Historie – Otázky - Problémy 1/2013: Židovská studia ve 21. století

Historie – Otázky - Problémy 1/2013: Židovská studia ve 21. století - - | Booksquad.ink

...t. - P. Abélard) je spolu s aristotelsko-helénistickou dobou (asi 350-200) a 20 ... Židé v České republice [Hospodářská a kulturní studia (HKS)] ... .-21. st. považován za jedno ze tří nejvýznamnějších období v dějinách logiky. Originálně se řešily mj. problémy z oblasti sémiotiky, teorie analogie, modality, sylogismu; otázky vlastních jmen. Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. Praha : Karolinum, 2016. 238 s. Monografie na základě analýz dobového tisku, rozhovorů, archivních dokumentů, pamětí, hledali odpověď účastníci konference, která se konala v Bratislavě v roce 2014. Ben Kiernan napsal ve své knize Blood and Soil: svět historie genocidy a vyhl ... Historie otazky problemy 1 2017 kol | HLEDEJCENY.cz ... . Ben Kiernan napsal ve své knize Blood and Soil: svět historie genocidy a vyhlazení ze Sparty do Dárfúru na francouzské dobytí Alžírska, že během 3 let francouzského dobytí Alžírska v roce 1830, války, hlad a nemoci snížil originál populace ze 3 miliony číslicí v rozmezí od 500.000 do 1.000.000. ‚Do roku 1875, francouzský dobytí bylo kompletní. 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 381-385 (ISBN 978-80-7325-218-2). Blazej Racek and his Conception of History of the Church; Conference: Conference of the Church in 19th and 20th Centuries Slovak and Czech Historiography Location: Ruzomberok, SLOVAKIA Date: APR 21-24, 2009. (SCOPUS) rudolfínské doby, in: Celostátní studentská vědecká konference Historie 1997, Brno 1998, s. 105-141; Martin HOLÝ, Šlechtičtí vzdělanci z českých zemí a evropská res publica litteraria v poslední třetině 16. a v prvních desetiletích 17. století, Historie - Otázky - Problémy 1, 2009, č. 1, s. 21-25....

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
3,29 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie – Otázky - Problémy 1/2013: Židovská studia ve 21. století.pdf

POPIS

Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze seznamuje odbornou i zasvěcenou laickou veřejnost s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na ÚČD a s nimi spojených pedagogických aktivit jejich členů. Časopis se primárně zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Uveřejňuje nejen studie učitelů, ale též části zdařilých dizertačních či rigorózních prací. Formou obsáhlejších anotací by měla badatelská obec získat také průběžnou informaci o úspěšně obhájených diplomových a dizertačních pracích studentů. Jednotlivá čísla doplňuje obvyklý badatelský servis v podobě recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice i zahraničí. Jednotlivá čísla budou profilována chronologicky či tematicky sevřeněji, většinou jako výstupy jednotlivých seminářů ÚČD FF UK. První číslo pátého ročníku časopisu Historie – Otázky – Problémy přináší studie a materiály, jejichž společným jmenovatelem jsou nové přístupy bádání na poli židovských studií. Ačkoli texty mají široký rozptyl v čase i prostoru, hlavním záměrem této publikace je seznámit čtenáře s tématy, která geograficky příslušejí do střední Evropy a jsou pro danou disciplínu klíčová. Pozornost je věnována i otázkám, jež byly dlouhodobě přehlíženy, jako je málo známá problematika perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války či analýza negativních stereotypů Židů v české próze. Mezi články věnovanými literatuře najdeme pak i nejnovější poznatky bádání o Franzi Kafkovi či rozbor židovské mystiky v díle polského básníka Aleksandra Wata. Přínos k aktuálním diskusím o mezináboženském dialogu představuje stať zkoumající vztah Franze Werfela ke křesťanství a židovství. Izraelská studia jsou zde zastoupena anglicky psaným příspěvkem vykreslujícím pojetí identity v komunitě argentinských Židů. Úvodem publikace je představen aktuální vývoj na poli židovských a izraelských studií a texty již tradičně završuje seznam a anotace kvalifikačních tematicky spřízněných prací vzniklých na FF UK.

Chcete si přečíst knihu?Historie – Otázky - Problémy 1/2013: Židovská studia ve 21. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie – Otázky - Problémy 1/2013: Židovská studia ve 21. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY