Interkulturní psychologie

Interkulturní psychologie - Jiří Čeněk, | Booksquad.ink

...i 93 4.3 Kvantitativní a kvalitativní výzkum v ... ČMPS - O nás ... ... Tuto tematiku řeší psychologie již řadu let a ačkoli dospěla k četným důležitým poznatkům, stále zůstává mnoho neobjasněného. Lze proto jen uvítat, že kolektiv autorů připravil k vydání poměrně rozsáhlou práci, která shrnuje starší, ale hlavně prezentuje nové poznatky v oblasti interkulturní psychologie. Download Citation | Interkulturní psychologie / | 1. vyd. Obálkový podnázev: sociopsychologické z ... (PDF) Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly ... . vyd. Obálkový podnázev: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů | Find, read and cite all the research you need on ... O povaze předsudků: 60 let po Allportovi: seminář Sekce interkulturní psychologie při ČMPS Sylvie Graf, Tibor Žingora Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sekce interkulturní psychologie při ČMPS uspořádaly dne 22. dubna 2015 seminář vztahující se k dílu Gordona W. Allporta. Interkulturní psychologie je vědecké zkoumání variant lidského chování se zřetelem na způsoby, jimiž je chování ovlivňováno kulturním kontextem. (Berry et al., 2002:1; více k tématu viz Průcha, 2010) interkulturní psychologie 1.1 Terminologické označení Když vzniká a postupně se formuje nějaká oblast vědy, není nic ne-obvyklého, že zpočátku není ustálen ani její přesný název. Tak je tomu právě v případě interkulturní psychologie. Ta sice má od doby Nad tématy interkulturní psychologie přemýšlí i na cestách. Navštívil mj. Mauricius, Nikaraguu, Venezuelu (setkal se s indiány kmenů Pemonů a Waraů) či Panamu (setkal se s indiány ... Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie. Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti ... Výzva k nominacím na cenu Vynikající diplomová práce z oblasti interkulturní psychologie. 05. 04. Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS. 23. 03. Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu. 15. 03. Doporučení od ... Interkulturní psychologie. přednášky. Materiál je zabalený pomocí archivátoru ZIP. Software zdarma pro rozbalení ve Windows můžeš získat zde. Předmět Interkulturní komunikace je zaměřen na pochopení podstaty kultury a interkulturních rozdílů, rozvoj kulturní adaptability a senzitivity či zvládnutí principů efektivní komunikace s příslušníky rozdílných kultur.. Po absolvování předmětu budou studenti schopni efektivně komunikovat s příslušníky různých kultur, analyzovat a pochopit jednotlivé ... Kniha: Interkulturní psychologie (Jan Průcha). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! Interkulturní psychologie jako věda vznikla v 60. letech 20. století pod pojmem cross-cultural psychology. V českém prostředí panuje terminologická nejednotnost, neboť se tu tato věda teprve ustaluje. Přednášky pro bakalářské studenty transkulturní komunikace. Interkulturní psychologie: Course title in Czech: Cross-cultural Psychology: Course title in English: Cross-cultural Psychology: Mode of completion and number of credits: Exam (6 credits) (1 ECTS credit = 28 hours of workload) Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 3/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week) Hledáte Interkulturní psychologie - Vybrané kapitoly od Josef Smolík,Jiří Čeněk,Zdeňka Vykoukalová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR Interkulturní psychologie. Průcha Jan. Obsah knihy tvoří rozsáhlý teoretický úvod, v němž jsou vymezeny klíčové pojmy interkulturní psychologie, její vztahy k jí blízkým vědeckých disciplínám, jako jsou např. sociální psychologie, sociologie, etnologie, etnografie a další a její informační zdroje....

INFORMACE

AUTOR
Jiří Čeněk,
DIMENZE
10,41 MB
NÁZEV SOUBORU
Interkulturní psychologie.pdf

POPIS

Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Její autoři fundovaným, ale přitom přehledným a přístupným způsobem přinášejí odpovědi na řadu otázek, které před námi v současnosti vyvstávají. Snaží se jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média. Kladou důraz na aktuální témata, relevantní i v českém prostředí: radikální náboženské proudy, imigraci do EU či ČR, etnické konflikty, zvládání kulturně odlišných situací. Publikace představuje interkulturní psychologii jako mezioborovou disciplínu, kterou nelze oddělit od sociologie, politologie, bezpečnostních studií, sociální antropologie, etnologie a dalších oborů. Poslouží nejen jako zdroj základních informací, ale i jako vhodný základ pro následné aplikace a výzkumy. Je určena čtenářům, kteří se zaměřují na oblast interkulturní psychologie, diplomacie, cestovního ruchu, státní správy, nevládního sektoru. Nalezne však odezvu i u studentů psychologie a dalších humanitních oborů a u všech, kdo se zajímají o současnou situaci u nás i ve světě. V prvé řadě bych chtěla ocenit již samotný vznik knihy, která přináší vhled do základní tematiky interkulturní psychologie. Považuji ji za přínosnou jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost. Publikací na dané téma s multioborovým přesahem je na českém trhu nedostatek.(z recenze doc. PhDr. Aleny Kajanové, Ph.D.) Tato monografie je velmi zdařilým dílem. Vychází z myšlenky, že dnešní moderní vědní disciplíny se musí umět oprostit od uzavřeného tradičního vědního konzervatismu a přijímat myšlenky, trendy, odborné diskurzy a výzkumy i z jiných oborů. Publikace není pouze psychologicky uzavřená, ale pohybuje se na pomezí psychologie a sociologie, politologie, regionální geografie, antropologie a dalších oborů.(z recenze PhDr. Václava Bělíka, Ph.D.)

Chcete si přečíst knihu?Interkulturní psychologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Čeněk,. Číst Interkulturní psychologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY