Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4)

Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4) - Jiří Gazda (ed.) | Booksquad.ink

.... - K úloze tabu v etymologii. In: Studia etymologica Brunensia 2 (eds ... JANYŠKOVÁ, Ilona, PhDr. CSc. | KDO JE KDO v české slavistice ... . I. Janyšková, H. Karlíková), Praha 2003, 179-189. - Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13. mezinárodní kongres slavistů v Lublani. Academia, Praha 2003, 83-91. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 29-35, 7 s. ISBN 978-80-906183--5. info; BRANDNER, Aleš. Ruské p ... Celkem jde o Merde - Stephen Clarke | Internetové knihkupectví ... . s. 29-35, 7 s. ISBN 978-80-906183--5. info; BRANDNER, Aleš. Ruské předložkové konstrukce s příčinným významem a jejich responze v češtině. In Kostincová, Jana. Dialog kultur VIIII. Publikace je v pořadí pátým svazkem nepravidelné ediční řady Pří¬spěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky, v níž jsou od r. 1999 publikovány studie věnované připomínce životních jubileí významných představitelů brněnské jazykovědné rusistiky. - In: Vystoupení členů katedry rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu MAPRJAL. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. - S. 23-29. - ISBN 80-7042-535-. - Konstrukce vyjadřující přesný rozměr v ruských komerčních textech. - In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. k 85. narozeninám. F UKF, Praha 1997, s. 73. 1999 163 (s) Některé rusko-anglick paralel v protiklady é u k češtině. In Příspěvky: k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Bmo, MU. 1999, s. 8-13. 164 (r) Dvoudíln soubo Obsahr ý - výraz - význam I -II, Miloši Dokulilovi k 85. narozeni­ nám, FF UK, Praha 1997 SPFFB; U A 47 ... Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 4. 1. vyd. Brno: ČAS, ÚS FFMU, 2015. s. 93-100, 8 s. ISBN 978-80-906183--5. info; KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVA. Perceptivnost kak idiostilevaja charakteristika poetičeskogo tvorčestva češskich i russkich simvolistov (na materiale O.Březiny i K. Balmonta). Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4), rok: 2015. Časopisy Československo-jihoslovanské ligy: sonda do pramenů k dějinám meziválečných československo-jugoslávských styků KOLÁŘOVÁ Kateřina. Článek v odborném periodiku Porta Balkanica, rok: 2015, ročník: 7, vydání: 1 In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Letenská 4/123 118 51 Praha 1 Česká republika : Sekretariát ředitele: Tel.: 257 533 756 E-mail: ujc at ujc.cas.cz...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Gazda (ed.)
DIMENZE
10,30 MB
NÁZEV SOUBORU
Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4).pdf

POPIS

Ediční řada Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky, jejíž čtvrtý svazek vydává Ústav slavistiky Filozofické fakultě Masarykovy univerzity s podporou České asociace slavistů, se již zapsala do povědomí českých slavistů jako publikační platforma kvalitních jazykovědných studií vzniklých u příležitosti životních jubileí význačných osobností brněnské rusistiky a slavistiky. Aktuální publikace vychází na počest nedožitého devadesátého výročí narození prof. Jiřího Jiráčka, DrSc., a sedmdesátin doc. PhDr. Aleše Brandnera, CSc., osobností, které výrazně přispěly k rozvoji brněnské lingvistické rusistiky. Kolektiv autorů stávajícího svazku má mezinárodní charakter, vedle odborníků z České republiky jsou v něm zastoupeni také slovenští a ruští lingvisté. Sborník sestává z dvaadvaceti příspěvků tematicky pokrývajících různorodé spektrum témat z ruské morfologie, syntaxe, slovotvorby a lexikologie pojatých jak ze synchronního, tak z diachronního pohledu. Všechna témata jsou zasazena do širšího sociokulturního rámce a zpracována s patřičným vhledem do sledované problematiky. Spojovníkem různorodých témat je pak především jejich aktuálnost v kontextu progresivních tendencí vývoje ruského jazyka v nejsoučasnějším období.

Chcete si přečíst knihu?Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Gazda (ed.). Číst Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY