Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických

Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických - Zuzanna Bedřichová | Booksquad.ink

...ktických. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013 ... Učebnice a skriptá | Odborná literatúra a právnická ... ... . ISBN 978-80-7308-486-8. typické chyby - pravopis: o hranice slov, vět, psaní slov a větších syntaktických celků dohromady - podobné chyby Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny. Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané pro ... Jazyk jako stigma? od 5,17 € - Heureka.sk ... . Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte Předkládaná skripta vyplňují mezeru na trhu studijních textů. Nejedná se totiž o klasickou učebnici sociologie, dějin sociologie apod., ale o souhrnnou přehledovou práci věnovanou sociologickým pohledům na současnou společnost. Skripta jsou rozvržena do deseti kapitol, která na sebe logicky a obsahově navazují. Jazyk jako stigma? Zuzanna Bedřichová. Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha: FF UK. Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi... Uložit ke srovnání Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha: FF UK, 2013. BENEDIKTOVÁ, D. Pracovní návody z hlediska porozumění textu. Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických - Bedřichová Zuzanna . Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí ... ANDREJSEK, J. Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka. [Diplomová práce] Praha: FF UK, 2015. BEDŘICHOVÁ, Z. Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Praha: FF UK v Praze, 2013. Jazyk egyptských písařů ... Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Jazykové právo a slovanské jazyky. Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu. Pražské sorabistické studie. stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických (Praha: Práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2013) a v současné době pracuje jako vedoucí klubu Mapa pro sociálně znevýhodněné děti na Praze 8 na Palmovce. Psaní a prezentace odborných textů. Široký Jan a kolektiv. ... Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických. Bedřichová Zuzanna. Jazyk jako stigma : analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických / Zuzanna Bedřichová. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textu romských žáku 9. rocníku základních škol praktických - Bedřichová Zuzanna. Hodnocení produktu: 0%. ... Filozofická fakulta UK v Praze, 2014, Bedřichová, Zuzanna. Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž ... BEDŘICHOVÁ, Z. Jazyk jako stigma?: analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníku základních škol praktických. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-486-8. BENEŠ, Z. Co je a co není oborová didaktika. Teze a podněty k diskusi. Elektronický zdroj. [online] [cit. 2011-11-23]. Bedřichová, Zuzana Jazyk jako stigma? : analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníku základních škol praktických / Zuzanna Bedřichová. -- Vyd. -- Vyd. 1. Start up II : Ga...

INFORMACE

AUTOR
Zuzanna Bedřichová
DIMENZE
6,64 MB
NÁZEV SOUBORU
Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických.pdf

POPIS

Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost. Studie tak přináší inovativní koncept tzv. stigmatizující chyby a nové, propracované schéma tohoto typu chyb, na jehož základě autorka provedla detailní kvalitativně-kvantitativní analýzu textů. Kromě samotné kvalitativně-kvantitativní analýzy nastiňuje studie také aktuální stav problematiky vzdělávání romských žáků v češtině, problematiku romského etnolektu češtiny a problematiku jazykového projevu jako zdroje stigmatu, podrobné informace o databance ROMi a v neposlední řadě také návrhy na možné způsoby kompenzace této chybovosti. Práce také obsahuje všech 130 zkoumaných textů v plném znění.

Chcete si přečíst knihu?Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zuzanna Bedřichová. Číst Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY