvoj závislosti a jejích průvodních jevů. Klient většinou hraje řadu let (někdy pět i víc), něž se začnou objevovat první dluhy. Další řadu let může trvat, než patologické hráčství rozloží jeho sociální zázemí a on se ocitne v sociálním vyloučení. Dětská klinická psychologie - 4. vydání. Dětská klinická psychologie, publikace komplexně mapující celý tento obor, vychází ve čtvrtém, přepracovaném a doplněném vydání. Oproti třetímu vydání má o dvě nové kapitoly oddíl vztahující se k poruchám řeči a agresivita v dětském věku V posledních letech se klinicky benigní hyperplazie prostaty řadí mezi širší skupinu diagnóz označovaných jako symptomy dolních močových cest (lower urinary tract symptoms, LUTS). 1 Pohled na problematiku a léčbu LUTS se řídí doporučenými postupy Evropské urologické společnosti. V posledních letech zaznamenala léčba ... Je zaměřen na intervenční ovlivňování všech hlavních rizikových faktorů životního stylu dnešních mladých lidí, jejichž následky se mohou projevit buď bezprostředně nebo ve středním a starším věku (výživa, kouření, konzumace alkoholu, užívání nelegálních drog, patologické hráčství, nebezpečný sex). Femoston 2/10, nový kombinovaný hormonální přípravek na našem trhu. Na sympoziu, které společnost Solvay Pharma zorganizovala 16. února 2000 v kongresovém sále nemocnice Na Homolce v Praze, byl odborné veřejnosti představen nový přípravek pro hormonální substituční léčbu (HST), FEMOSTON 2/10, obsahující 17beta-estradiol + dydrogesteron....

INFORMACE

AUTOR
Michaela Dávidová
DIMENZE
11,33 MB
NÁZEV SOUBORU
Patologické hráčství: výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Patologické hráčství: výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michaela Dávidová. Číst Patologické hráčství: výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY