Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči

Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči - Radek Skarnitzl, | Booksquad.ink

... a Skarnitzl, R. (2018). Segmentální plán češtiny ... Zvuková báze řečové komunikace. Fonetický a fonologický ... ... . ... terminologie pro popis hlásek. 4. Vokalický systém češtiny ... Asimilace, elize a epenteze ve spojité řeči, užití rázu. 10. Přízvuk a mluvní takt. 11. Intonace ... Zvuková báze řečové komunikace. Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum. [Především kapitoly 2 Řečová produkce, 3 Základy akustiky a psychoakustiky a 4 Segmentální popis řeči. Kapitola o akustice je dobře napsaná a vycházím ... Zvuková báze řečové komunikace - Karolinum ... . Kapitola o akustice je dobře napsaná a vycházím z ní na přednáškách.] DUBĚDA, Tomáš. 2005. Jazyky a jejich zvuky. Praha ... Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek....

INFORMACE

AUTOR
Radek Skarnitzl,
DIMENZE
6,56 MB
NÁZEV SOUBORU
Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči.pdf

POPIS

Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis segmentální úrovně se kromě vokalických a konsonantických systémů zabývá též interakcemi, k nimž dochází v souvislé řeči. Důkladně je pojat systémový (fonologický) přístup k segmentálním jednotkám a k systematickým procesům. Popis suprasegmentální úrovně vychází ze slabiky jakožto klíčové jednotky řečové produkce i percepce. Důraz je kladen na prozodickou strukturu řeči, na lexikální přízvuk a na melodické a rytmické vlastnosti řeči. Jedním z cílů knihy je rovněž sjednotit rozkolísanou terminologii řečových věd

Chcete si přečíst knihu?Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Radek Skarnitzl,. Číst Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY