Pohlednice - Staré pověsti české, Praotec Čech

Pohlednice - Staré pověsti české, Praotec Čech - Jiří Trnka | Booksquad.ink

...středí - české země . Kniha se nadále dělí na Staré pověsti české, Pověsti doby křesťanské, O staré Praze a Ze Starobylých pověstí ... Staré pověsti české — Česká televize ... . Obsah: O ČECHOVI. Praotec Čech je mytická postava muže, jenž prý přivedl svůj lid do Čech a podle kterého nesou Čechy své jméno. Poprvé je zmíněn v latinsky psané Kosmově ... Tematický okruh Lidé a čas - Staré pověsti české Klíčová slova Alois Jirásek, Horymír, Šemík, Přemysl Oráč, Bivoj, Praotec Čech, Lech, Libuše, Teta, Kazi, Šárka, Ctirad, Říp Anotace Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím samostudiu Starých pověstí českých, Jirásek, Alois - Staré pověsti české: Pověst o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách Pověst o praotci Čechovi V charvátské zemi, jež byla rodnou pro Čecha i jeho bratra Lecha, se strhly krvavé boje a ty přivedly Čecha na myšlenku, opustit tuto zem a hledat pro svůj lid novou. Staré pověsti české. Za dávných časů, kdy ještě naše země byla neosídlena: […] bobři pak nerušeně stavěli své umělé stavby. [ ... Pavel Koutský: 08 Praotec Čech Dějiny udatného českého ... ... . Staré pověsti české. Za dávných časů, kdy ještě naše země byla neosídlena: […] bobři pak nerušeně stavěli své umělé stavby. […] Hlubiny země byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil, aby vydaly poklady rud a vzácného kovu. Všude jará síla a bohatství. Staré pověsti české hlasem doprovodili Zdeněk Štěpánek, Růžena Nasková, Karel Höger, Václav Vydra a Eduard Kohout. Hudbu složil stálý spolupracovník Jiřího Trnky Václav Trojan. Trnkovy Staré pověsti české jsou základním dílem české loutkové školy a patří do zlatého fondu českých animovaných filmů. Praotec Čech, kněžna Libuše, Horymír zřejmě nikdy nežili, přesto buďme rádi za ně. Historie.cs: Staré dobré pověsti české — Česká televize Zpravodajství Staré pověsti české je kniha pro mládež Aloise Jiráska.Popisuje události z české historie založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech. Poprvé vyšla v roce 1894 v pražském nakladatelství J. R. Vilímek jako 11. svazek v edici Vilímkova knihovna mládeže dospívající. O rok dříve však pověsti vycházely na pokračování ve stejném ... Alois Jirásek byl spisovatel. Svoje Staré pověsti české napsal jako literární dílo, ne jako historické svědectví. Podle něj nepřivedl Čech Čechy pod Říp sám, ale společně se svým mladším bratreni, také vojvodou - jmenoval se Lech. ... Snad nejpěknější je ale tato pověst: „Praotec Čech je pohřben na tři hony ... Ilustrace z knihy Staré pověsti české, O Čechovi, voskový pastel. Vážení čtenáři, děkujeme vám za trpělivost a pochopení v době omezeného provozu našich prodejen. Nyní se vracíme k původnímu provozu a těšíme se na shledanou v knihkupectvích i online. ... Pohlednice - Staré pověsti české, Praotec Čech. Celkové ... Lech, Czech and Rus (Czech pronunciation: [lɛx tʃɛx rus]) refers to a founding myth of three Slavic peoples: the Poles (or Lechites), the Czechs, and the Rus' people.The three legendary brothers appear together in the Wielkopolska Chronicle, compiled in the early 14th century.The legend states that the brothers, on a hunting trip, followed different prey and thus travelled (and settled) in ... Staré pověsti české - knihu napsal spisovatel Alois Jirásek - je o nejstarším období dějin Slovanův Čechách - pověst - výtvor lidové fantazie, není plně pravdivá - k hoře Říppřivedl Slovany praotec Čech - po něm vládl z hradu na Vyšehraděvládce Krok - měl tři dcery - Kazi, Tetu a Libuši, ta uměla věštit Jak Čech dorazil nahoru, vydechl a rozhlédl se po kraji. No to je nádhera! řekl si. Ty šťavnaté zelené louky! Ty hluboké lesy, řeky a stříbrné potoky! Slunce svítilo, všechno kolem kvetlo a ve vzduchu bzučely včely. Pod modrou oblohou poletovali ptáci a v lese zahlédl Čech srnku a zajíce. Staré pověsti české, inspirované Kosmovou kronikou a Kronikou českou Václava Hájka z Libočan, napsal Alois Jirásek v roce 1894 již jako zralý autor a knihu věnoval Františku Bartošovi. Česká mytologie je i významnou součástí tvorby filmového tvůrce, ilustrátora a malíře Jiřího Trnky....

INFORMACE

AUTOR
Jiří Trnka
DIMENZE
11,69 MB
NÁZEV SOUBORU
Pohlednice - Staré pověsti české, Praotec Čech.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Pohlednice - Staré pověsti české, Praotec Čech ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Trnka. Číst Pohlednice - Staré pověsti české, Praotec Čech Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY