Slovo a text v historickém kontextu: Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

Slovo a text v historickém kontextu: Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka - Jaroslav David | Booksquad.ink

...e Delete Forever. Kurz je zaměřen na praktické využití kvantitativních metod analýzy textu, s využitím stávajících (volně dostupných) nástrojů, příp ... Books received | STUDIES IN APPLIED LINGUISTICS ... . korpusových databází. ... Radková, L. - Davidová Glogarová, J. - Šústková, H.: Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno 2013 ... DAVID, Jaroslav, ýECH, Radek, DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana a kol., Slovo a text v historickém kontextu: Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka, Brno 2013 KLIMEK, Tomáš, Lokalizace a orientace v terénu prostřednict ... TEMATICKÁ KONCENTRACE TEXTU | Nový encyklopedický slovník ... ... ., Slovo a text v historickém kontextu: Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka, Brno 2013 KLIMEK, Tomáš, Lokalizace a orientace v terénu prostřednictvím urení smru "od" v textech þeského Slovo a text v historickém kontextu: perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva , publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století ... Pokud bych vnímal nárůst míry kontextu (v širokém smyslu slova) jako řadu jednotka - pattern - kotext (bezprostřední k ontext) - (kon)text - intertextová rovina - (diskurz ... David, Jaroslav — Čech, Radek — Davidová Glogarová, Jana — Radková, Lucie — Šústková, Hana (2013): Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host — Ostravská univerzita v Ostravě. Kyseľová, Miroslava — Ivanová, Martina (2013): Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky. STORCHOVÁ, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Skriptorium, 2014, 447 s. ISBN 987-80-87271-87-2 (Jiří Štaif) 219 DAVID, Jaroslav - ČECH, Radek - DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana a kol.: Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka Jaroslav David , Radek Čech , Lucie Radková , Jana Davidová Glogarová , Hana Šústková Rok: 2013, Host Slovo a text v historickém kontextu: perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. The main goal of the monograph is to present new methodological approaches - differing from traditional methods - which, in our opinion, are suitable for the historical-semantic analysis of language. Beletrie pro děti do 10 let Zásilka z Knihozemě Beletrie pro děti nad 10 let Pohádky Dětská dobrodružství Sci-fi a fantasy pro děti Dívčí knihy Knihy pro nejmenší Komiksy pro děti Básně, říkanky a písničky Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka: Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková: Rok: 2013, Host: odborná kniha: Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel: Lucie Radková: Rok: 2013 Básnivá filozofie jazyka a skutečnosti. Aluze 2/2005. (recenze na knihu V. Flussera Jazyk a skutečnost. Praha 2005) Books ... Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka Jaroslav David , Radek Čech , Lucie Radková , Jana Davidová Glogarová , Hana Šústková Rok: 2013, Host Publikace: Slovo a text v historickém kontextu - Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka - Jaroslav David; Radek Čech; Jana Davidová Glogarová; Lucie Radková; Hana Šústková. Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, +...

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav David
DIMENZE
10,58 MB
NÁZEV SOUBORU
Slovo a text v historickém kontextu: Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka.pdf

POPIS

Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. To všechno jsou texty, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu — perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Jejím cílem je prezentace nových metodologických přístupů, odlišných od tradičních metod historické sémantiky, které jsou vhodné a využitelné i pro historickosémantickou analýzu jazyka a textologii. Prostřednictvím dílčích témat a sond, které mají výrazně heuristický charakter, naznačuje možné cesty a přístupy k jazyku, textu a sémantice v historickém kontextu. V knize prezentovaný přístup k historickosémantické analýze jazyka poskytuje bohatou škálu metod. Od systematického sledování kontextu a kolokací analyzovaných lexikálních jednotek, využívání korpusů tvořených texty vymezenými nejen žánrovými, ale také časovými kritérii až po aplikaci metod kvantitativnělingvistických (analýza tematické koncentrace textu, měření podobnosti/rozdílnosti volby tematických slov, sledování jejich asociací nebo frekvenční analýzy). Metodologická pestrost monografie koresponduje rovněž s jejím tematickým rozptylem. Ten je dán také rozdílným badatelským zaměřením jednotlivých členů autorského kolektivu, v němž se setkali kvantitativní lingvista, onomastik, literární historička, historička sociálních dějin a lexikoložka specializující se na sociolekty.

Chcete si přečíst knihu?Slovo a text v historickém kontextu: Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav David. Číst Slovo a text v historickém kontextu: Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY