Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe

Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe - Marek Pavlík, | Booksquad.ink

...ech zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti: Přibližuje metody hodnocení ukazatelů kvality života v regionu ... Litoměřice: Energetický management města | Dobrá praxe ... . Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe - kolektiv, Marek Pavlík . Publikace se věnuje řízení regionů a spolupráci zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. GURKOVÁ ELENA Hodnocení kvality života . Je ojedinělou odbornou publikací, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života specifické pro ošetřovatelstv ... Marek Pavlík a kol.: Regiony budoucnosti - spolupráce ... ... . GURKOVÁ ELENA Hodnocení kvality života . Je ojedinělou odbornou publikací, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života specifické pro ošetřovatelství.V rámci něho je kvalita života vymezená jako výsledek a ukazatel ošetřovatelské péče.Publikace se věnuje posuzování kvality života v souvislosti se zdravím a s nemocí. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe Na trhu ojedinělá publikace se ... Kód: 0373652 Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe Na trhu ojedinělá publikace se ... Kód: 0373652 Regiony budoucnosti : spolupráce, bezpečí, efektivita : inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe / Marek Pavlík a kolektiv; Střety legitimit v Evropské unii : nepřímá, parlamentní, technokratická a procedurální legitimita v teorii a ústavní praxi / Jan Venclík; Cestovní náhrady. Další náležitosti. Regiony budoucnosti : spolupráce, bezpečí, efektivita : inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe / 2.Biologické vědy. Hmyz : příroda do kapsy. Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2019. 192 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-677-5. ISALSKA, Anita. Systematické hospodaření s energií v rámci majetku města. Pravidelný a jednotný systém sledování a vyhodnocování spotřeby energie, pravidelné zprávy do Rady města a vyhodnocování činnosti energetického managementu a plánu prací, Zavedení Fondu úspor energie i naplňování Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030, s cílem 20% úspor - to vše jsou ... V rámci spolupráce s NSZM a projektu PORTFOLIO byl nastaven postup a doporučení pro další aktualizaci strategického plánu v roce 2018 a doplnění o samostatnou „Strategii úřadu a jeho rozvoj". Strategické dokumenty, tak budou nově sestaveny, aby byl naplněn horizontální i vertikální rozměr strategií. Portál Dobrá praxe je rozsáhlým internetovým rozcestníkem Národní sítě Zdravých měst ČR k jednotlivým tématům udržitelného rozvoje. Je určena zejména zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které udržitelný rozvoj zajímá a kteří hledají inspirace a praktické informace. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. 4.4. Vytvářet podmínky pro dobré a objektivní informování o romské menšině, jejích dějinách a současné situaci, tradicích a názorech 35 ... Příklady dobré praxe se sice objevují na místní úrovni, jejich četnost je však malá a nedokáže změnit celkový obraz. ... Olomoucký a Karlovarský, což jsou regiony s ... Priorita 8: Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů Priorita 9: Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-20 Str. 4, „…Pro vyvážený rozvoj regionů je důležité, aby byla zachována rovnováha mezi sociálním, ekonomickým a environmentálním pilířem. vodíkové údolí, co lidé chtějí od chytré zastávky, V4 Inovace, Zkušenosti z tvorby smart city strategií, standardizace otevřených dat, smysl inovačních žebříčků, jak pečovat o ... Využívá různých zdrojů informací pro rozvoj kompetencí k učení, k řešení problémů, komunik...

INFORMACE

AUTOR
Marek Pavlík,
DIMENZE
7,83 MB
NÁZEV SOUBORU
Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe.pdf

POPIS

Na trhu ojedinělá publikace se věnuje řízení regionů a spolupráci všech zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti: Přibližuje metody hodnocení ukazatelů kvality života v regionu. Věnuje se zapojení zainteresovaných skupin do rozvoje regionů, tzv. stakeholders managementu, a jeho vlivu na rozvoj smart regionů. Upozorňuje na hrozby plynoucí z nesladění strategií aktérů v regionu. Prezentuje možnosti finančních zdrojů pro realizaci smart projektů (včetně PPP) a dává doporučení pro rozvoj chytrých regionů. Publikace vychází mj. ze závěrů jedinečného výzkumu Smart Region v ČR (na úrovni NUTS 3) a kvalitativního výzkum o tom, jak budou vypadat regiony v budoucnu. Autory jsou uznávaní odborníci ze státní správy, samosprávy, firem, vysokých škol a profesních i neziskových organizací.

Chcete si přečíst knihu?Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Pavlík,. Číst Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY