Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami: KuliFerda a jeho svět - praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny

Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami: KuliFerda a jeho svět - praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny - Jitka Kendíková | Booksquad.ink

...­jít. ... Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami - praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny ... Clovek a jeho svet 4 | Sleviste.cz ... . Hledáte pro svou prá­ci s dět­mi zají­ma­vé inspi­ra­ce? Pracujete s dět­mi se… S tužkou Týnou na cestách. Zábavná grafomotorická cvičení poskytují průpravu k psaní, přispívají k lepšímu ovládání tužky a nácviku různých druhů čar. Od jednodušších uvolňovacích cviků v prvním tematickém celku se postupuje k opakování složitějších tvarů. Katalog DOBR ... Katalog DOBRÁ ŠKOLKA 2016/2017 by Nakladatelství Dr. Josef ... ... . Od jednodušších uvolňovacích cviků v prvním tematickém celku se postupuje k opakování složitějších tvarů. Katalog DOBRÁ ŠKOLKA pro školní rok 2015/2016 obsahující kompletní nabídku nakladatelství RAABE určenou pro učitelky mateřských škol. * praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP * podporuje plynulé začlenění dětí s SVP do kolektivu * určena pro učitele i rodiče * ilustrov ...více Kupte knihu Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami nejvýhodněji. Příběh Marie Vysvětluje, jak jsou pracovní listy rozděleny a zpracovány. Kromě toho poskytuje informace o jejich vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (Praha 2016). Hlavní část publikace Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří soubor pracovních listů, rozdělených do osmi ... Raabe Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami - Jitka Kendíková * praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP * podporuje plynulé začlenění dětí s SVP do kolektivu * určena pro učitele i rodiče * ilustrována zajímavým komiksovým stylem Na počátku příručka ... Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami - Jitka Kendíková * praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP * podporuje plynulé začlenění dětí s SVP do kolektivu * určena pro učitele i rodiče * ilustrována zajímavým komiksový...

INFORMACE

AUTOR
Jitka Kendíková
DIMENZE
6,94 MB
NÁZEV SOUBORU
Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami: KuliFerda a jeho svět - praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny.pdf

POPIS

Na počátku příručka nabízí teoretický úvod rozdělený na dvě části. První obsahuje především základní definice používaných pojmů. Jsou v něm také informace o legislativě spojené se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Zaměřuje se také na odbornou péči o tyto jedince a podrobněji se věnuje některým podpůrným opatřením. Popisují se zde i náležitosti zápisu do 1. třídy. Nastiňují se i možnosti odkladu povinné školní docházky. Nezapomínáme ani na informace o přípravných třídách. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny shrnujícím doporučením pro pedagogické pracovníky mateřských škol i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Druhou část teoretického úvodu lze chápat jako obecný metodický návod, jak s publikací pracovat. Vysvětluje, jak jsou pracovní listy rozděleny a zpracovány. Kromě toho poskytuje informace o jejich vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (Praha 2016). Hlavní část publikace Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří soubor pracovních listů, rozdělených do osmi tematických kapitol. Na začátku každé z nich najdete podrobnosti, jak s jednotlivými listy pracovat. Doplňujeme je i stručnými návrhy na související a navazující činnosti. Hlavní cílovou skupinu příručky nelze jednoznačně určit. Jsou totiž dvě – pedagogičtí pracovníci MŠ (učitelky/učitelé, asistenti/asistentky, speciální pedagogové atd.) a rodiče, respektive zákonní zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných v předškolním věku. Přestože je příručka určena pro práci s uvedenými skupinami dětí, lze pracovní listy využít i pro všechny ostatní jedince v dané věkové skupině. PhDr. Jitka Kendíková Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk – dějepis. V roce 2001 úspěšně složila rigorózní zkoušku z historie. Po ukončení studia pracovala jako učitelka na Základní škole J. Gutha-Jarkovského a na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Na uvedené ZŠ vykonávala od roku 2002 funkci výchovného poradce a od stejného roku působila jako zástupce ředitele na gymnáziu. 1. 4. 2006 se stala ředitelkou obou uvedených škol. Dlouhodobě se zabývá integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, do běžných škol. Věnuje se také vzdělávání českých žáků, kteří studují nebo studovali v zahraničí, i problematice jejich adaptace na český vzdělávací systém. Na školách, které vede, realizuje ve spolupráci s MHMP nostrifikační zkoušky. Napsala několik statí, v nichž se soustřeďuje na zmiňovaná a mnohá další aktuální témata, vyvíjí lektorskou a přednáškovou činnost, aktivně spolupracuje s MZV, Českými centry, PedF UK a mnoha pobočkami České školy bez hranic a různými odbornými a neziskovými organizacemi. Přáli bychom si, aby tato publikace položila základ pravidelné a aktivní spolupráce mezi mateřskou školou a rodinou. Proto na sebe v některých případech pracovní listy navazují a je vhodné, aby s nimi pracovaly obě zmíněné skupiny. Doufáme, že Předškolák se školními vzdělávacími potřebami bude užitečnou a inspirativní příručkou, nad níž se sejdou děti i dospělí a budou se společně rozvíjet a třeba i bavit.

Chcete si přečíst knihu?Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami: KuliFerda a jeho svět - praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jitka Kendíková. Číst Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami: KuliFerda a jeho svět - praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY