Kvalita demokracie v Mongolsku

Kvalita demokracie v Mongolsku - Pavel Maškarinec | Booksquad.ink

...l. Info: Centrum pro studium demokracie, 2019 (1 ... (PDF) Ženy a lokální politika. Komunální volby v České ... ... .) - brož., 480 str. EAN: 9788073254667 ISBN: ... Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji 2013; O politické filozofii, demokracii a střední Evropě - K poctě doc. Rudolfa Kučery 2018; Politická participace: Současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj 2017; všech 7 knih autora. Kniha Kvalita demokracie v Mongolsku je v Kvalita demokracie v Mongolsku Kniha se zaměřuje na jedno z aktuálních témat výzkumu demokratizace, jímž je výzkum kvality demokracie, a podrobně analyzuje vývoj kvality demokracie v Mongolsku - jedné ze zemí tzv. třetí vlny demokratizace - od přechodu k de ... Kvalita demokracie v Mongolsku — Academia ... . třetí vlny demokratizace - od přechodu k demokracii v roce 1990 do současnosti. Kvalita demokracie v Mongolsku ... a podrobně analyzuje vývoj kvality demokracie v Mongolsku - jedné ze zemí tzv. třetí vlny demokratizace - od přechodu k demokracii v roce 1990 do současnosti. První část textu představuje existující přístupy k výzkumu kvality demokracie. Práce vychází z teze, že při hodnocení kvality ... Kniha Kvalita demokracie v Mongolsku - 25 000 odborných a právnických kníh, zákony kúpite v kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk Mongolsko je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem (3 000 km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760 km). Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR, téměř jako Aljaška), ale vzhledem ke svým pouze 3,05 milionům obyvatel patří Mongolsko mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění. Knihu „Kvalita demokracie v Mongolsku" nájdete v knižnici Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela Kniha se se zaměřuje na jedno z aktuálních témat výzkumu demokratizace, jímž je výzkum kvality demokracie, a podrobně analyzuje vývoj kvality demokracie v Mongolsku - jedné ze zemí tzv. třetí vlny demokratizace - od přechodu k demokracii v roce 1990 do současnosti. První část textu představuje existující přístupy k výzkumu kvality demokracie. Práce vychází z ... Kvalita demokracie ...

INFORMACE

AUTOR
Pavel Maškarinec
DIMENZE
10,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Kvalita demokracie v Mongolsku.pdf

POPIS

Kniha se se zaměřuje na jedno z aktuálních témat výzkumu demokratizace, jímž je výzkum kvality demokracie, a podrobně analyzuje vývoj kvality demokracie v Mongolsku – jedné ze zemí tzv. třetí vlny demokratizace – od přechodu k demokracii v roce 1990 do současnosti. První část textu představuje existující přístupy k výzkumu kvality demokracie. Práce vychází z teze, že při hodnocení kvality demo­kracie sehrává hlavní roli analýza institucí a mechanismů reprezentativní demokracie, tedy procedurální koncepce demokracie a pohled na demokracii jako politický systém poskytující občanům legální příležitosti k participaci a soutěžení, které se promítají do skutečných vzorců chování, dávají občanům a organizované občanské společnosti nástroje kontroly nad politiky a politickými institucemi a naplňují demokratické normy, jako jsou reprezentativita, odpovědnost, rovnost a participace. Vzhledem k tomu, že fungování demokratických institucí ovlivňuje způsob, jímž občané vnímají demokracii, zahrnuje teoretický rámec rovněž analýzu individuální úrovně, protože jsou to právě občané, kteří dokáží posoudit kvalitu demokratického politického života včetně institucionální a meziinstitucionální roviny fungování politického systému. Následující čtyři kapitoly se soustřeďují na analýzu jednotlivých dimenzí kvality demokracie – reprezentace, participace, soutěže, odpovědnosti. Závěrečná část práce dokládá přínosnost navrženého konceptuálního rámce, který v rámci proceduralistického vymezení demokracie kombinuje analýzu institucí (procedur) s individuálním hodnocením performance institucí (procedur) ze strany občanů. Individuální pohled na kvalitu demokracie totiž může vhodně doplnit analýzu institucí a vysvětlit důvody stojící za podobou kvality demokracie v jednotlivých dimenzích – vzhledem k tomu, že tyto dimenze mohou být často vzájemně provázány a vysoká či nízká hodnota kvality demokracie v jedné dimenzi může posilovat či zeslabovat kvalitu demokracie v dalších dimenzích.

Chcete si přečíst knihu?Kvalita demokracie v Mongolsku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Maškarinec. Číst Kvalita demokracie v Mongolsku Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY