Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty: 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK

Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty: 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK - Miloš Sládek | Booksquad.ink

.... -- V Praze : FHS UK, 2013. -- 221 s. : il ... Miloš Sládek: Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních ... ... . ; 19 cm. -- (Řada kvalifikačních prací FHS UK ; sv. 1) Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb - etické aspekty / Miloš Sládek. -- Vyd. 1.. -- V Praze : FHS UK, 2013. -- 221 s. : il. ; 19 cm. -- (Řada kvalifikačních prací FHS UK ; sv. 1) Modrá kniha ODS - 4. prosince 2015 ny osobních údajů (čl. 25 odst. 1 GDPR) nebo v případě prová-dění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 GDPR). V rámci posuzování oprávně ... Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních ... ... . 35 GDPR). V rámci posuzování oprávněnosti monitoringu zaměstnanců by se správci měli zaměřit na posouzení naplnění základních tří kri-térií - vhodnosti, potřebnosti a proporcionality.[9] -- Brno : BizBooks, 2013. -- 262 s. : tabulky ; 30 cm. -- Obálkové podnázvy: V úplném znění k 1.1.2014 : snadná a rychlá orientace : veškeré změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva : daň z příjmů, rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, .... Politické strany II.díl 1938-2004: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004 Černí andělé - Příběh Waffen-SS Léčení formou, energií a světlem: Pět elementů v tibetském šamanismu, tantře a dzogčhenu Album pozdně středověkého písma XIV.: Východní čechy. Pamětní kniha města Broumova 1403-1472, Kniha soudní města Litomyšle 1402-1485, Kniha pamětní města Litomyš Inspekce kvality v rezidenčních zařízení - 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK. publisher: Fakulta humanitních studií . 0 / 5. 21 %. Publikace se zabývá etickými aspekty profesionálního chování inspektorů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních. ... Inspekce kvality v rezidenčních zařízení - 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK . Publikace se zabývá etickými aspekty profesionálního chování inspektorů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních. První část obsahuje teoretická východiska vztahující se k dané problematice s rozborem relevantní ... 1 Editorial FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 1/2014 Vydává Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Palackého nám Praha 2 IČO Šéfredaktorka: Mgr. Helena Lisá kontakt: tel , Tisk: Vydavatelství KUFR, s. r. o. Naskové 3, Praha 5 Distribuce a předplatné: Postservis Poděbradská 39, Praha 9 Kontakt: fax: tel.: (bezplatná infolinka ČP) Prodej ... Evropský polytechnický institut v Kunovicích Antonín Malach SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Experimentální studijní text 2010 Název: Sociální pedagogika Autor: doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Recenze: PhDr. Marcela...

INFORMACE

AUTOR
Miloš Sládek
DIMENZE
11,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty: 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK.pdf

POPIS

Publikace se zabývá etickými aspekty profesionálního chování inspektorů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních.První část obsahuje teoretická východiska vztahující se k dané problematice s rozborem relevantní odborné literatury. Druhá je věnována vlastnímu výzkumu, jehož cílem bylo zjištění etických souvislostí při výkonu inspekce, vzdělání inspektorů v oblasti etiky, etického kodexu inspektorů, profese inspektora a preferencí hodnot inspektorů. Hlavním cílem je analýza etických souvislostí při výkonu inspekcí ve vybraných rezidenčních zařízeních sociálních služeb. Ve výzkumu jsou použity kvantitativní i kvalitativní metody, dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory. Koncepce výzkumu v této oblasti byla ovlivněna tím, že analogické šetření nebylo v České republice dosud provedeno. Na základě syntézy získaných poznatků publikace předkládá ucelený pohled na aplikaci etiky v profesním působení inspektorů.

Chcete si přečíst knihu?Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty: 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miloš Sládek. Číst Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty: 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY