Castellologica bohemica 16

Castellologica bohemica 16 - Josef Hložek (ed.), | Booksquad.ink

...ellologica bohemica 17. Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky ... kastelologie - ABZ.cz: slovník cizích slov ... . ... Hlavní stránka » publikace » řady » Castellologica Bohemica » Castellologica bohemica - přehled vydaných čísel » Castellologica Bohemica 12. ... Podbrdsko 16. Příbram 2009 644 Průzkumy památek XV. Praha 2008 644 Průzkumy památek XVI. Praha 2009 644 Sborník muzea Karlovarského kraje 17. Cheb 2009 645 209 Kč Castellologica bohemica 16 | Josef Hložek,Petr Menšík . Castellologica bohemica 16 | Castel ... Castellologica bohemica - Vyhledávání na Heureka.cz ... . Cheb 2009 645 209 Kč Castellologica bohemica 16 | Josef Hložek,Petr Menšík . Castellologica bohemica 16 | Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Castellologica bohemica 16 - Menšík Petr, Hložek Josef,. Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky.... Castellologica bohemica 13 OBSAH: Pár slov úvodem k číslu 13 Castellologica bohemica STUDIE Milan Sýkora: Kalich, Panna a Litýš - tři hrady doby husitské na Třebušínsku- Die Burgen Kalich (Kelch), Panna (Jungfrau) und Litýš - drei Burgen der hussitischen Zeit im Gebiet von Třebušín Informace o knižní sérii Castellologica bohemica. Detailní přehled jednotlivých dílů. ČBDB.cz - Databáze knih. 217 Kč Castellologica bohemica 16 | Josef Hložek,Petr Menšík . Castellologica bohemica 16 | Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Castellologica bohemica 15 ... druhou fází, vznikající pravděpodobně na počátku 15. století a osídlenou do 1. poloviny 16. století. Archeologický výzkum českolipského muzea v roce 2014 na severovýchodní straně hradní skály (Peša - Jenč - Havel - Novák 2015) však přinesl nová zjištění, která dokládají její ... Castellologica bohemica 8 STUDIE Jaroslav Panáček: Sídla nižší šlechty na Českolipsku v době předhusitské. Rozbor současného stavu poznání - Sitze des niederen Adels im Gebiet Česká Lípa (Böhmisch Leipa) ... Východočeské listy historické 15-16. 2000 616 Východočeské listy historické 17-18. 2001 617 Wartburg ... -2016: Předstihový výzkum na hradě Velešíně v roce 2011, Castellologica bohemica 13, 207-220. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti ... 16 CASTELLOLOGICA BOHEMICA, PLZEÑ 2016 str. 5—43 Královský palác a kaple na hradé Bezdézu a jejich promény František Gabriel — Lucie Kursová The Royal Palace and Chapel of the Bezdéz Castle and Their Transformations Abstract: The stabilization of the Bezdéz Castle royal palace 's interiors (Bezdéz cadastral, Öeská Castellologica bohemica 18 Castellologica bohemica 15 Castellologica bohemica 16-- autor: Hložek Josef, Menšík Petr Castellologica bohemica 17 Hrady okresu Česká Lípa-- autor: Gabriel František, Panáček Jaroslav Castellologica bohemica 14 navazuje na tradici sborníku založeným předním českým a evropským kastelologem prof. Tomášem Durdíkem. Sborník přináší studie z české i e...

INFORMACE

AUTOR
Josef Hložek (ed.),
DIMENZE
12,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Castellologica bohemica 16.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Castellologica bohemica 16 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Hložek (ed.),. Číst Castellologica bohemica 16 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY