Literární onomastika: Antroponyma

Literární onomastika: Antroponyma - Žaneta Dvořáková | Booksquad.ink

...ko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ... PDF Vlastní jména okolo nás osobní jména Literární onomastika ... ... Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Literární onomastika - Antroponyma - Antroponyma - Žaneta Dvořáková . Mo ... Literární onomastika - Catalog of Frantisek Bartos ... ... . Literární onomastika - Antroponyma - Antroponyma - Žaneta Dvořáková . Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Literární onomastika. Antroponyma. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2017. 292 s. ISBN 978-7308-80-732-6; Související články. Etymologie; Externí odkazy ... Literární onomastika jako obor n 1.1 Z historie literární...

INFORMACE

AUTOR
Žaneta Dvořáková
DIMENZE
4,68 MB
NÁZEV SOUBORU
Literární onomastika: Antroponyma.pdf

POPIS

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie. Je založen na analýze literárních děl českých i světových z 19. a zejména 20. století, přičemž excerpovaná díla záměrně reprezentují širokou škálu literárních žánrů, což umožňuje sledovat některé jevy v širším rámci. Práce se soustřeďuje na několik okruhů problémů. Nejrozsáhlejší oddíl se zabývá literárněonymickými funkcemi, v dalších je představena literární onomastika jako samostatná disciplína a definována literární vlastní jména a závěr se zamýšlí nad budoucím směřováním oboru. Součástí práce je i kompletní soupis bibliografie české literární onomastiky.

Chcete si přečíst knihu?Literární onomastika: Antroponyma ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Žaneta Dvořáková. Číst Literární onomastika: Antroponyma Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY