Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky)

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky) - Anežka Baďurová, | Booksquad.ink

...4.2015 - Dětské chlebíčky - mísa 20ks (Chlebíčky) - Velikost chlebíčku cca 6 až 7cm ... Němečtí a čeští neonacisté se zapálenými loučemi ... ... . Méně kořeněné. Sýrové pomazánky z čerstvého sýru bez chemických ošetření. Mísa obsahuje celkem 20 dětských chlebíčků: 4ks chlebíčky s pažitkovým krémem 4ks chlebíčky s tvarohovou pomazánkou Žádost byla posouzena a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) citovaného zákona odložena, jelikož se nevztahuje k působnosti Ministerstva zahraničních věcí.. Doporučujeme žadateli obrátit se na velvyslanectví Marockého království v Praze, ko ... Knihovědné oddělení - Knihovna Akademie věd ČR ... .. Doporučujeme žadateli obrátit se na velvyslanectví Marockého království v Praze, kontakt v kapitole Státy a území - Maroko - Kontaktní cizí úřad. Písemné prameny k čes. dějinám středověku. Období Staré Moravy. Přemyslovské Čechy. Období vlády prvních Lucemburků 1310-1419. Prameny k období husitské revoluce. Prameny k pohusitskému období a konci středověku. PEŠA, V. 2006 - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě...

INFORMACE

AUTOR
Anežka Baďurová,
DIMENZE
10,26 MB
NÁZEV SOUBORU
Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky).pdf

POPIS

Publikace vznikala s podporou Grantové agentury Akademie věd ČR (projekt č. A9083901/1999), první díl byl Knihovnou Akademie věd ČR vydán v roce 2002).Projekt si vytkl za cíl: a) soupis vyobrazených lokalit či jejich částí, vyskytujících se v knihách, které byly v 16.–18. století vytištěny v tiskárnách na území dnešní České republiky; b) soupis týchž vyobrazení v tiscích zahraničních tiskáren 16.–18. století, pokud námětem zobrazení byla lokalita nalézající se na území dnešní České republiky; c) analytické utřídění získaných údajů, zaměřené jak na možné vztahy a spolupráci mezi tvůrci (tiskař/autor spisu/výtvarník), tak na časovou křivku v uplatnění topografických motivů i grafických technik v tištěné knize. V 1. dílu, vydaném v roce 2002, je registrováno cca 180 lokalit či jejich částí v 812 vyobrazeních, u nichž bylo zjištěno 85 jmen výtvarníků (asi třetina vyobrazení signována není) a 113 tiskáren. 2. díl registruje 298 lokalit či jejich částí v přibližně 1100 různých variantách vyobrazení, s 208 jmény výtvarníků a vztahují se k produkci 253 tiskařů či nakladatelů. Vyloučíme-li názvy a jména opakující se v obou dílech, jde dohromady o 395 lokalit v přibližně 1.900 vyobrazeních, která představují tvorbu 250 výtvarníků, podílejících se na ilustrační úpravě textů u 306 tiskařů a nakladatelů. Doprovodný CD-ROM obsahuje ilustrace z cizojazyčných bohemikálních tisků.

Chcete si přečíst knihu?Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Anežka Baďurová,. Číst Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY