Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze

Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze - Pavel Szobi, | Booksquad.ink

... informace naleznete zde Národohospodářská fakulta (NF, F5, pátá fakulta) je jednou ze šesti fakult veřejné vysoké školy VŠE (tedy Vysoké školy ekonomické v Praze) ... Zdenka JOHNSON | Ph.D. in Economic Policy | University of ... ... .Ve výuce a výzkumu se zaměřuje především na mikroekonomii, makroekonomii, na hospodářskou politiku, rakouskou školu, metodologii ekonomie, dějiny ekonomického myšlení, právo a ekonomii (ekonomickou analýzu práva), organizaci ... Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / Analfabetka, která uměla počítat Pietas Austriaca ... Mezinárodní studentská konference „Ekonomické, politické a ... ... ... Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / Analfabetka, která uměla počítat Pietas Austriaca: Fenomén rakouské barokní zbožnosti Předmluva. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2000 a Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2000 jsou zpracovány ve smyslu ustanovení zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a podle doporučené rámcové osnovy, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DĚJINY VŠE V PRAZE II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. ISBN 978-80-245-2192-3 (tištěná kniha), 1. vydání, 2017, 640 stran, 285 Kč ISBN 978-80-245-2334-7 (e-kniha), 1. vydání, 2019, 640 stran, 219 Kč Vysoké ekonomické školy - Česko. Vysoké ekonomické školy. Vysoká škola ekonomická v Praze. Evropa střední - mezinárodní vztahy. ... Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze Autor: Pavel Szobi; kol. Kniha je rozdělena do šesti kapitol. Prvé dvě se zabývají vývojem československého ... politické škole KSČ (ÚPŠ) a na Vysoké škole politické a sociální v Praze (VŠPS). Po únorových událostech komunisté ihned reorganizovali vysoké ekonomické školství. Nejdříve sáhli k represivním opatřením a omezili výuku ekonomických předmětů na pražské právnické fakult ě, zatímco brn ěnskou zcela zrušili....

INFORMACE

AUTOR
Pavel Szobi,
DIMENZE
4,8 MB
NÁZEV SOUBORU
Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze.pdf

POPIS

Tato kolektivní monografie vznikla v rámci projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické s názvem „Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze“. Je výsledkem spolupráce pedagogů studentů magisterského a doktorského studia Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty a všech dalších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze se záměrem představit historický vývoj vysokého ekonomického školství na příkladu založení Vysoké školy ekonomické v Praze a jejího fungování. Monografie sdružuje témata pracovníků a studentů jednotlivých fakult a metodologicky vychází z klasických politických a hospodářských dějin. Jednotlivé kapitoly pouze okrajově využívají tzv. nové hospodářské dějiny, naopak se opírají zejména o metodu narativního popisu, induktivní, deduktivní, historicko-kritickou, historicko-pojmovou a komparativní metodu.

Chcete si přečíst knihu?Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Szobi,. Číst Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY