Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin

Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin - Barbora Pecková, | Booksquad.ink

...dějiny AV ČR, 2004. 175 s. Hlasy minulosti, sv ... Jiří Pešek | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... . 1. ISBN 80-7285-045-8. Historie zrozená z rozhovoru. Interview ve výzkumu soudobých dějin. Blanka Soukupová, Róza Godula-Weclawowicz, Grazyna Ewa Karpińska a kol. Národy - města - lidé - slavnosti. Luděk Jirka . Migrace za lepším životem. Etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny: Sounáležitost s ukrajinským národem a „vytváření ... NOVOTNÝ, Karel, O povaze jevů. Úvod do so ... Kniha: Historie zrozená z rozhovoru | Knihy.ABZ.cz ... ... NOVOTNÝ, Karel, O povaze jevů. Úvod do současné fenomenologie ve Francii , Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010. ISBN 978-80-87378-64-9 PECKOVÁ, Barbora, RAJLOVÁ, Lucie, PEŠEK, Jiří, Historie zrozená z rozhovoru. Interview ve výzkumu soudobých dějin , Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2018. ISBN 978-80-7571 ... Barbora Pecková - Lucie Rajlová - Jiří Pešek (eds.), Historie zrozená z rozhovoru. Interview ve výzkumu soudobých dějin, Praha FHS UK 2018, 233 str. ISBN 978-80-7571-016-1 Osobní webové stránky Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. Orální historie (z lat. oralis, ústní) je kvalitativní výzkumná metoda užívaná ve společenských vědách, především historii, sociologii, politologii, etnografii, antropologii, archivnictví, gender studies, literární vědě, filmové vědě či psychologii (někteří její představitelé však o ní hovoří jako o oboru či dokonce hnutí). Naslouchat hlasům paměti stejně jako publikace starší Orální historie ve výzkumu soudobých dějin a O orální historii s jejími protagonisty jsou již zcela nebo téměř vyprodány, byl zde i důvod odborný. Orální historie ve světě udělala další krok kupředu; česká orální historie Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. Historie zrozená z rozhovoru : interview ve výzkumu soudobých dějin: Historik v pohybu: Historikové na cestách, 1997: Historiografie o městech a historiografie ve městech: Historiography of cities and in cities: Inseln der bürgerlichen Autonomie? : traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90 Dává také rámcový podnět ke klasifikaci historického rozhovoru, představuje jeho možnosti a limity a upozorňuje na řadu dílčích problémů spojených s orálněhistorickým výzkumem. VANĚK, Miroslav - MÜCKE, Pavel - PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha ... Chomutov . Kniha: Jaroslav Pachner: ChomutovPod společným označením Zmizelé Čechy vydává nakladatelství Paseka edici, která má připomenout zaniklou tvář měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký význam a na sílu genia loci, na jehož vytváření se podíleli naši předkové. Historie zrozená z rozhovoru : interview ve výzkumu soudobých dějin / Barbora Pecková, Lucie Rajlová a Jiří Pešek (eds.). -- Vydání I.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. -- 233 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 19 cm výzkumu, in: MEMO 8, 2018, . 2, s. 64-87. ... PEŠEK, Jiří, Historie zrozená z rozhovoru: interview ve výzkumu soudobých djin, Praha 2018 STORCHOVÁ, Lucie a kol., Koncepty a djiny: Promny pojmů v souasné historické vd, Praha ... [sborník příspvků z workshopu „Antropologie - historie - teorie" konaného na FHS UK v Praze dne ......

INFORMACE

AUTOR
Barbora Pecková,
DIMENZE
9,98 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin.pdf

POPIS

Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. V knížce se čtenář setká s různými typy interview, s jejich proměnami v závislosti na čase, metodě, účelu a vztahu narátora a tazatele i s rozličnými metodickými přístupy k historiografickému vytěžení tohoto okruhu pramenů: Barbora Pecková zkoumá otázku diskurzu v rozhovorech s komunistickými funkcionáři, Lucie Rajlová hovoří s baletní umělkyní Astrid Štúrovou, Kamil Beer popisuje cestu umělce první světovou válkou a propagandou, Renata Košťálová se zabývá otázkou obchodu s kradeným uměním v případu Hildebranda Gurlitta, Zdeněk Beroun svědectvím rodinné kroniky JUDr. Evy Kozákové, Marin Bojda filosofií a komunikací v díle Karla Jasperse.

Chcete si přečíst knihu?Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Barbora Pecková,. Číst Historie zrozená z rozhovoru: Interview ve výzkumu soudobých dějin Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY