Fundraising: Pro neziskové organizace

Fundraising: Pro neziskové organizace - Petr Boukal, | Booksquad.ink

...řehled poskytovatelů zdrojů pro neziskové organizace (individuální dárci, nadace, podniky, domácí veřejné rozpočty, evropské fondy) spolu s fundraisingovými strategiemi ... Financování, investice a fundraising neziskových ... ... . 12 / Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace Je to malá organizace, pracuje v ní pět lidí, jedním z nich je i člověk zajišťující fundraising a public relations. Ve strategickém plánu mají stanoveny jasné cíle - zajistit v obci vyhovující prostředí ZUZANA ZDĚNKOVÁ (Konzultant a lektor pro neziskové organizace) téma: Fundraising pro neziskové organizace, granty a financování. VESSELIN BARLIEV téma: CEMEX Award. CÉSAR SÁNCHEZ (ředitel Impact Hub Monterey) and ALFREDO VILLALONGA (zakladatel Impact Hub Monterey) téma: Jan získat investice pro váš p ... Aktuální nabídka práce pro neziskové organizace - Jobs.cz ... . VESSELIN BARLIEV téma: CEMEX Award. CÉSAR SÁNCHEZ (ředitel Impact Hub Monterey) and ALFREDO VILLALONGA (zakladatel Impact Hub Monterey) téma: Jan získat investice pro váš projekt Fundraising neziskové organizace The Fundraising for a Non-profit Organization. Abstract: ... Neziskové organizace fundraising metody fundraisingu možnosti financován ... Pro častou práci je možné zvolit režim Více možnost ... Fundraising pro neziskové organizace Boukal Petr Grada publishing XLS 2013. ... V knize se dozvíte zásady a fundraisingové metody vhodné pro komunikaci s hlavními možnými podporovateli. Postupně poznáte metody iniciující individuální dárce, možnosti spolupráce s podniky a postupy při oslovování nadací, nadačních fondů a ... K tomu, aby mohly neziskové organizace naplňovat svá poslání, potřebují získat dostatečné množství finančních prostředků. Této problematice se věnuje fundraising. Fundraising je nedílnou součástí neziskových organizací a je třeba, aby tomuto oboru byla věnována značná pozornost. Hledáte Fundraising pro neziskové organizace od kolektiv a,Petr Boukal? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR 1 Neziskové organizace V úvodní kapitole si vymezíme pojem nezisková organizace a blíţe si představíme rozdělení neziskových organizací dle konkrétních kritérií. Dále se zaměříme na konkretizaci pojmu nestátní neziskové organizace, který je stěţejní pro tuto práci. personální zdroje neziskové organizace. Následující řádky by měly posloužit především jako jeden z možných návodů pro lidi, kteří uvažují o založení neziskové organizace a kteří se zamýšlí nad zdroji, kterými by mohli financovat své aktivity. Podpořené organizace z výzvy Nadace Neziskovky.cz 2016 V roce 2016 jsme z celkového počtu 26 žádostí vybrali 15 fundraiserů z 15 neziskových organizací, které jsme podpořili uhrazením účastnického poplatku na konferenci Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) s podtitulem Grow Fast: Invest In Fundraising (Synergies), konanou 12. Podobné jednotky. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace / Hlavní autor: Vít, Petr Vydáno: (2015) Řízení neziskových organizací. studijní opora pro distanční vzdělávání / II, Fundraising Hlavní autor: Švrčinová, Petra Vydáno: (2007)...

INFORMACE

AUTOR
Petr Boukal,
DIMENZE
3,8 MB
NÁZEV SOUBORU
Fundraising: Pro neziskové organizace.pdf

POPIS

Na trhu ojedinělá publikace se komplexně věnuje problematice fundraisingu neziskových organizací. Staví na vědeckém výstupu výzkumné činnosti v oblasti fundraisingu, je určena zejména ekonomům a fundraiserům neziskových organizací a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte zásady a fundraisingové metody vhodné pro komunikaci s hlavními možnými podporovateli. Postupně poznáte metody iniciující individuální dárce, možnosti spolupráce s podniky a postupy při oslovování nadací, nadačních fondů a správců veřejných rozpočtů (ministerstva, kraje, obce, fondy EU). Výklad je doplněn praktickými příklady a metodickými postupy z různých oblastí působení neziskových organizací. V závěru knihy naleznete shrnutí poznatků z fundraisingu v zahraničí (zejména USA, Německo, Rakousko). Zvláštní pozornost je v knize věnována kultuře, protože kniha slouží i jako shrnutí výzkumu z dané oblasti a je využitelná pro studenty oboru Arts Management.

Chcete si přečíst knihu?Fundraising: Pro neziskové organizace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Boukal,. Číst Fundraising: Pro neziskové organizace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY