Smlouvy v divadelní praxi

Smlouvy v divadelní praxi - Vojtěch Chloupek, | Booksquad.ink

...ho zákoníku k 1. lednu 2014. Objednávejte knihu Smlouvy v divadelní praxi v internetovém knihkupectví Megaknihy ... Nepojmenované smlouvy v pracovním právu | Šilhán | Časopis ... ... .cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků Smlouvy v divadelní porovnaj ceny v 7 obchodoch od 9.14 spoznaj overené obchody prečítaj recenzie skontroluj popis a parametre vyber najlepšiu ponuku kúp SMLOUVY V DIVADELNÍ PRAXI (VOJTĚCH CHLOUPEK, VIKTOR KOŠUT, JIŘÍ SRSTKA) najlacnejšie v overenom obchode s dopravou zadarmo do 24h cez NajNakup.sk Registr smluv v praxi - I. Snažíme se na registr smluv dívat hlavně z praktické stránky, tedy na to, jak vla ... Kniha: Smlouvy v divadelní praxi | Knihy.ABZ.cz ... .sk Registr smluv v praxi - I. Snažíme se na registr smluv dívat hlavně z praktické stránky, tedy na to, jak vlastně proces kontraktace ve veřejné správě vypadá, a to i z pohledu nového občanského zákoníku. Snažíme se proces kontraktace s klienty ve veřejné správě upravit tak, aby se zákon o registru smluv dal implementovat ... Smlouvy v divadelní praxi Lollok, Marek | 155-158: Dramaturgie her Karla Čapka podle Jany Cindlerové Drábek, Pavel | 159-161: Příběhy obyčejných šílenství Mikulová, Iva | 162-164: Dílo talentovaného Pana S. Merenus, Aleš | 165-168: Divadlo je krajšie ako vojna Pavlišová, Jitka | 169-174 Knihy Foyer Národního divadla-- autor: Berger Tomáš, Daňhelová Petra, Dibelka Oldřich, Vybíral Jiří, Záhoř Tomáš Hotel Sacher-- autor: Doehnertová Rodica Divadlo nás baví - První kniha o činohře pro děti i rodiče-- autor: Novotná Anna Smlouvy v divadelní praxi-- autor: Chloupek Vojtěch, Košut Viktor Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. Osobní dotazník k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP,. V závislosti na povaze dohody o změně pracovní smlouvy bude vhodné tento obecný vzor více či méně upravit. Vzor je opraven dle nového občanského . Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu, seznámit studenty s příslušnými normami veřejného práva, majícími dopad na praxi divadelního provozu, Při uveřejnění smlouvy v registru je v zásadě potřeba učinit řadu kroků, od určení smluvní strany přes vytvoření elektronického obrazu smlouvy po odeslání smlouvy i metadat do registru. ... Registr smluv v praxi - I. Správní právo 18.11.2016. Nepojmenované smlouvy v pracovním právu Innominát neboli nepojmenovaný právní úkon jako jeden z institutů vyjadřujících autonomii vůle - zása­du, která představuje jeden ze základních pilířů sou­kromého práva - známe zcela běžně z úpravy jak práva občanského tak práva obchodního. V případě, že limitu pro postup dosáhne více než 20 uchazečů, postupují do 2. kola pouze ti uchazeči, kteří skončili 1. až 20. v pořadí. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů a pořadí, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně smysly vnímatelné podobě (např. text divadelní hry, kniha, notový záznam apod.). Autorské právo zahrnuje jednak výlučná práva osobnostní, jednak výlučná práva majetková. šesté jsou s pomocí teatrologických slovníků definovány stěžejní divadelní pojmy a v sedmé dochází k rozebrání prvků divadelního představení z hlediska licencování v praxi, komentování stávající úpravy, odhalování existujících problémů a zamyšlení se nad úpravou de lege ferenda. Smlouvy v divadelní praxi. SRSTKA Jiří. do 2 týdnů. 250 Kč 225 Kč. Tato odborná publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s nejpoužívanějšími druhy smluv v běžné... V tomto smluvním vztahu jde vždy o záležitosti obchodního charakteru. Je třeba rozeznávat rozdíl mezi smlouvou komisionářskou, mandátní a příkazní.. Základním rysem komisionářské smlouvy na rozdíl od smlouvy mandátní či příkazní je, tato činnost je prováděna na účet komitenta, přitom však jménem komisionáře. V tomto případě však budou muset existovat okolnosti, které mají původ v pandemii, resp. budou jejím důsledkem, ovšem nastanou teprve po uzavření smlouvy. V době jejího uzavření tak vyhoví požadavku, že jsou „nepředvídatelnými". Smlouvy v divadelní praxi autor: Chloupek Vojtěch, Košut Viktor doporučená cena: 250 K ... OZ v praxi - Uzavírání smluv autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. publikováno: 02.03.2018 Z těchto předpokladů k úspěšn...

INFORMACE

AUTOR
Vojtěch Chloupek,
DIMENZE
12,2 MB
NÁZEV SOUBORU
Smlouvy v divadelní praxi.pdf

POPIS

Tato odborná publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s nejpoužívanějšími druhy smluv v běžné divadelní praxi, především pak v kontextu nabytí účinnosti tzv. nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014. Přijetí tzv. nového občanského zákoníku má totiž zásadní dopad také na sféru smluvních vztahů v divadelním provozu, ať už jde o běžné nákupy spotřebního materiálu, rekvizit či jiného zboží, anebo řešení otázek spjatých s nájmem či podnájmem divadelních prostor (zkušeben, tanečních a divadelních sálů, jeviště, foyer apod.). V neposlední řadě se změna tohoto právního předpisu týká i smluv o dílo a licenčních smluv uzavíraných s autory a umělci hostujícími v divadelních představeních, popřípadě činnosti propagační, reklamní, sponzorské anebo uměleckých hostování a divadelních zájezdů. Autoři se zaměřili především na odpovídající analýzu toho, do jaké míry budou jednotlivé oblasti divadelního života dotčeny aplikací tzv. nového občanského zákoníku, a to v relaci zejména k právům duševního vlastnictví (především pak k právu autorskému a k právům souvisejícím s právem autorským), k právu pracovnímu a k právu na ochranu osobnosti. Publikace představuje ucelený přehled nejfrekventovanějších „divadelních“ smluvních typů, jež jsou podřízeny příslušným právním předpisům dle právního stavu k 1. lednu 2014. Jednotlivým smluvním vzorům předchází úvodní nástin příslušné problematiky a výčet konkrétních situací, souvislostí a oblastí, v nichž jsou smlouvy nejčastěji používány. Texty vzorových smluvních dokumentů jsou následně doprovázeny komentářem pojednávajícím o podstatných, pravidelných či nahodilých náležitostech jednotlivých ustanovení vzorových smluv a dalších jejích částech. Smluvní typy jsou záměrně konstruovány tak, aby vznikl přehled základních právních institutů představujících obvyklou náplň běžných divadelních smluv. Publikace je proto vhodná nejen pro studenty škol uměleckého a kulturně-manažerského zaměření či příbuzných oborů, ale rovněž pro praktikující producenty, produkční, kulturní manažery či ředitele divadel. Kniha však jistě zaujme také odbornou právní veřejnost.

Chcete si přečíst knihu?Smlouvy v divadelní praxi ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vojtěch Chloupek,. Číst Smlouvy v divadelní praxi Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY