Financování politických stran a regulace politických kampaní

Financování politických stran a regulace politických kampaní - - | Booksquad.ink

...at z transparentních účtů a společnosti CRIF - Czech Credit Bureau za přístup k aplikaci CRIBIS pro dohledávání ... Monitoring financování volebních kampaní politických stran ... ... Připravujeme: průvodce kampaní - manuál pro veřejnost, kandidující i samosprávy; Metodická stanoviska ("dotazy a odpovědi") Volební účty stran a koalic, weby s informacemi o financování kampaně; Volební účty a informace o financování kampaně: registrované třetí osoby Úřad zavedla novela (zákon č. 302/2016 Sb.) zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, tedy zákona č. 424/1991 Sb., ... Laws applicable to financing political parties and ... - CORE ... . 302/2016 Sb.) zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, tedy zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S touto novelou krom tohoto úřadu byly zavedeny mimo jiné například též limity na financování politických stran a volebních kampaní. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2017 o financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni (2017/2733(RSP)) (Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 150) Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského ... 1 Tím ovšem nejsou dotčeny povinnosti politických stran a politických hnutí na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. odbor voleb, květen 2018 Financování politických stran a problematika transparentnosti financování politiky se v letech 2009 2011 staly významným programovým tématem politických stran v České republice. Publikace je záznamem konference Financování politických stran a regulace...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,56 MB
NÁZEV SOUBORU
Financování politických stran a regulace politických kampaní.pdf

POPIS

Financování politických stran a problematika transparentnosti financování politiky se v letech 2009-2011 staly významným programovým tématem politických stran v České republice. Publikace je záznamem konference Financování politických stran a regulace politických kampaní, která proběhla v říjnu 2011 v Praze, a jíž pořádal think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, e.V., zastoupení v České republice, a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice. Úvod konference otevřel obecnou otázku vztahu politiky a ekonomiky a naznačil stěžejní problémové oblasti současného financování politiky. Další část představila komparativní pohledy na financování politických stran v zemích střední Evropy - na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, ale také ve Francii, Velké Británii a Spojených státech amerických. V odpolední části vystoupili představitelé hlavních domácích politických stran se svými pohledy a návrhy na reformu financování politiky v České republice. Závěrečný blok nabídl zamyšlení politologů, představitelů nevládních organizací a novinářů o prorůstání ekonomiky a politiky a hlavních výzvách, jimž čelí financování politiky v ČR. Záznam ukazuje nejen na pestrou šíři odlišných regulativních rámců financování politiky v odlišných zemích kontinentu a zámoří. Naznačuje také, že mezi domácími politickými stranami existuje shoda na nutnosti regulace politických kampaní, ale liší se v jednotlivých detailech týkajících se jednotlivých jejich principů a rozsahu - např. příjmových stropů a zdrojů financování, členských příspěvků, role obchodních společností i kontrolních legislativních mechanismů. Dokladem jsou i návrhy, které domácí strany předložily v měsících po konání této konference.

Chcete si přečíst knihu?Financování politických stran a regulace politických kampaní ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Financování politických stran a regulace politických kampaní Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY