Neurologie

Neurologie - Evžen Růžička | Booksquad.ink

...s a branch of medicine dealing with disorders of the nervous system ... Neurology | Definition of Neurology by Merriam-Webster ... .Neurology deals with the diagnosis and treatment of all categories of conditions and disease involving the central and peripheral nervous systems (and their subdivisions, the autonomic and somatic nervous systems), including ... neu·rol·o·gy (no͝o-rŏl′ə-jē, nyo͝o-) n. The branch of medicine that deals with the diagnosis and treatment of diseases and disorders of the nervous system. neu′ro·log′ic (no͝or′ə-lŏj′ĭk, nyo͝or′-), neu′r ... Neurology - Department home - Mayo Clinic ... . neu′ro·log′ic (no͝or′ə-lŏj′ĭk, nyo͝or′-), neu′ro·log′i·cal (-ĭ-kəl) a...

INFORMACE

AUTOR
Evžen Růžička
DIMENZE
8,50 MB
NÁZEV SOUBORU
Neurologie.pdf

POPIS

Obor neurologie zaznamenal v posledních letech obrovský rozvoj. To se odráží i ve výuce studentů medicíny a vyžaduje nové přístupy, jež jsou zohledněny v učebnici neurologie od Evžena Růžičky a kolektivu. Učebnice se skládá ze dvou hlavních částí, obecné a speciální. Obecná část obsahuje i oddíl neurologické vyšetření a pomocná vyšetření. Text má logické členění a je bohatě doplněn obrázky, schématy, grafy a tabulkami, jež činí učebnici velmi srozumitelnou pro studenty medicíny. Zvláště jsou zvýrazněny vitální informace, které nesmí student přehlédnout, a každá speciální kapitola má navíc v závěru shrnutí nejdůležitějších bodů. Přínosem učebnice je praktický přístup k obecné neurologii. Základní poznatky oboru se samozřejmě nemění, ale v učebnici jsou podány s ohledem na využití v každodenní praxi. Výklad přitom postupuje od příznaků, které lékař na pacientovi vidí, přes návod, jak je má vyšetřit a interpretovat, až k úvaze o postižení struktur nervového systému a volbě vhodných pomocných vyšetření k odhalení příčiny. Učebnice rovněž přináší nové členění a definice některých syndromů, které se v průběhu let změnily a jejichž poznání je důležité pro pochopení speciální neurologie. Jednotlivé kapitoly ve speciální části jsou napsány předními odborníky ze šesti českých lékařských fakult. To je zárukou, že čtenáři získají nejaktuálnější informace o jednotlivých neurologických onemocněních, od klinického obrazu přes diagnostiku a diferenciální diagnostiku až po léčbu. Učebnice je přitom koncipována tak, aby se student neučil pouze jednotlivá onemocnění, ale aby se naučil přemýšlet, čeho si v praxi všímat, co nesmí přehlédnout, jak indikovat pomocná vyšetření a co od nich může očekávat. Cílem je, aby absolvent lékařské fakulty získal základní přehled o neurologických onemocněních, uměl rozpoznat základní chorobné příznaky a dokázal neurologického pacienta správně vyšetřit a nasměrovat v každodenní praxi kteréhokoli medicínského oboru.

Chcete si přečíst knihu?Neurologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Evžen Růžička. Číst Neurologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY