Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace

Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace - Stanislav Holubec | Booksquad.ink

...itě: Hledání dějin (Praha: Karolinum, 2018); Stanislav Holubec, Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období post-komunistické transformace (Praha: Scriptorium, 2015) ... Svět včerejška: vzpomínky jednoho Evropana Stefan Zweig ... ... . Pojem legitimita je v širším pojetí chápán jako obecné uznání práva na výkon moci nebo uplatňování autority, v užším smyslu zákonné zdůvodnění a založení výkonu vládnutí.V obou případech úzce souvisí s otázkou moci a mocenských vztahů ve společnosti. Z tohoto důvodu se problematikou legitimity zabývají zejména takové disciplíny, jako je právní věda ... a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (Plzeň 2009) a Ješt ... Katedra společenských věd - Pedagogická fakulta ... . Z tohoto důvodu se problematikou legitimity zabývají zejména takové disciplíny, jako je právní věda ... a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (Plzeň 2009) a Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace (Praha 2015). Květa Jechová (1932) historička a socioložka, dříve zaměstnána v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., nyní v důchodu. Ještě nejsme za vodou - Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace - Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace - Stanislav Holubec Ještě nejsme za vodou : obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické . transformace / Stanislav Holubec Praha, 2015. 310 s. sg.: 6C65 Honzak-Jahić, Jasna, 1948- Tituly od Stanislav Holubec na Martinus.sk. Skvelý zákaznícky servis, knihomoľské akcie a zľavy. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. Hege- monie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v mezivá- lečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a histo- rická paměť v období postkomunistické transformace (2015). V čem je sovětský ekonomický model inspirací pro dnešek? Folklorní akce v České republice 2011 : kalendář a informace / zpracovala Jarmila Jandová. -- [Praha]: Folklorní sdružení České republiky, c2010. -- 142 s. : il., 1 portrét ; 21 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- Terminologický slovník anglický. -- ISBN : (Brož.). KB 22611: Národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České ......

INFORMACE

AUTOR
Stanislav Holubec
DIMENZE
7,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace.pdf

POPIS

Studie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě mezi Východem a Západem. První část charakterizuje, jak se česká historická paměť a vnímání druhých transformovaly během 20. století. Druhá část se zaměřuje na porevoluční 90. léta a pomocí analýzy tehdejšího tisku ukazuje, jak bylo nové společenské uspořádání legitimizováno vytvořením dvou významných kategorií společenského diskurzu: dobré minulosti i dobré části světa (první republika a Západ) stojící proti minulosti špatné a zlým sousedům („komunistická totalita“ a Východ, resp. Rusko). Studie si všímá i kategorií, u kterých nepanovala z hlediska jejich zařazení shoda a probíhaly o nich diskurzivní bitvy (katolická tradice, odboj a odsun, rok 1968, role Německa a Ruska v Evropě, česko-slovenské vztahy). Dále se autor zabývá vnímáním těchto kategorií u dvou hlavních představitelů transformace, Václava Havla a Václava Klause. Poslední kapitolu věnuje komparaci s ostatními postkomunistickými zeměmi a hledá odpověď na otázku, nakolik bylo Česko v rámci středovýchodní Evropy specifickým případem.

Chcete si přečíst knihu?Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Stanislav Holubec. Číst Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY