Vítěz i poražený: Prozaik Ladislav Fuks

Vítěz i poražený: Prozaik Ladislav Fuks - Erik Gilk | Booksquad.ink

...rstvy rodícího se textu plně pod kontrolou, přiemž speciální pozornost věnuje vždy strohé, až chladné otcově povaze Ladislav postrádal otcovskou lásku ... Ladislav Fuks: Tvář a maska - Aleš Kovalčík - Megaknihy.cz ... . Avšak rodiovské lásky se mu nedostávalo ani ze strany matky. Marie Fuksová se spíš než o svého syna 2 GILK, Erik. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno: Host - vydavatelství, s. r. o., 2013, s. 153. 3 V roce 1978 obdržel titul Zasloužilý umělec. Spisovatel Ladislav Fuks | foto: ČTK "Rozhodl jsem se spisovatelův příběh pojmout jako boj, byť z něho snad nikdy nemůže vyjít jako vítěz nebo jako por ... Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol - YouTube ... . Spisovatel Ladislav Fuks | foto: ČTK "Rozhodl jsem se spisovatelův příběh pojmout jako boj, byť z něho snad nikdy nemůže vyjít jako vítěz nebo jako poražený, neboť málokterá bitva má takto jednoznačný výsledek. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks 2014; Tobě zahynouti nedám… - Česká časopisecká šoa povídka 2017; Poetiky a kontexty próz Karla Poláčka 2005; Prozaická zastavení 2010; Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou 2016; Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře 2007; Žánry autora Vítěz i poražený - Prozaik Ladislav Fuks 205 Kč Do košíku Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks 2014; Tobě zahynouti nedám… - Česká časopisecká šoa povídka 2017; Poetiky a kontexty próz Karla Poláčka 2005; Prozaická zastavení 2010; Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou 2016; Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře 2007; Žánry autora Fuks, Ladislav, 1923-1994. Literatura a umění - Česko. ... Vítěz i poražený Prozaik Ladislav Fuks Autor: Erik Gilk. Kompaktní monografie Ladislava Fukse, jednoho z nejvýraznějších českých prozaiků 20. století, se soustředí především na chronologický vývoj jeho díla. Studie olomouckého ... Description: Česká literatura is a peer-reviewed journal published six times a year by the Institute for Czech Literature, the Academy of Sciences of the Czech Republic. It focuses on research into history and poetics, the contexts and functions of Czech literature and the issues surrounding Czech and world literary studies theory. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Erik Gilk. Čtvrtý svazek edice Tváře české literatury je ucelenou monografií pojednávající o Fuksově složitém a nejednoznačně hodnoceném prozaickém díle. Snaží se abstrahovat od psychologického či biografického čtení Fuksova díla, pasáže o prozaikových životních ... 2 E. Gilk: Vítěz i poražený / Prozaik Ladislav Fuks, 10.str 4. 2. Spaljivač leševa 2.1. O radnji romana Roman Spaljivač leševa ... Kupte nebo prodejte knihu Dramatická podobenství Oldřicha Daňka v online antikvariátu TrhKnih.cz Ladislav Fuks. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Ladislav Fuks ; [k vydání připravil, doslov a ediční poznámku napsal Miloš Pohorský] Přidat do poličky . Všechna vydání ... Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks 1 poptávka ... Vydal odborné monografie Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka (2005) a Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks (2013), soubor literárních kritik Prozaická zastavení (2010) a studijní příručku Literárněkritické praktikum (2012)....

INFORMACE

AUTOR
Erik Gilk
DIMENZE
12,4 MB
NÁZEV SOUBORU
Vítěz i poražený: Prozaik Ladislav Fuks.pdf

POPIS

Olomoucký literární historik Erik Gilk (1973) se již delší dobu zabývá autorskou osobností Ladislava Fukse. Po řadě dílčích studií představuje nyní odborné veřejnosti ucelenou monografi i pojednávající o Fuksově složitém a nejednoznačně hodnoceném prozaickém díle. Vzhledem k jisté bulvární senzačnosti, jež se kolem spisovatele navršila, se přitom snaží abstrahovat od psychologického či biografického čtení Fuksova díla. Proto jsou pasáže o prozaikových životních peripetiích odděleny od výkladových kapitol a na závěr je zařazeno kalendárium autorova života a díla. Gilk se ve svých interpretačních sondách zaměřuje na vlastní uměleckou hodnotu Fuksova díla, což vzhledem k poněkud předpojatému hodnocení autorových textů vydaných za normalizačního dvacetiletí nebývá samozřejmé. Soustředí se přitom na jedinečnou autorskou poetiku, zkoumá prostředky významové výstavby, všímá si způsobů vyprávění, důmyslné motivické struktury, neopomíjí ani hru se čtenářem a dokonalou evokaci atmosféry příběhu. Fuksova beletristická tvorba je pojednána v chronologickém sledu, jako příběh díla jednoho autora se svým počátkem, vrcholem, propadem i vyústěním. Tento tradiční přístup umožňuje rozpoznat konstantní a nestálé rysy autorského stylu, napomáhá zodpovědět, čím a do jaké míry se tvůrcův rukopis proměnil pod vlivem nastupující normalizace a z rozhodnutí zůstat v ofi ciální sféře. Dílo Ladislava Fukse zahrnující patnáct knih vydaných během pouhých dvaceti let je přitažlivé již proto, že jeho původce byl okolnostmi donucen prožít celou svoji literární kariéru v setrvalém modu vivendi s totalitní mocí, nejprve uvolněnou, později o to více represivní. Jako ústřední linie se Gilkovou knihou nese řečnická otázka, zda je umělec schopen navzdory takto složitým životním podmínkám přesáhnout svým dílem čas vyměřený jeho pozemskému životu.

Chcete si přečíst knihu?Vítěz i poražený: Prozaik Ladislav Fuks ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Erik Gilk. Číst Vítěz i poražený: Prozaik Ladislav Fuks Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY