Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie

Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie - Pavel Dufek, | Booksquad.ink

...íková Kapitoly rozebírají krizi současné liberální demokracie ve světě ... Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické ... ... . Autoři se rovněž pokoušejí nalézt učinné léky na vleklé neduhy ... Nejširší výběr e-knih je připraven. Za pár minut můžete číst Liberální demokracie v době krize od Pavel Dufek,Jiří Baroš,Sylvie Bláhová,Tereza Křepelová. Nakupujte u vašeho knihkupce s tradicí. Book Review: Liberal democracy in times of crisis: Political Philosophy Perspective (Recenzia na knihu: Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie) Journal Politické vedy has been released since 1998. The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of ... Liberální demokracie v době krize Perspektiva politické ... ... . The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of Slovak and foreign authors, concerning different fields of social science Liberální demokracie v době krize ... Základní otázkou knihy je tedy schopnost politické filosofie odpovědět na současnou politickou a ústavní krizi liberálních demokracií; prostřednictvím k tomu je zkoumání témat jako teorie a modely demokracie, konstitucionalismus, dělba moci, vztah lidských práv a demokracie ... Krize liberální demokracie a politická teorie: úvodní poznámky. In Pavel Dufek a Jiří Baroš. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha - Brno: Sociologické nakladatelství - Masarykova univerzita, 2019. s. 14-29, 16 s. Edice studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie (Liberal Democracy in Times of Crisis: The Perspective of Political Philosophy) Sociologické nakladatelství (SLON) - Masaryk University, 2019. 308 pages. Co-edited with Jiří Baroš. Demokracie (řecky δημοκρατία dēmokratía, doslovně „vláda lidu") je forma vlády, ve které má lid právo volit zákonodárce.Způsob volby zástupců lidu v demokratickém státě určuje ústava.Existují dvě formy demokracie: přímá demokracie a zastupitelská demokracie.V přímé demokracii lid rozhoduje o zákonech přímo například referendem....

INFORMACE

AUTOR
Pavel Dufek,
DIMENZE
3,45 MB
NÁZEV SOUBORU
Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie.pdf

POPIS

Liberální demokracie je na počátku 21. stoletá údajně v krizi – politické, hospodářské, krizi důvěry, krizi reprezentace, krizi konstitucionalismu, krizi sebedůvěry. Existuje cesta ven z této krize? A kam vlastně liberální demokracie míří? Političtí filosofové a filosofky se domnívají, že právě jejich disciplína dokáže nejen formulovat správné otázky, ale také nabídnout konstruktivní odpovědi – i proto, že období závažných proměn a krizí byla v lidských dějinách vždy doprovázena vrcholnými výkony politického filosofování. Na tomto pozadí autorský tým z Katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně prozkoumává některé nejvýznamnější odborné diskuse, které v soudobé politické filosofii probíhají a které se týkají životaschopnosti liberální demokracie jakožto doposud dominantního modelu vládnutí. Ve dvanácti kapitolách – věnovaných mimo jiné logice politické reprezentace, vztahu demokracie a lidských práv, utopismu a realismu v politickém myšlení nebo konstitucionalistické obhajobě populismu – vyzývají Dufek, Baroš a kol. k zahájení debat, které v českém prostředí dosud příliš nezaznívají. Kniha jako celek i jednotlivé kapitoly přitom oslovují jak širší odbornou veřejnost, pro niž může sloužit jako podnět k výzkumným snahám, tak studenty a studentky politických věd, filosofie a dalších společenskovědních a humanitních oborů, jimž kniha nabízí pokročilý úvod do klíčových problémů současné politické filosofie.

Chcete si přečíst knihu?Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Dufek,. Číst Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY