Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920

Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920 - Lukáš Fasora | Booksquad.ink

... k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 ... História - Dejiny a fakty - Knihy beletria - preskoly.sk ... . 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 242 s. ISBN 978-80-7325-364-6. Fasora, Lukáš, 1972-Stáří k poradě, mladí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. -- 1. -- 1. vydání. V českých zemích se aktivně zapojil do organizace sociální demokracie a zároveň se po šestiměsíčním žaláři, souvisejícím s aktivitami ve Vídni, živil manuální prací v textilním průmyslu. ... a Stáří k poradě, mládí k boji: Radikalizace mladé generace českých social ... Generace v socialistickém dělnickém hnutí v letech 1870 ... ... . ... a Stáří k poradě, mládí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 (CDK, 2015). S použitím ... FASORA, Lukáš: Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2015. Fasora, Lukáš, Stáří k poradě, mládí k boji :radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury 2015 C 110196 Brož, Prokop, Církev a II. vatikánský koncil :perspektivy současné ekleziologie Pavel Mervart 2015 C 110197 Snyder, Timothy, Černá zem :holokaust - Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 242 s. ISBN 978-80-7325-364-6. info; FASORA, Lukáš. Politická biografie socialistických vůdců....

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Fasora
DIMENZE
11,69 MB
NÁZEV SOUBORU
Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920.pdf

POPIS

Kniha přináší metodologicky inovativní výklad změn v socialistickém hnutí v českých zemích v letech 1900–1920. Dramatické události světové války, revoluce v Rusku, rozpad monarchie a vznik republiky jsou nahlíženy z pohledu mladé generace příslušníků a sympatizantů socialistického hnutí s cílem představit čtenáři alternativní pohled na poměrně dobře známé události českých a světových dějin. Metodologickou oporou je autorovi generační přístup, poprvé v české historické vědě takto komplexně uplatněný na historickou látku. Autor upozorňuje na generačně specifickou interpretaci světa u mládeže narozené v letech 1885–1900 s citem pro interpretační rozdíly dané národnostní, třídní nebo politickou příslušností. Vývoj v českých zemích je systematicky srovnáván i se situací socialistické mládeže mimo habsburskou říši i v rámci jednotlivých socialistických stran Předlitavska. Z hlediska historické vědy byly dosavadní interpretace zmíněných událostí na generační faktor chudé, někdy dokonce generačním aspektem nedotčené, s tendencí k unitarizaci výkladu historických jevů. Generační metoda v tomto smyslu osvědčila svoji relevanci jako cesta k bohatšímu historickému poznání. Osvědčila se jako nástroj k odmítnutí ideologické předpojatosti, ať už ve smyslu adorace „Masarykovy republiky“, nebo naopak hagiografie počátků komunistického hnutí. Generační přístup se ukázal jako vhodný a nutný korektor zvláště událostních politických dějin, ale také jako plnohodnotný interpretační rámec pro práci historika: pojem generace proto můžeme bez pochyb zařadit mezi základní nástroje historikova poznání, vedle pojmů jako jsou národ, třída nebo gender.

Chcete si přečíst knihu?Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Fasora. Číst Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY