Itinerario: cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592)

Itinerario: cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592) - Jan Huygen van Linschoten | Booksquad.ink

... . ISBN 978-80-7429-985-8. SYSTEMATIKA, EKOLOGIE I FLORISTIKA VE SVĚTLE PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (KONFERENCE) ... Jednotky: Hrdinové zámořských objevů ... . Požiadavky NATO na audit konfigurácie Vydavate ľ: Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2003 Popis: 16 s. : tab. ; 30 cm Názov: STN 92 0102: 1999, Požiarna bezpe čnos ť stavieb. Veli činy a zna čky Itinerario : cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592) / Jan Huygen van Linschoten ; z nizozemského originálu Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien přeložil, k vydání připravil, úvodní studií a poznámkami opatřil Karel Staněk. — Vydání první. Učebnice dějepisu pro 9. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuk ... Itinerario / Najlacnejšie knihy ... . — Vydání první. Učebnice dějepisu pro 9. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Podrobně jsou probrány nedávné dějiny. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Pročež každého roku, když caravana z Cairu do 20. i 30. tisíc lidu pospolu na pout k Mahometovu hrobu do Mediny, a potom bytu jeho do Mecchy táhne, tam ho při cestě, kteráž mezi ... Ře d i te l : Milan Gelnar, [email protected] P rog ra m o vá řed i tel k a: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361, [email protected] J e d n a te l : Jiří Michek, Vstup do vzrušujícího světa zvířat a zjisti odpovědi na své otázky.Obálka s 3D efektem. -- ISBN : 978-80-7567-416-6 (vázáno) : 299.00 Kč. C 392.155 b Itinerario : cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592) z nizozemského originálu Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien přeložil, k vydání připravil, úvodní studií a poznámkami opatřil Karel Staněk.. -- Vydání první....

INFORMACE

AUTOR
Jan Huygen van Linschoten
DIMENZE
10,31 MB
NÁZEV SOUBORU
Itinerario: cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592).pdf

POPIS

Itinerario (Voyage ofte schipvaert van Jan Huyghen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579–1592), je cestopisem z pera Nizozemce Jana Huyghena van Linschoten (1563–1611), který v 80. letech 16. století strávil několik let v portugalských službách v tzv. Východních Indiích. Itinerario sepsal po návratu do vlasti (1596) s využitím či spíše zneužitím zdrojů získaných v Indii od portugalských informátorů (okopíroval si mj. přísně tajné listiny i námořní a geografické údaje o poloze ostrovů, mořských proudech či mělčinách). Cestopis obsahuje první detailní mapy cest z Evropy do Východních Indií, především Indie jako takové a jeho publikace umožnila anglickým a holandským obchodním lodím poprvé zásadněji proniknout do této oblasti. Následně Britská východoindická a Holandská východoindická společnost zlomily portugalský monopol na obchod s Východními Indiemi a Portugalsko z této oblasti zcela vytlačily. Itinerario je dodnes cenný pramen nejen proto, jakým způsobem pojednává o plavbě po námořní trase mezi Portugalskem a Indií či o obchodu v Indickém oceánu, ale i kvůli hojným zmínkám o geografii Asie a místních podmínkách: fauně a flóře, zvycích i vyznání tamějších etnik. O jeho významu a popularitě svědčí i to, že už do roku 1610 se dočkala vydání v angličtině, němčině, latině a francouzštině. Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha.

Chcete si přečíst knihu?Itinerario: cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Huygen van Linschoten. Číst Itinerario: cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY