Česká demokracie po roce 1989: Institucionální základy českého politického systému

Česká demokracie po roce 1989: Institucionální základy českého politického systému - Jan Bureš, | Booksquad.ink

... 1990, na Slovensku v roku 1992.. Tvorili ju v najmä vylúčení členovia KSČ, ktorá sa počas normalizácie zbavovala „vnútorných nepriateľov" ... Katedra politologie a humanitních studií - Metropolitní ... ... . Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické ... Je spoluautorem publikace "Česká demokracie po roce 1989: institucionální základ ... Česká demokracie po roce 1989 Jan Bureš od 168 Kč - Heureka.cz ... . Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické ... Je spoluautorem publikace "Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému" (Grada, 2012) a "První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013" (MUP Press, 2014) In Bureš, Jan - Charvat, Jakub - Just, Petr - Štefek, Martin. Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému [Czech Democracy after 1989: Institutional Foundations of the Czech Political System]. Praha: Grada, 379-425. Key, V. O. (1955): A Theory of Critical Elections. The Journal of Politics 17 (1 ... Česká demokracie po roce 1989 - Institucionální základy českého politického systému Bureš Jan, Charvát Jakub, Just Petr, Štefek Martin Vedl řešitelský tým v rámci grantu GAČR, jenž vydal publikaci Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému (Grada, 2012). Je autorem knihy Občanské fórum , za kterou v roce 2007 získal Bolzanovu cenu rektora Univerzity Karlovy. The Communist Party of Czechoslovakia (Czech and Slovak: Komunistická strana Československa, KSČ) was a Communist and Marxist-Leninist political party in Czechoslovakia that existed between 1921 and 1992. It was a member of the Comintern.Between 1929 and 1953, it was led by Klement Gottwald.After its election victory in 1946, it seized power in the 1948 Czechoslovak coup d'état and ... Bureš, Jan - Charvát, Jakub - Just, Petr - Štefek, Martin (2012): Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada. Charvát, Jakub a kol., Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě, Praha, MUP Press. Lijphart, Arend (1984): Democracies. Patterns ... 1.Politický systém, jeho subjekty a funkce. 2.Vývoj politického systému v ČSR,ČSSR,ČSFR a ČR po 2. světové válce. 3.,4.Zprostředkování zájmů v politickém systému ČR(zájmové skupiny, politické strany, masová média). 5.Zprostředkování zájmů a komunální politika. 6.Aktuální otázky vývoje politického systému ČR literatura na téma Český stranický systém po roce 1989 Text dotazu. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaká literatura by byla vhodná, na zpracování tématu týkajícího se Českého stranického systému po roce 1989. Odpověď. Dobrý den, Literatury zpracovávající český politický systém po roce 1989 je mnoho. Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému. [Czech democracy after 1989. Institutional foundings of the Czech political system] Praha: Grada, 2012. Google Scholar...

INFORMACE

AUTOR
Jan Bureš,
DIMENZE
9,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká demokracie po roce 1989: Institucionální základy českého politického systému.pdf

POPIS

Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem času a s příslušným nadhledem. Tuto ojedinělou monografii jistě ocení nejen vysokoškolští studenti, ale i široká veřejnost.

Chcete si přečíst knihu?Česká demokracie po roce 1989: Institucionální základy českého politického systému ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Bureš,. Číst Česká demokracie po roce 1989: Institucionální základy českého politického systému Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY