Syntéza dogmatické teologie III: O církvi a svátostech

Syntéza dogmatické teologie III: O církvi a svátostech - Jean-Hervé Nicolas | Booksquad.ink

... bývá nazývána starším slovem věrouka ... PDF Otázky pro zkoušku z biblických v při rigorózním ízení na ... ... . Uchyluji se k němu, protože jde v jistém slova smyslu o výstižný termín. Syntéza dogmatické teologie III Jean-Hervé Nicolas | Krystal OP, 2019. Skladem u dodavatele - Odesíláme za 3-5 dnů ... O svátostech obecně v Teologické sumě ... Ušetříte 67 Kč. Koupit. O Trojici v Teologické sumě ... 1. Trinitární teologie a její spole čensko-politický dopad Ctirad V. POSPÍŠIL: Jako v nebi, tak i na zemi, Kr ... 4/2002 Modlitba Páně - Krystal OP ... . POSPÍŠIL: Jako v nebi, tak i na zemi, Krystal, KNA, Praha - Kostelní Vyd ří, 2007; Zden ěk KU ČERA, Troji ční teologie, L.Marek, Brno 2001; Jean-HHervé NICOLAS: Syntéza dogmatické teologie I., B ůh v Trojici, Krystal, Praha, Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910-2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. 8. O svátostech (De sacramentis) 7. O milosti (De gratia) 6. Základní črty mariologie v Novém Zákoně. 4. Maria - typus víry (Lukáš). II. Svědectví Písma. 2. Základní mariologický princip; 1. Základní dogmatické výroky o Marii; 6. Mariologie; 5. Nauka o Trojjediném Bohu. IV. Vykoupení ve světle sdílení lásky mezi ... O Boží moci III. 360,00 Kč 331,00 Kč ... Církev v Evropě, Evropa v církvi. 398,00 K ... Syntéza dogmatické teologie III. Církev a svátosti. 440,00 K ... A. O SVÁTOSTECH OBECNĚ - KKC 1076 - 1209 B. JEDNOTLIVÉ SVÁTOSTI - KKC 1210 - 1690 I. Pojem, obsah a vývoj nauky o svátostech 1) „Svátostnost" jako teologická kategorie člověk má duchovní dimenzi - je stvořen k obrazu Božímu, protože se může přímo a OSOBNĚ setkat s Bohem. 8. O svátostech (De sacramentis) Nauka o jednotlivých svátostech 1) základ křesťanské existence - křest - biřmování 2) slavení společenství božsko-lidského - eucharistie 3) Kristus uzdravuje z hříchu a nemoci - svátost pokání - pomazání nemocných 4) budování a formace církve - svátost svěcení - svátost manželství 5. Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910-2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Syntéza dogmatické teologie III Jean-Hervé Nicolas ... církvi československé. Na ulicích, na trhu, vhostincích, vrodinách: všude byly jen debaty o víře a církvi, takže se zdálo, že se vrátily staré doby zčeských dějin zXV. a XVI. století, kdy hádky o víru vyplňovaly život národa a vysilovaly jej."5 Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech (STh III, q. 60-65). ... Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů ......

INFORMACE

AUTOR
Jean-Hervé Nicolas
DIMENZE
10,47 MB
NÁZEV SOUBORU
Syntéza dogmatické teologie III: O církvi a svátostech.pdf

POPIS

Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910–2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Díky znalosti současných teologů a dokonalému ovládnutí teologické metody Tomáše Akvinského předkládá Nicolas výklad, který se vyznačuje jak pevností, tak ortodoxií, a přitom je obohacen o výsledky plodného období teologického zkoumání po Druhém vatikánském koncilu.

Chcete si přečíst knihu?Syntéza dogmatické teologie III: O církvi a svátostech ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jean-Hervé Nicolas. Číst Syntéza dogmatické teologie III: O církvi a svátostech Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY