Proměny rodinných a profesních startů

Proměny rodinných a profesních startů - Jana Chaloupková (ed.) | Booksquad.ink

...y jako součást širšího procesu přijetí souboru sociálních rolí spjatých se statusem dospělého - ... Jana Chaloupková | životopis, informace o spisovateli ... ... ... This paper looks at the possibilities of using biographical research in social work focusing on the elderly. Social work with the elderly uses or should use biographical data to create individual plans for clients or for the purpose of sensory activation. Narrative interviews are a form of interaction between a senior client and a social worker. Jana Klímová Chaloupková. ... Proměny rodinných a profesních startů. ... Dec 2009; Výzkum životn ... Jana Chaloupková | Knihy Dobrovský ... . Jana Klímová Chaloupková. ... Proměny rodinných a profesních startů. ... Dec 2009; Výzkum životní dráhy a analýza sekvencí: možnosti studia rodinných drah. Article. Dana Hamplova. The Czech Academy of Sciences ... Proměny rodinných a profesních startů. Book. Full-text available. Jan 2010; Invisible Religion in a "Non-believing" Country: The Case of the ... f or conducting biographical research in social w ork practice, particularly in relation to some social services users, although it has its limits. HUMAN AFF AIRS 24 , 524-530, 201 4 We investigate partnership transitions of mothers who had no coresidential partner at the time of birth of their first child ('solo mothers'). Using retrospective partnership and co-residence histories from the Czech 2005 GGS, we investigate m... Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 117 - 150. ISBN 978-80-7330-185-9. Odborné články v zahraničních časopisech a recenzovaných sbornících: PROCHÁZKA, M., M. NAJMONOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ. 2019. Sociální pedagog a jeho uplatnění v týmu školního poradenského pracoviště. Proměny rodinných a profesních startů. 1. vyd. Editor Jana Chaloupková. Praha: Sociologický ústav Akademie věd eské repu bliky, 2010, 167 s. ISBN 978-807-3301-859. CHALOUPKOVÁ, Jana a Petra ŠALAMOUNOVÁ.Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. 1. vyd. ... Proměny rodinných a profesních startů; Komentáře (0) Knihy (3) Diskuze (0) Hodnocení (0) Komentáře. Dle kvality Dle kvality Od nejnovějších. Nové komentáře můžete vkládat po přihlášen ... A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 1. MONOGRAFIE - editor Kocourková, J., Rabušic, L. (eds.). 2006. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2. KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH VYDANÝCH V ZAHRANIČÍ Kocourková, J. 2010. Work-life balance in the Czech Republic. Proměny rodinných a profesních startů) [86-88] Lenka Formánková : Ženy u pásu - feministická kritika produkce a reprodukce genderových nerovností v pásové výrobě (M. Glucksmann: Women On the Line) [89-92] Zdeněk Sloboda: „Vohlídalová, M. (ed.) Akademické duety" [93] ... Křížková,A.: Práce a péče - Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky EU .SLON,Praha2008. Chaloupková,J.: Proměny rodinných a profesních startů .SociologickýústavAkademie PROMĚNY RODINNÝCH A PROFESNÍCH STARTŮ Publikace, již editovala Jana Chaloupková, se věnuje problematice rodinného chování a zaměstnání mladých lidí. Kniha, která čerpá z kvantitativních výzkumů provedených v ČR i z mezinárodních srovnávacích projektů a z dat kvalitativních výzkumů a využívá sofistikovaných ... Vítečková, M. 2010. Rodičovství v nesezdaném soužití. In Chaloupková, J. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: SOÚ, s. 117 - 150. ISBN 978-80-7330-185-9. Voas, D., 2003. Coflicting Preferences: A Reason Fertility Tends to Be Too High or Too Low. Population and Development Review 29 (4): 627 - 646. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Konference „Život ní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy" / Radka Dudová, Alena Křížková Ženy u pásu - feministická kritika produkce a reprodukce genderových nerovnosti v pásové výrobě / Lenka Formánková Glucksmann, M. aka ... Proměny rodinných a profesních startů) [86-88] Lenka Formánková : Women On the Line - feminist Critique of Production and reproduction of Gender Inequalities in the Assembly Line productionnerovností v pásové výrobě (M. Glucksmann: Women On the Line) [89-92]...

INFORMACE

AUTOR
Jana Chaloupková (ed.)
DIMENZE
4,26 MB
NÁZEV SOUBORU
Proměny rodinných a profesních startů.pdf

POPIS

Rodinné a pracovní starty jsou v sociologii pojímány jako součást širšího procesu přijetí souboru sociálních rolí spjatých se statusem dospělého – tzv. přechodu do dospělosti. Zatímco některým dílčím tranzicím vstupu do dospělosti, jako je vstup do prvního partnerského soužití či vstup do rodičovství a faktorům, které jsou spojeny s prodlužováním období bezdětnosti, byla v české sociologii věnována poměrně velká pozornost, řada dalších témat stála dosud více méně stranou zájmu. Kniha se soustředí na počátky pracovních a rodinných drah mladých mužů i žen. Jejím cílem je přispět diskusi o de-standardizaci životních drah a růstu nestability pracovních drah. Předkládaná publikace čerpá z kvantitativních výzkumů provedených v České republice i z mezinárodních srovnávacích projektů a z dat kvalitativních výzkumů a využívá sofistikovaných statistických metod. V monografii najdete odpovědi na následující otázky: Roste v průběhu 90. let nestabilita počátků pracovních drah? Jsou rodinné situace dnešních mladých lidí rozmanitější než rodinné situace mladých lidí, kteří vstupovali do dospělosti ještě před rokem 1989? Jaké důvody stojí za přijetím nestandardních rodinných drah, jako je rodičovství v nesezdaném soužití? Mění se představy o sociální definici dospělosti a významy dílčích tranzic, které jsou s ní tradičně spojované? Proměňují se představy o ideálním časování narození prvního dítěte? Povzbuzuje český sociální stát finančně rodiče malých dětí k návratu do zaměstnání, nebo je od práce naopak odrazuje? Podporuje rodiče k celodenní péči o dítě? Jak si stojí Česká republika v tomto ohledu v mezinárodním srovnání?

Chcete si přečíst knihu?Proměny rodinných a profesních startů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Chaloupková (ed.). Číst Proměny rodinných a profesních startů Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY