Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe

Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe - Lucie Kališová | Booksquad.ink

...vního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989 ... PDF Etiologie a léčba tonzilofaryngitid Teorie v.s. praxe ... . 176 Kč Teorie a praxe státních úvěrových podpor | Karel Janda . Teorie a praxe státních úvěrových podpor | Monografie seznamuje čtenáře s existující praxí v oblasti státních zásahů do úvěrových trhů a poté prezentuje teoretický model vysvětlující tyto zásahy a porovnávající důsledky různých státních intervencí. Elektrokonvulzivní léčba - teorie a praxe - Lucie Kališová . Elektrokonvulzivní terapie ... Elektrokonvulzivní léčba - teorie a praxe ... . Elektrokonvulzivní léčba - teorie a praxe - Lucie Kališová . Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla dosud překonána. Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je minimálně invazivní stimulační biologická léčebná metoda neuropsychiatrických onemocnění, při níž je v celkové anestezii s myorelaxací skalpovými elektrodami aplikován modulovaný elektrický proud s cílem ovlivnit psychopatologii pacienta. V některých indikacích je jedinou - život zachraňující (ultimum refugium) - léčebnou ... Porovnání cen akvaristika teorie a praxe, ... Elektrokonvulzivní léčba - teorie a praxe. Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla ... Elektrokonvulzivní terapie byla objevena ve 30. letech 20. století, dávno před objevením prvních psychofarmak. S rozmachem používání neuroleptik (neboli antipsychotik), antidepresiv a dalších psychofarmak došlo k dočasnému ústupu elektrokonvulzivní léčby, ale od poloviny 80. let 20. století je její používání opět na výrazném vzestupu. Etiologie a léčba tonzilofaryngitid Zuzana lechová Klinika infekčních nemocí 2.LK UK a Nemocnice Na ulovce Praha KMINE Olomouc 16.11.2019 Teorie v.s. praxe Normální flora dutiny ústní •Streptococcuspyogenes 0 - 9% •Staphylococcusaureus 35 - 40% •Streptococcuspneumoniae 0 - 50% •Neisseriameningitidis 0- 15% ... Elektrokonvulzivní léčba - teorie a praxe Kališová Lucie a kol. brožovaná, 118 str. ISBN 978802464337. Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Elektrokonvulzivní léčba - Teorie a praxe. KALIŠOVÁ Lucie. 200 Kč ... 195 Kč Kvalita softwaru Teorie a praxe - Roudenský Petr organizace i projektů a praxi na technické úrovni řízení kvality ve vztahu ke kvalitě návrhu a zdrojového kódu. Uvedená témata v daném rozsahu představují nezbytný základ pro holistický přístup ke kvalitě softwaru, jehož smyslem je v organizaci ustanovit a udržovat kulturu kvality, která je do produktů ... Skupinová a individuální psychoterapie jsou rovnocennými metodami, mají stejnou účinnost, každý z přístupů k terapeutické práci má však své zásady a je vhodný pro jiný typ pacientů, resp. klientů. Každý z přístupů může mít také vliv na jiné proměnné a většinou má odlišné výsledky. Irvin D. Yalom je dynamicky orientovaný psychoterapeut a psychiatr s ... Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů HOŘÍNKOVÁ Jana BARTEČEK Richard. Kapitola v knize Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe, vydání: První vydání, rok: 2019, počet stran: 7 s. "Teorie a terapie neuróz je základním dílem, jímž Viktor Frankl začleňuje svůj myšlenkový přínos - logoterapii - do bezprostředního rámce lékařské teorie a praxe." Srdečně přeji všem čtenářům krásné chvíle strávené nad touto publikací a hezké léto. Elektrokonvulzivní léčba - Teorie a praxe. KALIŠOVÁ Lucie. 200 Kč ... Cílem monografie je poskytnout čtenáři odborný diskurz základních postulátů forenzně-psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe, s odkazem na aktuální témata v kontextu základních psychologických disciplín. Autorka vychází z pojetí forenzní psychologie jako propojení vědomostí z oboru práva nebo kriminologie ......

INFORMACE

AUTOR
Lucie Kališová
DIMENZE
3,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe.pdf

POPIS

Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla dosud překonána. V současnosti se používá ve většině lůžkových psychiatrických zařízení v České republice. Za dobu užívání EKT došlo k výrazné modernizaci a modifikaci metody a v dnešní době je tato léčba bezpečná, s minimálním výskytem nežádoucích účinků. Navzdory tomu je stále spojena se značnou stigmatizací nejen u veřejnosti, ale i mezi lékaři. Poslední ucelená publikace o EKT vyšla před 20 lety, proto se autoři rozhodli zpracovat současné poznatky do souhrnné publikace. Cílem je obeznámit odborníky i širší veřejnost s podstatou a pravidly používání elektrokonvulzivní léčby. Úvodní teoretická část přináší informace o historii a vývoji EKT i o příčinách její stigmatizace. Popisuje mechanismus působení této metody, shrnuje poznatky o její účinnosti a srovnává její využívání v České republice a ve světě. Druhá část přináší praktické informace pro používání EKT v běžné praxi. Popisuje indikace a kontraindikace této terapie, věnuje se možným nežádoucím účinkům a možnostem jejich minimalizace. Přináší také poznatky o léčbě specifických skupin nemocných (seniorská populace, děti, těhotné ženy, pacienti s neurologickou diagnózou). Závěrem jsou zmíněny nové varianty EKT – udržovací a pokračovací – a vize léčebného užití v blízké budoucnosti.

Chcete si přečíst knihu?Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lucie Kališová. Číst Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY