Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace

Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace - Jan Chodějovský (ed.) | Booksquad.ink

...hlu, než jaký poskytují memoáry či korespondence politických představitelů ... Zajímavosti ze světových dějin 1 | Odborná literatura a ... ... . ... (mírová konference očima poradců československé a polské delegace ... Album pozdně středověkého písma - svazek VII.: Západní Čechy. Městské knihy města Stříbra 1437-1520 Hana Pátková kniha online Paříž 1919 Mírová konference očima poradců československé a polské delegace . skladem. 489 Kč . doprava od 110 Kč. Do obchodu ... Párizs 1919. A békekonferencia a c ... Vznik a historie Československa ve fondu Knihovny AV ČR ... ... . 489 Kč . doprava od 110 Kč. Do obchodu ... Párizs 1919. A békekonferencia a csehszlovák és a lengyel delegáció tanácsadóinak szemével (Paříž 1919 - Mírová konference očima poradců československé a polské delegace). Szerkesztette Jan Chodějovský. 422. oldal. Masarykův ústav a Archiv AV ČR - Nakladatelství lidové noviny, 2018. Jan Chodějovský (ed.) Paříž 1919 - mírová konference očima poradců československé a polské delegace. Československá delegace, působící v souvislosti s mírovou konferencí v průběhu roku 1919 v Paříži, sice měla ve svém čele dva politiky, jimž sekundovalo několik sekretářů, ale většinu z jejích členů tvořili odborní poradci - inženýři, univerzitní a ... Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace Jan Chodějovský (ed.) kniha Pedagogický náčrtník Paul Klee epub Pekelná krev: Zvítězí sangvinisté, nebo Lucifer ovládne svět? Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace. [Paris 1919. Peace conference as seen by expert advisors of Czechoslovak and Polish delegations.] Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 472 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 15. ISBN 978-80-7422-270-2 Paříž 1919 : Mírová konference očima poradců československé a polské delegace / Ed. Jan Chodějovský. - Praha - Kraków : Nakladatelství Lidové noviny - Masarykův ústav a Archiv AV ČR - Archiwum Nauki PAN i PAU, 2017. - 472 s. : fotogr., pram. a lit. - ISBN 978-80-7422-270-2. 19 043 / 19 043 Když se chcete historií vzniku Československa vážně zabývat, tak si můžete přečíst knihu : Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace, od PhDr. Jana Chodějovského Ph.D., nebo edici deníku diplomata Adolfa Čeného, případně si poslechnout přednášku výše uvedeného pana doktora ... Paříž 1919 - Mírová konference očima poradců československé a polské delegace ... Československé legie v 1. světové válce - K oslavě 100.výročí vzniku československé branné moci 1914 ... Paříž 1919 - Mírová konference očima poradců československé a polské delegace ... Band 1, Lyrisch = Volume 1, Lyric. Le nozze di Figaro. Bravo signor padrone!/Se vuol ballare (Figaro) ; Ehi capitano/Non più andrai (Figaro) ; Tutto è disposto/Aprite un po' que Paříž 1919 - Mírová konference očima poradců československé a polské delegace ... Tímto se také zabýval PhDr. Jan Chodějovský Ph.D., který k tomu napsal i knihu: Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace, a to je jen začátek k obyčejné historii. počinu Jana Chodějovského Paříž 1919: Mírová konference očima poradců česko-slovenské a polské delegace. SPL jej zařadila jako první ze série akcí věnovaných (z růz-ných úhlů pohledu) stoletému výročí vzniku Československa, které mj. otevírá i otázky kolem nenaplněných tužeb po lužickosrb-ské státnosti. Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z ...

INFORMACE

AUTOR
Jan Chodějovský (ed.)
DIMENZE
8,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace.pdf

POPIS

Československá delegace působící v souvislosti s mírovou konferencí v průběhu roku 1919 v Paříži sice měla ve svém čele dva politiky, jimž sekundovalo několik sekretářů, ale většinu z jejích členů tvořili odborní poradci – univerzitní a středoškolští profesoři, vojáci a lidé z řady dalších profesí. Tito lidé se "velké politiky" přímo neúčastnili, nicméně byli přítomni v pozadí a udržovali svou činností celý mechanismus konference v chodu. Jen někteří z nich zanechali svědectví ve formě deníků, memoárů a korespondence. Jejich postřehy jsou zajímavé především proto, že na významná diplomatická jednání pohlíželi z jiného úhlu než politici. Všímali si více atmosféry a dění v zákulisí, kde se pohybovali a dostávali se do kontaktů či střetů se svými zahraničními kolegy, kteří obdobně jako oni připravovali podklady pro své politické reprezentanty. Ve většině případů však jde buď o drobné stati, nebo memoáry psané s časovým odstupem v řádu let či desítek let. O to cennější zdroj informací představuje naše edice dosud takřka neznámého deníku Adolfa Černého, zachycujícího téměř souvisle události od 6. ledna (odjezd z Prahy) do 12. září 1919 (oficiální večer na rozloučenou před odjezdem z Paříže). Doplněn o osobní korespondenci, kterou si jeho kolegové z české a polské strany Václav Vilém Štěch a Kazimierz Ignacy Nitsch vyměňovali se svými manželkami doma, nabízí neformální a autentický pohled do pracovní i společenské každodennosti lidí, kteří byli při tom, když se vytvářela podoba nové Evropy.

Chcete si přečíst knihu?Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Chodějovský (ed.). Číst Paříž 1919: Mírová konference očima poradců československé a polské delegace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY