Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití

Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití - Zuzana Machová | Booksquad.ink

...nti mohou volit a být zvoleni do místních zastupitelstev v České republice, aniž by tito cizinci získali v zemi státní občanství ... Cizinci a volby do Evropského parlamentu: volební právo ... ... . Jejich právo na zvolení v Česku a mnohá další práva plynou z mezinárodní Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Úmluvu schválila Zemanova vláda už v roce 2000. Občanům EU žijícím v České republice je podle ombudsmany Anny Šabatové v rozporu se Smlouvou o fungování EU upíráno volební právo ve volbách do obecních a krajských zastupitelstev. Ochránkyně práv se proto obrátila na ministra vnitra s doporučením novelizovat zákon o volbách do zastupitelstev. Ombudsmanka bud ... Volební právo cizinců v komunálních volbách České ... ... . Ochránkyně práv se proto obrátila na ministra vnitra s doporučením novelizovat zákon o volbách do zastupitelstev. Ombudsmanka bude podle svých slov usilovat o možnost změnit pravidla ... V České republice jsou pravidla pro výkon aktivního a pasivního volebního práva zakotvena v zákoně o volbách do Evropského parlamentu, který přiznává právo volit i kandidovat na území České republiky všem občanům, kteří alespoň ke druhému dni voleb dosáhli věku 18 let. Dvě třetiny vrcholných manažerů, právníků a advokátů v průzkumu ČESKÉ POZICE se domnívají, že cizinci trvale žijící v České republice by u nás volební právo mít neměli. „Cizinec, byť trvale žijící, je stále cizinec. Pokud splní podmínky, může se stát občanem, a tím získat i volební právo," oponuje návrhu ministra Jiřího Dienstbiera jeden z ... Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití. Machová, Zuzana. Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989. Nohel, Petr. Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Soukup, Ladislav Malý, Karel. Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny ... Machová, Zuzana: Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití (No. 1) .....69-81 Němec, Jan: Koaliční vládnutí v prezidentských systémech: případ Brazílie) .....1-17 Šašek, Petr; Tejkalová, Alice N.: Rámcování tématu státního zadlužování v agendě Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití Zuzana Machová • Karolinum, 2014 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r. Poznámky pod čarou. 1) Čl. 101 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.. 2) Čl. 102 odst. 2 Ústavy České republiky. I když mohli v roce 2014 v komunálních volbách volit také občané EU s přechodným pobytem, v současnosti, jak již bylo v článku řečeno, občanům EU s přechodným pobytem volební právo v obecních volbách výslovně nepřiznává a jeho ustanovení § 4 zní shodně jako v roce 2014. Za studii "Ropa a voda v Saúdské Arábii optikou udržitelného rozvoje: možné scénáře dalšího vývoje" 2012. Cena Josefa Hlávky . Zuzana MACHOVÁ . Za studii "Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití" 2008. Cena Josefa Vavrouška (První Čestné uznání v kategorii diplomové práce) Zuzana Machová - Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití Filip Machart, Sabina Ali, Martin K. Vimmr - Negativní aspekty slučování municipalit: analýza akademické diskuze 13:30 - 15:20 Oběd 15:20 - 17:00 Panel IV.: Participace, transformace, evropeizace předsedající: Jaroslav Čmejrek...

INFORMACE

AUTOR
Zuzana Machová
DIMENZE
9,87 MB
NÁZEV SOUBORU
Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití.pdf

POPIS

Publikace přináší nový pohled na problematiku volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí v České republice. Shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na participaci cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí, postoje a zkušenosti cizinců, ale i zástupců městských úřadů a státních institucí. Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit, jak cizinci fakticky využívají své volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí. Nalézt odpovědi především na otázky týkající se postoje cizinců k možnosti vykonávat volební právo, jejich informovanosti o volebním právu i důvodů, které mohou cizince odradit od aktivní účasti ve volbách. Názory a postřehy cizinců jsou konfrontovány s názory starostů a pracovníků městských úřadů i příslušných státních institucí. Zvláštní pozornost je věnována i komparaci přístupu všech členských států Evropské unie k možnosti výkonu volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí.

Chcete si přečíst knihu?Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zuzana Machová. Číst Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY