Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání - Josef Valenta | Booksquad.ink

...ednictvím metafory performance, ale jsem si vědom, ... Nakladatelství Akademie múzických umění | KOSMAS.cz - vaše ... ... ... Kategorie: Publikace, Divadlo, Osobnosti a osudy První souborné vydání s úvodní studií překladatelky Zoji Oubramové, věnované životu a dílu slavného ruského herce a pedagoga více › Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. 30 ledna 2020. safar . Autor: Josef Valenta Malá řada edice Disk - svazek 20. Jak se dívat na svět, na život, na události, na ... Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek ... ... . Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? ... Jako na divadlo. A proč ne? Divadlo se během své předlouhé existence „naučilo" výše ... Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání 2019; Učit se být 2003; Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy 2014; Metody a techniky dramatické výchovy 2008; Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi 2006; Scénologie krajiny 2008; Učíme (se) komunikovat 2010 Divadla jako prostředku poznávání se v polovině 20. století důkladně chopily vědy o člověku a pokusily se z této metafory učinit instrument svého výzkumu. Zejm. díky jménům Burke, Goffman či Turner se tzv. dramaturgická metafora etablovala v metodologii výzkumů sociálních interakcí. publications and scientific outputs Browse our newest publications, which are produced in AMU's faculties. You can find more information in the publication details and on the AMU Press website. Představuje koncept teorie výchovy jako široce založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura ... Další informace naleznete v detailu publikace nebo na stránkách Nakladatelství AMU. Nakladatelství AMU. Nejnovější publikace a výstupy . Vyberte rok, ... Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání ... Katedra činoherního divadla | DAMU Katedra alternativního a loutkového divadla | DAMU ... Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Josef Valenta Profil publikace Divadlo nebo život!: Aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání Kniha - autor Josef Valenta, 160 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Kniha Česká fotografie 20. století, vycházející paralelně v češtině a angličtině, poprvé v tak velkém rozsahu představuje hlavní tendence, osobnosti a díla české fotografické tvorby celého uplynulého století. Tento podstatně rozšířený text vyšel v roce 2019 na DAMU (+KANT) knižně pod názvem "Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání". Zde již není dostupný. View Divadlo nebo živo...

INFORMACE

AUTOR
Josef Valenta
DIMENZE
9,17 MB
NÁZEV SOUBORU
Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání.pdf

POPIS

Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? – Jako na divadlo. A proč ne? Zvolil jsem sice přístup prostřednictvím metafory performance, ale jsem si vědom, že na řadu jevů, příznivci dramatismu nazíraných prizmatem divadla či performance, se dá hledět i jinak. Didaktik může i bez prizmatu divadla sledovat ve třídě jevy, které jsem sledoval já. Volba metodologie ale byla mou záležitostí, Volil jsem to, co je mi blízké. Metafora divadla nabízela dobré otázky k pozorování a „diagnostice“ jednání. Josef Valenta Divadlo se během své předlouhé existence „naučilo“ výše zmíněné vnímat, pečlivě reflektovat, prozkoumávat. Tak nemohla nevzniknout otázka, zda analytické nástroje, jimiž divadlo zkoumá člověka, mohou být použity i mimo divadlo. Tedy ne při práci na tom, „co budeme hrát a co tím chceme říci“, ale při mimouměleckém zkoumání lidského chování, myšlení a prožívání. Divadlo se svými nástroji reflexe lidí a jejich životů a jednání je úspěšné. Analytická složka divadelní práce je evidentně „evoluční výhodou“. Kdyby nefungovala dobře, divadlo by nesporně zaniklo nebo by jen živořilo. A dramatikovo dobírání se podstat toho, o čem píše, a divadelnické dobírání se podstat toho, jak drama transformovat do scénické podoby, nese jisté shodné rysy s „dobíráním se podstat“ jak v běžném životě, tak dokonce i ve výzkumu. Divadla jako prostředku poznávání se v polovině 20. století důkladně chopily vědy o člověku a pokusily se z této metafory učinit instrument svého výzkumu. Zejm. díky jménům Burke, Goffman či Turner se tzv. dramaturgická metafora etablovala v metodologii výzkumů sociálních interakcí. Tím ovšem její historie nekončí a téma je živé i dnes. A o tom pojednává kniha, kterou právě držíte v ruce. Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.(* 1954 v Brandýse nad Labem) Studoval latinu, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později v doplňujícím studiu výchovnou dramatiku na pražské DAMU. Dále absolvoval řadu kurzů (aplikovaná sociální psychologie; interaktivní divadlo; dramaterapie; outdoorové aktivity apod.). Přednáší na katedře pedagogiky FF UK, na katedře dramatické výchovy DAMU a na dalších vysokých školách. Odborně se zaměřuje na didaktiku osobnostního a sociálního rozvoje/výchovy, pedagogiku a psychologii dramatické hry, paradivadelní edukační činnosti, scénologii a sémiotiku mimodivadelního chování, dramaticko-performační pojetí edukace a výzkum „div-dram“ uměním. V rámci soukromé pedagogické praxe se věnuje oblasti komunikačních témat pro veřejně vystupující profese, přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých a supervizní činnosti v těchto oblastech. V nakladatelství KANT vyšla jeho Scénologie krajiny (malá řada edice Disk, 2008) a Scénologie (každodenního) chování (velká řada edice Disk, 2011).

Chcete si přečíst knihu?Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Valenta. Číst Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY