Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů

Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů - Petra Ježková (ed.) | Booksquad.ink

... syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů Petra Ježková o knize: Stůňu touž nemocí - Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů (vydal IDU) ... Onemocnět uměním | | A2 - neklid na kulturní frontě ... . Rekonstrukce Wortnerova domu a nové depozitáře AJG. Dabing Street, TV seriál, režie Petr Zelenka. Naposledy se nám otevřela možnost skrz 187 listů souboru korespondence s názvem Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů nahlédnout do vztahu dvou lumírovců, spisovatele a dramatika Julia Zeyera a novináře, divadelního kritika a spisovatele Jana Liera. Přátel trpících lidskými zvraty ... Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů Autor: Petra Ježková Soubor korespondence z let 1883-1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářejíc ... Petra Ježková ed. - Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan ... ... . Přátel trpících lidskými zvraty ... Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů Autor: Petra Ježková Soubor korespondence z let 1883-1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářející podstatným způsobem obraz společenského, kulturního i uměleckého milieu v českých zemích na konci ... Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů 2017, k. autorů. Soubor korespondence z let 1883-1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářející podstatným způsobem obraz společenského, kulturního i uměleckého milieu v českých zemích na konci 19. století. Zachycuje hluboké přátelství ... Stůňu touž nemocí - Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů - Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů - Petra Ježková Soubor korespondence z let 1883-1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářející podstatným způsobem obraz společenského, kulturního i uměleckého milieu v českých zemích ... Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů ... Dopisy, jež si vyměňovali Julius Zeyer a Jan Lier, zachycují přátelství dvou výrazných umělců a intelektuálů, kteří si notovali zejména ve skepticismu a nespokojenosti se soudobými poměry. Podávají svědectví nejen o autostylizaci výjimečné básnické generace, ale také o duchovním klimatu konce 19. století. Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného až ve 30. letech 20. století; součástí jsou filologické i věcné komen­ táře, ediční úvody k jednotlivým spisům a další ... Stůňu touž nemocí Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů Petra Ježková (ed.) / Institut umění - Divadelní ústav (2017) Sborník prací přináší výběr obecných statí z bohaté publikační činnosti našeho předního neolatinisty Jana Martínka (*1924). Obsahuje 39 studií týkajících se zejména latinského humanistického básnictví, ale i onomastiky, knihovědy a dalších oblastí humanitních věd. Články jsou otištěny v české verzi s cizojazyčným resumé, v ... Zobrazuji 1 - 20 z 9 372 pro vyhledávání: '', doba hledání: 0,08 s.. Seřadit podle Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů Petra Ježková (ed.) kniha online Supermarket sovětských hrdinů Jáchym Topol kniha online Svět Emoji Paul Lang kniha online Doporučená témata mezi výsledky hledání: . hudební skladatelé 500 divadlo 391 hudba 322 Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů. Vydání první. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. s. 247-258, 12 s. Nota bene, sv. 1. ISBN 978-80-7008-392-5. Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů Petra Ježková (ed.) kniha online Supermarket sovětských hrdinů Jáchym Topol kniha online Svět Emoji Paul Lang kniha online...

INFORMACE

AUTOR
Petra Ježková (ed.)
DIMENZE
6,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů.pdf

POPIS

Soubor korespondence z let 1883–1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářející podstatným způsobem obraz společenského, kulturního i uměleckého milieu v českých zemích na konci 19. století. Zachycuje hluboké přátelství dvou umělců, vzdělanců a skeptiků, lexikem jejich vlastní sebereflexe – malkontentů. Nespokojenost a popuzení, střídané malomyslným klesáním obou přátel nejsou jen známkami jejich citlivých a kritických osobností; umělecká autostylizace do role osamělých bojovníků, v níž se identifikovali s obrazem romantického umělce–vyhnance, je příznačná pro celou generaci českého literárního parnasismu, jenž vzdoroval souběžnému nástupu realismu a naturalismu v umění. Korespondence dokládá mj. i to, že nešlo o nikterak neprostupná prostředí, jak se traduje v zjednodušujících učebnicových konstruktech. V tom smyslu je vypovídající vztah obou pisatelů (a Zeyerův zvláště) k Zolovi, případně Ibsenovi. Sdílený despekt k soudobé mravokárné, úzkoprsé a národovecké kritice, která v osmdesátých letech nalezla nové epicentrum na Moravě, neznačí nedostatek národního uvědomění ani jednoho z respondentů. Naopak, jejich nesmlouvavě protihabsburské smýšlení je dalším významným příspěvkem k složitému obrazu doby. Rakušáctví, jež dle Zeyera vštípila lidu do krve žurnalistika, básník nazývá „nemocí hnusnou jako syfilis.“ Společným terčem korespondence je pak pochopitelně Vídeň jako kvintesence všeho rakušáctví, stejně jako loajální postoj české politické a kulturní reprezentace a prohabsburský ráz českých slavností a institucí. Kolize mezi ideovým přesvědčením a pragmatickými činy však nemine ani pisatele (především ekonomicky i společensky odvislejšího Liera). Podobně je tomu s vyhrocenou kritikou české první scény, jež v dopisech zaznívá, dokud se jeden z pisatelů nestane – jako dramaturg Národního divadla – spoluzodpovědným. Sledujeme tu pak i obapolnou proměnu vztahu mezi Národním divadlem a Zeyerem–dramatikem.

Chcete si přečíst knihu?Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petra Ježková (ed.). Číst Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY