Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie

Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie - František Čermák | Booksquad.ink

...kém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, ... Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie | Odborná ... ... ... Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie. František Čermák E-kniha: Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie - František Čermák. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. ... > Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie ... E-kniha: Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie (František Č ... František Čermák | LibraryThing ... ... E-kniha: Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie (František Čermák). Nakupujte e-knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! A review of the book "Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie" (Language and vocabulary. Selected studies in linguistics.) by F. Čermák. The contribution is also a bilance of fifty years of Professor Čermák´s scholarly activities. OPEN ACCESS FRANTIŠEK ČERMÁK: JAZYK A SLOVNÍK: VYBRANÉ LINGVISTICKÉ STUDIE Praha: karolinum, 2014, 524 stran ISbN 978-80-246-2660-4 Publikace Jazyk a slovník: vybrané lingvistické studie představuje výbor z díla význam- ného českého lingvisty prof. Františka Čermáka z let 1963-2013. Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie ... Výbor doplňují příspěvky rámující jazyk a jeho užívání sociolingvisticky, především v kritických poznámkách k českému preskriptivismu, proti němuž stojí funkčně nesešněrovaný mluvený jazyk, zvláště obecná čeština, a to i v širším rámci úvah o jazycích ... Jazyk a slovník. Kdo napsal knihu Jazyk a slovník? Autorem je František Čermák. Hodnocení, recenze,...

INFORMACE

AUTOR
František Čermák
DIMENZE
8,31 MB
NÁZEV SOUBORU
Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie.pdf

POPIS

V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v rámci široce pojatého lexikonu. Důstojné místo zaujímá připomenutí klasiků moderní lingvistiky, především strukturalistické, jak je rozpracovávala už předválečná Pražská škola, jež zásadně ovlivnila vývoj domácí i světové lingvistiky v řadě pojmů a postupů, které přinesla. Uvádějí se tu i největší osobnosti jejích dějin – otec moderní lingvistiky Ferdinand de Saussure či z "domácích" pozoruhodný obecný lingvista a typolog Vladimír Skalička. Konečně tu hrají svou nezastupitelnou roli také některé základní a zcela samozřejmé pojmy a vztahy oné doby, bez nichž se dnes už neobejdeme, jako synchronie–diachronie, funkce, opozice, paradigmatika–syntagmatika či centrum–periferie. Jistou syntézu dobového učení představuje i obsáhlá typologická studie germánských jazyků. Slovník se ve výboru prezentuje v oblasti zdánlivě okrajové, leč mimořádného významu, jíž je rozpracování Mathesiova jazykového pojmenování – zde zejména v typologickém a srovnávacím pohledu, ale i v poznámkách o jeho roli v jazyce mluveném ve vymezení proti jazyku psanému, stejně jako v možné opozici k syntaxi. Zásadní je ovšem metoda rozboru jak detailně a modelově na bázi korpusových dat, tak i zcela obecně v syntéze tvořící základ lexikografického metajazyka při jeho výkladu, anebo třeba v pokusu představit sémantický systém českých slovesných předpon. Stejně zásadní a nové tu jsou i příspěvky o sémiotické stránce a aspektech slovníku a lexémů, jejichž znaková podoba se v prvních krocích systematizuje, anebo zásadní poznatky zachycující typologii a zákonitosti lexikální syntagmatiky, zvláště kolokací, donedávna zcela nepoznané. Výbor doplňují příspěvky rámující jazyk a jeho užívání sociolingvisticky, především v kritických poznámkách k českému preskriptivismu, proti němuž stojí funkčně nesešněrovaný mluvený jazyk, zvláště obecná čeština, a to i v širším rámci úvah o jazycích Evropy či pokusech o umělý jazyk.

Chcete si přečíst knihu?Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor František Čermák. Číst Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY