Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj

Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj - Josef Bernard, | Booksquad.ink

...t lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma ... Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj - Josef ... ... ... Objednávejte knihu Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána... Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Rozvoj venkova se zapojením ... a zahrnuje na 95 % obyvatel, obcí a měst do 25 tisíc obyvatel. www.ns ... Samospráva :: Portál na podporu rozvoje obcí ČR ... . Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána... Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Rozvoj venkova se zapojením ... a zahrnuje na 95 % obyvatel, obcí a měst do 25 tisíc obyvatel. www.nsmascr.cz. 3 Místní akční skupina ... Ve venkovských oblastech může tato podpora znamenat i přenos a přijetí ino - • SAMOSPRÁVA PÉČE O VŠETSRANNÝ ROZVOJ SVÉHO ÚZEMÍ POTŘEY SVÝH OČANŮ (bydlení, doprava, ochrana veřejného pořádku, výchova a vzdělávání, kultura apod.) Plní povinnosti svěřené státem: přenesená působnost • VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, KTERÁ JE OBCI SVĚŘENA ZÁKONEM Rozhodování o právech a Inzerát č. 111467238: Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj, Cena: 13 €, Lokalita: Bánovce nad Bebravou...

INFORMACE

AUTOR
Josef Bernard,
DIMENZE
4,43 MB
NÁZEV SOUBORU
Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj.pdf

POPIS

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie). Při snaze popsat samosprávy malých obcí jako lokální rozvojové aktéry se autoři zaměřili zejména na tři otázky: Jak vlastně samosprávy vládnou, resp. jak spravují svou obec? V knize se v této souvislosti zabývají především tím, jak samosprávy stanovují své rozvojové cíle, jakým způsobem přijímají svá rozhodnutí a jak mobilizují rozvojové zdroje. Další výzkumná otázka se týká rozvoje venkovských obcí. S jakými rozvojovými obtížemi se venkovské obce potýkají a jaké rozvojové příležitosti se jim naopak nabízejí? V knize se rozvoj obcí chápe jako komplexní jev silně související s kvalitou života v obci: pozitivní rozvoj tedy znamená zvyšování lokální kvality života. Venkov ovšem není homogenní prostor a v podmínkách České republiky je přesnější hovořit o různých typech venkova. Kniha proto nabízí také pohled na regionální diferenciaci venkovských obcí podle jejich rozvinutosti. Třetí výzkumná otázka propojuje obě předchozí: Jak místní samosprávy ovlivňují rozvoj obcí, které spravují? Může se zdát, že ve srovnání se samosprávami měst mají zastupitelé a starostové malých obcí menší možnosti, jak dosáhnout v obci skutečně podstatných změn. Hospodaří sice s rozpočtem obce, zřizují některé služby atd., ale jejich finanční i organizační možnosti jsou omezené. Zároveň ale platí, že pro podstatné zlepšení kvality života v malých obcích někdy stačí poměrně málo. K rozvojovému úsilí navíc patří i péče o budování živých vztahů uvnitř lokální komunity a zapojování obyvatel do dění v obci. I zde mohou samosprávy vykonat mnoho práce. Analýzy jsou založeny na dostupných statistických datech o situaci ve venkovských obcích, na datech z dotazníkových šetření, na neformálních rozhovorech se členy samospráv a pozorování jejich aktivit. Autorský tým tvoří výzkumníci z oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Chcete si přečíst knihu?Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Bernard,. Číst Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY