Judikatura Nejvyššího soudu: z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Judikatura Nejvyššího soudu: z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích - Michal Vrajík | Booksquad.ink

...nského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ... Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích ... . 363,00 Kč 330,00 Kč bez DPH Zákoník práce s judikaturou. Právní stav k 1. 1. 2009 ... Judikatura Nejvyššího soudu. z pohledu nového občanského záko... Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý z více než 500 publikovaných judikátů bude pro přehlednost zkrácen na stěžejní část odůvodnění Každý z více než 500 publikovaných judikátů bude pro přehlednost zkrácen na stěžejní část odůvodnění. Unikátní soubor aktuálních judikátů s komentá ... Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského ... ... . Unikátní soubor aktuálních judikátů s komentářem Každý judikát bude doplněn krátkým komentářem k tomu, jak by se stejný problém řešil podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních ... Z toho poté rovněž vyplynulo, že zákon o obchodních korporacích pouze u akcií vydávaných jako listina (cenný papír) rozlišuje, zda znějí na majitele či na jméno, neboť u zaknihovaných cenných papírů se forma podle občanského zákoníku nerozlišuje. Tato filosofie občanského zákoníku byla pracně přepsána do ZOK. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit dle § 2969 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o. z.). Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý z více než 500 publikovaných judikátů bude pro přehlednost zkrácen na stěžejní část odůvodnění. Unikátní soubor aktuálních judikátů s komentářem Každý judikát bude doplněn krátkým komentářem k tomu, jak by se stejný ... Česká judikatura : sbírka aktuálních rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších českých soudů Vydáno: (2009-2010) Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Hlavní autor: Vrajík, Michal, 1986- Vydáno: (c2014) Nejvyššího soudu, tak i Ústavního soudu. Ustanovení § 586 odst. 2 nové­ ho občanského zákoníku pak uvádí, že nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné. Vý­ jimky z tohoto pravidla jsou uvedeny dále v textu zákona. Nejvyšší soud se vyjádřil k udělování plné moci podle zákona o obchodních korporacích. Toto téma zajímalo hlavně zástupce korporací, neboť dosud nebylo jasné, zda například zahraniční osoba, hodlající na dálku založit českou s.r.o. nebo a.s., musí k tomuto kroku udělit svému zástupci plnou moc ve formě českého notářského zápisu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 61/2017 ze dne 31. October 2017 - Pro výklad adresovaného právního jednání je určující skutečná vůle jednajícího, která byla anebo musela být známa adresátovi, již je třeba upřednostnit před jejím vnějším projevem (např. objektivním významem užitých slov). Skutečnou vůli jednajícího je třeba posuzovat k okamžiku ... Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1739/2011 ze dne 21. May 2013 - Běžnými úkoly vyplývajícími z předmětu činnosti se ve smyslu zákona o zaměstnanosti rozumí zejména úkoly přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobnou činností při podnikání podle zvláštních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v ... JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU Z POHLEDU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. ... 713,20 Kč : JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU Z POHLEDU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 2014. Michal Vrajík. cca 860 stran. Objednávejte již nyní a získejte 15% slevu. Pravděpodobné ......

INFORMACE

AUTOR
Michal Vrajík
DIMENZE
5,37 MB
NÁZEV SOUBORU
Judikatura Nejvyššího soudu: z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Judikatura Nejvyššího soudu: z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michal Vrajík. Číst Judikatura Nejvyššího soudu: z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY