Husitská epopej V. - Za časů Ladislava Pohrobka: 1450 -1460

Husitská epopej V. - Za časů Ladislava Pohrobka: 1450 -1460 - Vlastimil Vondruška | Booksquad.ink

...í rozebírají osobu a vládu tohoto panovníka z nejrůznějších úhlů, a to nejen jeho období vlády, problematiku první volby panovníka, vztah k domácí a zahraniční šlechtě, ale také jeho ... Tajemství porodní báby, Sabine Ebertová | Knihkupec.com ... ... Úřadem se v českém právu rozumí zpravidla správní úřad V teorii však může být obsah tohoto pojmu širší a zahrnovat i další orgány veřejné moci jako např policii nebo i soudy Různé významy pojmu úřad Funkční pojetí Dle prvního funkčního pojetí se jím rozumí okruh záležitostí přiřazených nějaké organizační jednotce nebo orgánu jako jejich ... Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců . Už první knížata z rodu Přemyslovců položila základy českého státu, uvedla křesťanství do naší země a zařadila česk ... Jiri z podebrad kral cesky | Sleviste.cz ... ... Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců . Už první knížata z rodu Přemyslovců položila základy českého státu, uvedla křesťanství do naší země a zařadila český národ do společenství kulturních národů křesťanské Evropy.Vladařské dílo českých knížat a králů sehrálo v následujících staletích namnoze podstatnou úlohu, výrazně se ... ...

INFORMACE

AUTOR
Vlastimil Vondruška
DIMENZE
3,49 MB
NÁZEV SOUBORU
Husitská epopej V. - Za časů Ladislava Pohrobka: 1450 -1460.pdf

POPIS

Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým českým králem stává Jiří z Poděbrad. Proti Čechám se formuje nová nepřátelská koalice. V tomto prostředí postupně odcházejí ze světa pozemského příslušníci prvních generací rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich děti. Vyprávění nás opět zanese do Prahy, na Tábor i Písek, do Plzně a dalších měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství a rovněž do Horních Uher.

Chcete si přečíst knihu?Husitská epopej V. - Za časů Ladislava Pohrobka: 1450 -1460 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vlastimil Vondruška. Číst Husitská epopej V. - Za časů Ladislava Pohrobka: 1450 -1460 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY