Fúze: Energie vesmíru

Fúze: Energie vesmíru - Garry McCracken, | Booksquad.ink

...h cest, jak přistupovat k problému získávání energie ze slučování jader atomů ... 5 zásadních problémů při jaderné fúzi | Elektřina.cz ... . Myšlenka řízeného uvolňování fúzní energie pomocí inerciálního udržení vychází ze stejného obecného principu jako vodíková bomba - palivo je zahřáto tak rychle, že dosáhne podmínek k zapálení fúze a začne hořet předtím, než se ... Fúzní energie se uvolňuje ve všech hvězdách a je to základní energetický zdroj celého vesmíru. Bez jaderné fúze by neexistoval vesmír v podobě, v jaké jej známe. Lidstvo a ce ... Ing. Milan Řípa, CSc., Termojaderná fúze - energie budoucnosti ... . Bez jaderné fúze by neexistoval vesmír v podobě, v jaké jej známe. Lidstvo a celá biosféra od svého vzniku závisí na fúzním zdroji energie - Slunci. Nevyčerpatelný zdroj energie Vznikem a vývojem vesmíru se zabývá věda zvaná kosmologie.Během staletí lidského poznání se pohled na vesmír a jeho vývoj neustále měnil a je tomu tak stále. Dnes nejuznávanější teorie, která je pozorováním nejpodloženější, je takzvaný standardní model vesmíru (prosím nezaměňujte se standardním modelem částic a interakcí), také zvaný model ΛCDM (s ... 1. Velké množství energie pro vytvoření fúze. K jaderné fúzi dochází na Slunci a dalších hvězdách, jedná se o základní energetický zdroj ve vesmíru. K fúzi dochází ve středu Slunce za působení vysokých teplot a ohromného tlaku. Na Zemi je simulace podobných podmínek velmi složitá, problémem je zejména ... Fúze. Energie vesmíru Autoři: Garry McCracken, Peter Stott Přeložili: Jan Mlynář, Milan Řípa. Počet stran: 336 Vazba: brožovaná Formát: 130×200 mm ISBN: 978-80-200-2986-7 Doporučená cena: 395 Kč . Knihu Fúze vydalo nakladatelství Academia. Můžete si přečíst i ukázku z knihy. Termonukleární fúze (nebo též termojaderná) je jedním z alternativních zdrojů elektrické energie, namísto dnes hojně používaných tepelných a jaderných elektráren. Výhodou termonukleární fúze je, že neznečišťuje životní prostředí, při reakcích nevznikají škodlivé látky, neomezené množství paliva, a hodně ... Jednou z perspektivních cest se ukazuje využití energie jaderné fúze. 1) Literatura Na téma energie vyšly ve Vesmíru mj. tyto články: A. Sarkisov: Jaderná energie bez senzací, Vesmír 68, 547, 1989/10 D. Jakeš: Jaderná energie bez senzací, Vesmír 69, 351, 1990/6 Termonukleární fúze je proces uvolňování energie za velmi vysokých teplot, ke kterému dochází na základě reakcí mezi lehkými jádry. „Termonukleární fúze je energie hvězd. Je to vlastně nejrozšířenější energie ve vesmíru," zahájil přednášku Radomír Pánek. - Fúze se může zapálit až při dostatečném tlaku a teplotě, což předpokládá existenci dostatečně hmotného tělesa - hvězdy. - Kromě toho ve Vesmíru je více energie, než jí mohlo vzniknout fúzí, což je hlavní důvod, proč je Vaše tvrzení z předchozího příspěvku chybné. Její téma autoři rozdělili do dvanácti kapitol, ve kterých zasvěceně seznamují čtenáře s celou historií výzkumu řízené termojaderné fúze od základních vědeckých myšlenek o úloze fúze ve vesmíru, přes vysvětlení základních principů využití fúzní energie na Zemi až po naznačení širokých možností jejího ... VLASTNOSTI FÚZNÍHO ZDROJE ENERGIE Přírodní zdroj Fúzní energie se uvolňuje ve všech hvězdách a je to základní energetický zdroj celého vesmíru. Bez jaderné fúze by ne-existoval vesmír v podobě, v jaké jej známe. Lidstvo a celá biosféra od svého vzniku závisí na fúzním zdroji energie - Slunci. Antropogenní prostor Recenze knihy Fúze - energie vesmíru autor: G. McCracken, P. Stott překlad: Milan Řípa, Jan Mlynář rozsah: 328 stran (plus 16 přílohových) vydáno: Praha 2006 (1. české vydání z anglic-kého originálu Fusion - The Energy of the Universe) vydal: Mladá fronta, a. s. ISBN: 80-204-1453-3 doporučená cena: 299 Kč, včetně 5% DPH...

INFORMACE

AUTOR
Garry McCracken,
DIMENZE
4,62 MB
NÁZEV SOUBORU
Fúze: Energie vesmíru.pdf

POPIS

Může být termonukleární fúze – energetický zdroj Slunce a hvězd – napodobena v pozemských podmínkách tak, aby zabezpečila nevyčerpatelnou, životnímu prostředí přátelskou energii na Zemi? V této knize britští výzkumníci popisují fascinující historii vědy o fúzní energii od prvních vědeckých myšlenek o úloze fúze ve vesmíru přes vysvětlení základních principů využití fúzní energie na Zemi až po naznačení širokých možností její komerční aplikace ve fúzních elektrárnách 21. století. Publikace se zaměřuje zejména na objasnění principu nejúspěšnějšího fúzního zařízení – ruského tokamaku, na aktuální informace o tom, jak pokračuje výstavba Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (tokamaku ITER) v Cadarache ve Francii, i na poslední výsledky Národního zapalovacího zařízení (laseru NIF) z Lawrencovy národní laboratoře v kalifornském Livermoru (LLNL). Velký důraz autoři věnují zhodnocení současných zdrojů energie a způsobu, jak řešit její vzrůstající celospolečenskou potřebu, ze které jednoznačně vyplývá, že jedinou možností je řízená termonukleární fúze. Kniha je opatřena doslovem Radomíra Pánka o aktuálním stavu výzkumu fúze v České republice a zapojení českých vědců do mezinárodního vědeckovýzkumného programu ITER.

Chcete si přečíst knihu?Fúze: Energie vesmíru ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Garry McCracken,. Číst Fúze: Energie vesmíru Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY