Historie–Otázky-Problémy 2/2018

Historie–Otázky-Problémy 2/2018 - - | Booksquad.ink

...hankowie z Brzezówki w XVII i XVIII wieku wiarę zmieniali," Historica ... Prazska-muzea-1918-2018zamecky-areal-ctenice-muzeum ... ... ... Historie-Otázky-Problémy 2/2018. Květy slunce. Pamlsky firmy Neprakta. Synové a vojáci: Neznámý příběh Židů, kteří unikli nacistům a vrátili se bojovat proti Hitlerovi. Programy Masarykových politických stran: Texty z let 1900-1912. Coco Chanel: Pohled zblízka. Velká kniha šití - Módní a bytové doplňky - Eva-Maria ... Popis Módní a bytové doplňky: Velká kniha šití S bytovými do ... [PDF Kniha] Bible pro děti ... ... Popis Módní a bytové doplňky: Velká kniha šití S bytovými doplňky, které si můžete vyrobit za asistence této knihy, váš domov zkrásní v souladu se součastnými módními trendy. Raanan Rein, The Franco-Perón Alliance: Relations between Spain and Argentina, 1946-1955, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh and London 1993. 329 pp. (Reviewed in: American Historical Review, International History Review, Times Literary Supplement, Bulletin of Latin American Research, Choice, Mediterranean Historical Review, EIAL ... Historie-Otázky-Problémy 2/2018; Requiem, upíří rytíř 1: Vzkříšení ... Historie-Otázky-Problémy 2/2018. Panther: Německá snaha o dosažení převahy na bojišti. Šance pro ducha: Hledači duchů 1. Bez sestry neodejdu: Děsivý příběh o zvrácenosti ve jménu „zákona lásky" ... Historie-Otázky-Problémy 2/2018; Pochmurný kraj 2: Zrcadlení; Recykliteratura; Stromy a keře - Naučte se znát nejdůležitější druhy; Svět pirátů; Nejhlubší údolí světa; Nový Orient 2/2010; Z operního Olympu: Pěvecké legendy 20. století; Pošumavské Rhapsodie; Eana Historie-Otázky-Problémy 2/2018. Základy logiky v temporalitě lidské existence: Spor o psychologismus v myšlení Martina Heideggera. Svědek: Annika Bengtzonová 3. Pohlreich. Mnich, který prodal své Ferrari. Práce v zahraničí: Work & travel. Německé obrněné vlaky. Historie-Otázky-Problémy 2/2018. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012. Poznávej a maluj. Ostrovy živých draků ... Historie - Otázky - Problémy 9, 2017, č. 1, s. 48-65. Popular Manuscript Prayer Books in Early Modern Bohemia. Lingua Franca 2, 2016. Translation of "Lidové rukopisné modlitební knihy raného novověku" in Český lid 100, 2013, č. 4, s. 385408. Translated by Anna M. Barton. Jonová, Jitka, „Biskupský korekční dům pro kněze na Mírově," Historie - Otázky - Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství, č. 2 (2009): 149-159. Jonová, Jitka, „Školské zákony v souvislosti s postupným rušením konkordátu z roku 1855," E-pedagogium č. 3 (2010): 19-25. Komparace na poli tělesné výchovy", Historie - Otázky - Problémy 2 (10), 2018, s. 85-104, ISSN 2336-6672 Sedláčková Lucie, "Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898-1989", Acta Universitatis Wratislaviensis. Nakupte knihy za dobré ceny v internetovém knihkupectví Kosmas.cz. Vytvořte si vlastní sociální síť v PHP od prvních plánů přes návrh a implementaci až po zcela funkční výsledek. Mgr. Čeněk Pýcha Historik, redaktor. Kontakt. [email protected] Odborné zaměření. Didaktika dějepisu; Paměťová a mediální studia; Výzkumné a ... In: HOP/Historie-Otázky-Problémy. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 21-36; ADE Predstavy a realita - skúsenosti s digitalizáciou dejepisného učiva a dejepisnej výučby v Slovenskej republike / Mária Tonková In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. - Roč. 25, č. 2 (2011), s. 45-53 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 | all e-journals on one page | e-journals by provider. H. H&G Zeitschrift für Hautkrankheiten (continued as ......

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
4,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie–Otázky-Problémy 2/2018.pdf

POPIS

Hlavní téma : Dětství a mládež v socialistickém Československu „Základním požadavkem pro úspěšný vývoj dítěte ve školním věku je, aby výchovná činnost rodiny a školy byla v souladu a dále aby tu byl i soulad s celým naším novým společenským řádem; jinými slovy, aby všichni tito činitelé vychovávali socialistického člověka.“ V jedné větě publikace O výchově dětí v rodině a ve škole se zřetelem ke spolupráci rodiny a školy (1954) vystihl Ludvík Šulc nároky a očekávání poúnorové výchovné činnosti usilující zformovat v ideálním případě poslušné, pracovité, s vládním zřízením ztotožněné děti/mládež – budoucí občany socialistické vlasti. Odkazem k rodině se rovněž dotkl mimoškolního prostoru a rodinného zázemí dětí, jež nebylo možné myslet neideologicky. Zájem o mladé ze strany poúnorové moci byl pochopitelný – adekvátně zformovaná mládež představovala příslovečnou budoucnost lidově demokratického, posléze socialistického Československa. Historie dětství v socialistickém Československu je ovšem komplexnější. Je třeba se vyhnout normativní představě o jakémsi ideálním dětství umožňující posoudit stav a morálku socialistické společnosti. Namístě je naopak historizace dětství, tj. tázat se jaké představy o dětství existovaly, jaké politické, kulturní, sociální opatření tyto představy měly/chtěly prosadit a jak děti v této společnosti nakonec žily. Důležité je přitom zahrnout do výzkumu děti různého druhu, tedy zajímat se o různé etnické skupiny, sociální třídění, gender, náboženství, a určitě kategorie odlišnosti (postižení, sociální deviance atd). Možné tematické okruhy: • Zákony, normy a očekávání formující a limitující život a aktivity mládeže • Školní výuka a výchova (nejen) dětía mládeže: podoby, cíle, strategie, kontexty • Mimoškolní a volnočasové aktivity dětí a mládeže • Ne/normalita a ideály ve vztahu k dětství a mládeži • Tělesnost a vizualita Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze seznamuje odbornou i zasvěcenou laickou veřejnost s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na ÚČD a s nimi spojených pedagogických aktivit jejich členů. Časopis se primárně zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Uveřejňuje nejen studie učitelů, ale též části zdařilých dizertačních či rigorózních prací. Formou obsáhlejších anotací by měla badatelská obec získat také průběžnou informaci o úspěšně obhájených diplomových a dizertačních pracích studentů. Jednotlivá čísla doplňuje obvyklý badatelský servis v podobě recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice i zahraničí. Čísla jsou profilována chronologicky či tematicky, většinou jako výstupy jednotlivých seminářů ÚČD FF UK.

Chcete si přečíst knihu?Historie–Otázky-Problémy 2/2018 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie–Otázky-Problémy 2/2018 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY