Angličtina – Přehled středoškolské gramatiky

Angličtina – Přehled středoškolské gramatiky - Helena Navrátilová | Booksquad.ink

...ích škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy ... Kniha Angličtina - Přehled středoškolské gramatiky ... ... . Angličtina - cvičebnice středoškolské gramatiky. Učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však využít i jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy. Angličtina - přehled středoškolské gramatiky. 05.05.2020. ISBN 9788086873077. Email prodávajícího [email protected] Místo, kde se učebnice nachází Rožnov pod Radhoštěm. Popis stavu učebnice nezad ... Angličtina, přehled středoškolské gramatiky - vše na jedné ... ... . Angličtina - přehled středoškolské gramatiky. 05.05.2020. ISBN 9788086873077. Email prodávajícího [email protected] Místo, kde se učebnice nachází Rožnov pod Radhoštěm. Popis stavu učebnice nezadán Angličtina a gramatika. Anglická abeceda, nejpoužívanější slovíčka, zájmena v angličtině, anglické předložky, slovosled v anglické větě atd. - to vše jsou oblasti, které se v angličtině musíte chtě nechtě nabiflovat. Inzerát Angličtina Přehled středoškolské gramatiky v okrese Liberec, cena 70Kč, od student.ucebnice na Sbazar.cz. Popis: nepopsaná, používaná. Kniha Angličtina přehled středoškolské gramatiky na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Angličtina přehled středoškolské......

INFORMACE

AUTOR
Helena Navrátilová
DIMENZE
7,65 MB
NÁZEV SOUBORU
Angličtina – Přehled středoškolské gramatiky.pdf

POPIS

Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy. Učebnice klade velký důraz na praktické osvojení základní gramatiky na úrovni odpovídající znalostem požadovaným u maturitních zkoušek, kromě toho rovněž nabízí bohatou zásobu gramatické terminologie, která je v závěru knihy k dispozici v abecedně řazeném dvojjazyčném seznamu. Nespornou předností učebnice je množství příkladů, které názorně demonstrují teoretický výklad. Tato kniha vychází současně s Angličtinou – cvičebnicí středoškolské gramatiky. Obě učebnice jsou koncipovány na základě Katalogů požadavků pro anglický jazyk k nové podobě maturitní zkoušky schválených MŠMT ČR. Přehled i cvičebnice gramatiky se shodují v obsahu a chronologii probíraných jevů, čímž je usnadněna práce s oběma učebnicemi a orientace v nich. Výklad stručně shrnuje učivo probírané v průběhu studia anglického jazyka na středních školách a obsahuje základní přehled gramatiky angličtiny k maturitě. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny systematicky dle slovních druhů v části morfologické a dle základních větných komponent a větných typů v části syntaktické. V přílohové části jsou shrnuty základní údaje o anglickém jazyce jako systému, jeho historickém vývoji i o současných vývojových tendencích. Součástí přílohové části jsou i přehledné tabulky gramatických jevů, usnadňující studentům orientaci v pravidlech i výjimkách anglické gramatiky. Pozornost je při výkladu věnována jak slovním druhům, tak i základním syntaktickým strukturám, což je důležitým předpokladem pro pochopení a osvojení si anglického gramatického systému. Četná praktická cvičení k těmto kapitolám pomohou lépe zvládnout teorii a rozšiřují stávající slovní zásobu.

Chcete si přečíst knihu?Angličtina – Přehled středoškolské gramatiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Helena Navrátilová. Číst Angličtina – Přehled středoškolské gramatiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY