Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 23/2017

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 23/2017 - - | Booksquad.ink

...0 Kč: Raketa č.19. Časopis pro děti chytrých rodičů / Kolo: 120 Kč: Raketa č ... datatata.info ... .18 ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 27/2019 27/2019 kolektív autorov. Ve dvacátém sedmém čísle Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny se sešly texty tematicky velmi různorodé. V úvodu najdeme recenzi Jitky Šosové na antologii textů Art and Theory of post-1989, která obsahuje překlady textů z našeho regionu ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č.22/2017: Krátky popis: Exkluz ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 23/2017 | KOSMAS ... ... ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č.22/2017: Krátky popis: Exkluzívní produkt Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č.22/2017 od výrobce Akademie výtvarných umění u nás najdete v akcii od 72 Kč : Obvyklá cena: 64 Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vstoupil letos do čtvrtého roku své existence, ve kterém také završuje svou transformaci v jediný domácí odborný časopis zaměřený primárně na teorii současného vizuálního umění. Důkazem budiž jeho letošní zařazení do Seznamu recenzovaných Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 27/2019. launch Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Sandbox. event. 2019-now. Experimental web application for direct data visualisation and sharing. launch Web App. Datatata Workshop. event. March 20 - 23, 2019. launch Website. Models. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 21: 2017/03 : Kolektiv autorů : Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 22: 2018/01 : Kolektiv autorů : Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 23: 2018/01 : Kolektiv autorů : Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 25 Trávit čas knihou Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 8/2010! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 8/2010 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte! Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 20/2016. ... Článek Elisy Ruscy upozorňuje na úskalí spojená s užitím sociálních médií pro účely umělecké kritiky, kdy odborné posouzení bývá nahrazováno kvantitativním měřením popularity. ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny... 80,00 Kč . Přidat do košíku ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 22/2017 22/2017 kolektív autorov. Nové číslo Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny obsahuje texty, které propojují předměty zájmu a metody dějin umění a filmové vědy. Obě tyto uměnovědné disciplíny v posledních letech čerpají cennou inspiraci z oblasti vizuálních ... Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny,r. 2015 Notebook for art, theory and related zones. 18/2015 Document has not been rated yet Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 24/2018 24/2018 kolektív autorov. Dvacáté čtvrté číslo Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny se tentokrát točí kolem otázky co a proč považujeme v umění za nové? Odpovědi najdeme v pěti textech, z nichž každý se dívá na problém z jiného úhlu. The professional journal Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (Textbook on Art, Theory and Related Zones) has been published by the Academic Research Center of the Academy of Fine Arts since 2007. The magazine's mission is cultivate the academic study of contemporary visual arts within the broader cultural and theoretical context. Český recenzovaný odborný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje výběrové řízení na pozici redaktor/ka pro období 2019-2020. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (Sešit) je odborné periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu....

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,91 MB
NÁZEV SOUBORU
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 23/2017.pdf

POPIS

Ve dvacátém třetím čísle Sešitu se potkávají tak rozmanité problémové oblasti, jako environmentalismus, bioart, restaurování a počítačové hry. Studie Ondřeje Navrátila se zaměřuje na reflexi environmentálních otázek v českém umění devadesátých let. Pozoruhodným rysem konkrétních projektů, o nichž se zde pojednává, je fakt, že buď nebyly vůbec uskutečněny, nebo se v procesu jejich realizace muselo ustoupit od původní vize. Autor zdůvodňuje neúspěch těchto (převážně importních) environmentálních intervencí obecnou nevraživostí tehdejšího českého kulturního prostředí k angažovanosti v umění. Eva Šlesingerová v textu „Bioart a sciart. Proplétání věcí, těl a technologií“ podává erudovaný vhled do teoretických diskusí doprovázejících umělecké experimenty na hraně živého a neživého nebo lidského a nelidského. Zároveň přichází s kritickou interpretací této tendence, podle níž se jedná o další podobu biomoci, která redukuje člověka a další organismy na jejich biologickou složku, již zároveň podřizuje přísné vědecko-technické kontrole. Recenzní studie Matěje Strnada se věnuje dvěma nedávno publikovaným knihám zaměřujícím se na problematiku konzervování-restaurování, můžeme ji ale číst také jako obecný úvod do teoretických otázek, které se vynořují v souvislosti s úkoly obnovy a uchovávání kulturních artefaktů, nebo jako sondu do stavu debaty v lokálním prostředí. Adam Franc ve své recenzi monografie Heleny Bendové Umění počítačových her nabízí přehled dosavadní reflexe této problematiky v českém prostředí a kritickou analýzu argumentů, pomocí kterých Bendová obhajuje umělecký status počítačových her.

Chcete si přečíst knihu?Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 23/2017 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 23/2017 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY