Vědět viděním: Fotografie jako rozhodnutí

Vědět viděním: Fotografie jako rozhodnutí - Michal Janata | Booksquad.ink

... průběžnost čar 2014; Léthé a Mnémosyné: Budoucnost paměti a minulost 2017; Paradoxy demokracie 2017; Velkoměsta v 19 ... DHL | Informace k dovozu | Česky ... . a 20. století - křižovatky změn 2016; Fotografie No. 2019; Rozbřesk soumraku. Kniha o vidění 2018; všech 12 knih autora ... Archa je malé, nezávislé, nekomerčně zaměřené nakladatelství se sídlem ve Zlíně. Vzniklo v roce 1990. Předchůdcem mu byla samizdatová edice „Kakos t" mapující dílo petrkovského básníka a grafika Bohuslava Reynka. Do roku 2009 bylo nakladatelství příležitostným doplňkem hlavní knihkupecké činnosti. Malý slovník reálií komuni ... Vědět viděním - Nakladatelství Archa ... . Do roku 2009 bylo nakladatelství příležitostným doplňkem hlavní knihkupecké činnosti. Malý slovník reálií komunistické totality je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Věra Schmiedtová. Přečtěte si s námi knihu Malý slovník reálií komunistické totality na prazskamuzea1918-2018.cz (1952, Praha), se ve své rozsáhlé publikační činnosti zabývá historií vědy, teorií fotografie, výtvarnou kritikou a historií architektury. Vydal knihy Sypká nehmatnost smrti (Pulchra 2010), Nesamozřejmost vědy a techniky (Malvern 2011), Ustavující průběžnost čar (Archa 2014), Vědět viděním. Fotografie jako rozhodnutí (Archa 2015), Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn (Archa 2016), Léthé a Mnémosyné: Budoucnost paměti a minulost (Dybbuk 2017 ... Od držitele Ceny čtenářů Česká kniha 2019. Světlo z Pauliny, podmanivý povídkový cyklus, v němž se prolínají osudy postav napříč časem, prostorem i sny, představují Jana Štiftera opět jako zdatného spisovatele kratších prozaických útvarů, které čtenáři navzdory rozsahu zůstanou dlouho ležet na mysli. Nicméně, nebuďte zklamaní tím že jste něco nafotili jako z roku 1980, je šance že vám to někdo za pár let publikuje, móda se neustále opakuje a trendy chodí v kruhu;-) 5. Vybírejte s rozmyslem. Udělejte si čas vybrat si ty správné záběry. Jedná se o rozhodnutí za spoustu peněz. Rozhodnutí obchodovat s finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Veškerá díla na tomto webu, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, fotografie, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům. Pouze vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) vyžaduje dokonce i umístění a realizace zdi, která slouží jako oplocení pozemku. K žádosti o územní souhlas musíte přiložit grafickou přílohu (situační výkres se zakresleným a okótovaným oplocením a výkres pohledu oplocení s vyznačenou výškou) a také ... A tak to má i zůstat. Noví spolužáci Ren a Hector to ale vidí jinak. Jsou rozhodnuti rozbít zdi, ...

INFORMACE

AUTOR
Michal Janata
DIMENZE
10,97 MB
NÁZEV SOUBORU
Vědět viděním: Fotografie jako rozhodnutí.pdf

POPIS

Jak v úvodu svého textu Michal Janata otevřeně přiznává, jeho úvahy vycházejí ze zklamání z četby textů teoretiků fotografie. Zdá se mu, že například na rozdíl od literární vědy není teorie fotografie dostatečně propracovaná, protože jí v první řadě chybí promyšlená ontologie fotografického obrazu. Janata se ve svém textu nepokusil tento nedostatek odstranit a namísto toho se rozhodl zaměřit na interpretaci některých aspektů fotografie, především těch, které jsou nedostatečně reflektované. Úvahy Michala Janaty vycházejí z předpokladu, že fotografie navzdory tomu, že je považovaná za spolehlivého svědka, za dokument nějaké události anebo stavu věcí, přeci jen osciluje mezi tím, co odhaluje a tím, co zakrývá nebo jednoduše neumožňuje vidět. Michal Janata se v souvislosti s fotografií věnuje i času, specifice žánrů ve fotografii, vztahu fotografie k paměti či kolektivní paměti, zamýšlí se nad ohniskem, vztahem vidění a poznání atd. Myslím si, že výběr aspektů, kterým věnuje svou pozornost, je funkční, umožní chápat fotografii jako složitý fenomén, který je možné popisovat z různých zorných úhlů. Znechucení autora textu z četby světově uznávaných teoretiků fotografie se projevuje i v tom, že svoje úvahy víc opírá o názory filozofů, překvapivě až antických. Nevidím v tom problém, právě naopak, využití klasických a současných filozofických textů při interpretaci fenoménu fotografie považuji za produktivní, protože ho umožňuje vidět v docela jiném světle, než v jakém jsme ho viděli dosud. V textu Michala Janaty mě zaujala ještě jedna věc, a to je využívání osobního tónu. Například tímto tónem hovoří o svatební fotografii svých rodičů anebo o sugesci, kterou v něm vyvolala nějaká konkrétní fotografie. Tento osobní tón činí text čtivější i proto, že autor ho nezneužívá. Text Michala Janaty Vědět viděním. Fotografie jako rozhodnutí je text, který rozhodně může být dobrým příspěvkem k myšlení o fotografii. prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.

Chcete si přečíst knihu?Vědět viděním: Fotografie jako rozhodnutí ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michal Janata. Číst Vědět viděním: Fotografie jako rozhodnutí Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY