Moc slova: Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové

Moc slova: Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové - Michaela Křivancová | Booksquad.ink

...8074700309. Objednací kód: NA234237 Moc slova ... --na okraji chaosu-- : poetika literárního díla 20. století ... . Kniha obsahuje slavnostní promluvy přednesené převážně v průběhu let 1996 - 2002, kdy byl profesor Lubomír Mlčoch děkanem Fakulty sociálních věd UK. Lubomír Mlčoch se v nich vyjadřuje k různým ekonomicko-sociálním otázkám současného vývoje České republiky. Moc slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové. Praha: Akropolis, 2013. 140 s. ISBN 978-80-74 ... Publikační činnost — Filozofická fakulta ... . Praha: Akropolis, 2013. 140 s. ISBN 978-80-7470-030-9. 2. Kapitoly v odborných monografiích. 1. KŘIVANCOVÁ, Michaela. Obraz krále v české frazeologii. Frazémy jako materiálový zdroj pro jazykový obraz světa. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové Autor: Michaela Křivancová Autorka analyzuje česky vydané prózy Věry Linhartové, jež vyšly v letech 1964-68. MOC SLOVA Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové Michaela Křivancová AKROPOLIS 2013 Doporučená cena včetně DPH 229 Kč Vydání je částečně financováno z prostředků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogické fakulty. PRODUKCE ŘEČI U ZDRAVÉHO DÍTĚTE Moc slova : koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové by Michaela Křivancová ( Book ); Die frühe Prosa Věra Linhartovás im surrealistischen Kontext : Versuch einer methodischen, literaturgeschichtlichen Einordnung der Werke Dům Daleko, Prostor k rozlišení und Rozprava o zdviži by Ina Hartmann ( Book ) Nakladatelství Akropolis vzniklo v roce 1990. Vydává krásnou literaturu, tituly z oblasti bohemistické literární vědy, historie a dějin umění. Klíčové jsou učebnice pro výuku češtiny jako cizího jazyka. 2008 „noetický princip slova v poetice věry linhartové", Slovo a slovesnost 69, s. 243-258 2008 „řeč identity", Česká literatura 56, s. 368-380 2009 „Tvůrčí moc slova", in Stylistyka: Style and Creativity, XVIII. ročník, (opole: Uniwer-sytet opolski. institut Filologii Polskiej), s. 237-251. Moc slova: Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové ... Moc slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové (2013) Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina (2013) Návraty. K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse (2012) aktuality Kup knihu. Nejsnáze a jednoduše na www.eshop.akropolis.info. Děkujeme! více Moc slova : koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové / Hlavní autor: Křivancová, Michaela, 1976- Vydáno: (2013) Poetika, interpretace, styl : výbor / Hlavní autor: Staiger, Emil, 1908-1987 Vydáno: (2008) Michaela Křivancová: Moc slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Barevná struktura, 1968 Grafická úprava: Ondřej Fučík Akropolis, Praha 2013 ISBN 978-80-7470-030-9 Džihád: Islámské koncepce šíření víry ... 139 Kč 118 Kč. Zneuznávané dědictví Cervantesovo 105 Kč 89 Kč. Nechovejte se tu jako doma, příteli 126 Kč 107 Kč. Slova, pojmy, situace ... Moc slova: Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové ... Moc slova koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové by Michaela Křivancová 135 Pages, Published 2013 ISBN-13: 978-80-7470-030-9, ISBN: 80-7470-030-5 Přijímačky Český jazyk a literatura : příprava na jednotné přijímací řízení SŠ by Michae l a Křivancová Published 2016 ISBN-13: 978-80-7563-034-6, ISBN ... Moc slova : koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové / Hlavní autor: Křivancová, Michaela, 1976- Vydáno: (2013) Poetika, interpretace, styl : výbor / Hlavní autor: Staiger, Emil, 1908-1987 Vydáno: (2008) Moc slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartov ... Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. (nar. 1976) absolvovala magisterské studium českého jazyka a literatury a společenských věd na PF JU v Českých Budějovicích. V doktorském studijním programu na FF MU v Brně (2008) se v oboru Český jazyk zaměřovala zejména na komunikačně-pragmatické...

INFORMACE

AUTOR
Michaela Křivancová
DIMENZE
7,26 MB
NÁZEV SOUBORU
Moc slova: Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové.pdf

POPIS

Studie se pokouší nastínit koncepci slova a řeči ve struktuře prozaických textů Věry Linhartové. Předmětem zkoumání jsou zde autorčiny česky psané texty vydané v letech 1964–1968, tj. texty ze souborů Prostor k rozlišení (1964), Meziprůzkum nejblíž uplynulého (1964), Přestořeč (1966), Dům daleko (1968) a samostatná próza Rozprava o zdviži (1965). Tyto texty se výrazně orientují ke slovu a k řeči: ke slovu jakožto k prostředku i překážce komunikace; k řeči coby k prostoru k sebeuvědomění. Autorka studie zde představuje hlavní rysy poetiky Věry Linhartové – noeticko-filozofickou a ontologicko-existenciální dimenzi slova; dále ukazuje, jak oba aspekty podmiňují vnitrotextovou reflexi konstruování literárních promluv a jak noetický princip ovlivňuje jazykové i kontextové proměny v autorčině uměleckém ztvárňování textů. Poukazuje rovněž na to, že způsob ztvárňování literárních promluv není v poetice Věry Linhartové pouhým samoúčelným odrazem noetického (a ontologického) principu, ale následně směřuje také k cílům komunikačním. Studie si klade za cíl zodpovědět otázku, zda lze hovořit o celkové sémantické jednotě próz Věry Linhartové, přestože je z poetiky těchto textů zjevné, že se jejich jazykové ztvárňování v průběhu času proměňuje, nebo zda je každý autorčin prozaický text charakterizován jiným významotvorným principem.

Chcete si přečíst knihu?Moc slova: Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michaela Křivancová. Číst Moc slova: Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY