Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií

Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií - Lenka Vochocová | Booksquad.ink

...vém zhrouceném civilizačním svědomí, nenašli ani trochu „ženské" civilizovanosti, aby si uvědomili jako například americká spisovatelka Ch ... Novinky knižního fondu KKFB - naučná literatura - leden 2020 ... . P. Gilmanová, že válka je především sociální nemoc. Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích : mediální instituce pohledem genderových mediálních studií. První vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. 131 stran ;. ISBN 978-80-246-4284-. WILKES, Angela. První encyklopedie pro malé čtenáře . České vydání první. Ženy (a muži) ve zpravodajsk ... Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích - Mediální ... ... . 131 stran ;. ISBN 978-80-246-4284-. WILKES, Angela. První encyklopedie pro malé čtenáře . České vydání první. Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií Kocour v klobouku Musím jít odvážně vpřed!: v letech 1948-1989 v denním tisku. ... Letecké a ž elezniční nehody československý ch provoz ovatelů v letech 1948 - 1989 . ... Negativita pohledem mediálních a k omuni kačních studi ... 2 vývoj zPravodajství v tištěných a online médiích Lupiči a policajti: Veselé zkazky pro mládež, trampy, noční šoféry a vědce, seniory i opalující se krásky, čtení na deštivou dovolenou u táboráku, ve škole pod l Vedle pravidelných informací ve zpravodajských relacích v 8:00, 12:00 a v 18:00 hodin nabízí stanice operativní dopravní informace v případě mimořádných situací (povodně, sněhové kalamity aj.). ČRo 3 Vltava. Stanice Vltava se od letošního roku připojuje pomocí systému RDS-EON na dopravní vysílání Radiožurnálu. Vymezuje pozici „mediálních studií" v rámci sociálních a humanitních věd. Vychází přitom ze dvou základních komunikačních perspektiv - procesuální a sémiotické. Hlavním cílem kurzu je objasnění znakové podstaty interpersonální i masové komunikace, a to především z pohledu lingvistického a sociologického. ke stažení zde - Revue pro média McQuail (1999: 301) připomíná, že už Helen McGill Hughesová ve své studii News and the Human Interest Story z roku 1940 zkoumala vztah mezi zpravodajstvím a „příběhy ze života" (human interest) s tím závěrem, že americké noviny se už v té době „proměnily z víceméně střízlivého záznamu ve formu populární ......

INFORMACE

AUTOR
Lenka Vochocová
DIMENZE
9,32 MB
NÁZEV SOUBORU
Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií.pdf

POPIS

Publikace je v českém prostředí prvním uceleným pohledem na řadu faktorů, které ovlivňují situaci novinářů a novinářek a spolupodílejí se tak i na genderové diskriminaci v profesi. Na základě podrobné rešerše a kritické reflexe zahraniční i domácí literatury zpochybňuje zažitou představu, že zvýšení počtu žen v novinářské profesi a zlepšení jejich postavení v redakcích (například z hlediska zastávání vyšších hierarchických pozic) samo o sobě přispěje k proměně reprezentací žen (a mužů) v mediálních obsazích nebo promění charakter profese samotné, a to především ve prospěch žen. Představuje další strukturní a organizační vlivy, které mohou být ve srovnání s genderem pro směřování a podobu profese významnější, a shrnuje výsledky vlastního autorčina výzkumu, v němž se zaměřila na to, které faktory vnímají ve své profesi jako zásadní samotné novinářky a novináři v České republice.

Chcete si přečíst knihu?Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lenka Vochocová. Číst Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY