Vizmburk: Přloha časopisu Průzkumy památek

Vizmburk: Přloha časopisu Průzkumy památek - - | Booksquad.ink

...ch Zpráv památkové péče - časopisu státní památkové péče ... Správa v oblasti památkové péče - Vysoká škola ekonomická ... ... . 14Stručná zmínka o nálezech v článku Jan SOMMER: Na okraj operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ - několik poznámek a příkladů, in: Průzkumy památek, roč. 13, 2006, s. 135. Stručnou informaci o fragmentech publikoval Jiří FRÖHLICH: Gotické architektonické články ve zdivu kostela sv. Vizmburk : raně gotický hrad a jeho proměny: příloha časopis ... NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | Knihkupectví Juditina věž ... . Vizmburk : raně gotický hrad a jeho proměny: příloha časopisu Průzkumy památek: ročník XIX hrady Česko dejiny - archeologické nálezy výskumy - Havlovice Trutnov Česko Národní památkový ústav- ú.o.p.s.Č. v Praze hrady Česko dejiny archeologické nálezy výskumy Havlovice Trutnov Česko Krajský pamiatkový úrad Ragač ... Michal TRYML: Vizmburk /72; Ladislav ZIKMUND-LENDER: Geneze designu nábytku /73 . Z obsahu o. časopisů /74. Zusammenfassung / 77. Summary / 78 . Více informací najdete na stránkách Zpráv památkové péče - časopisu státní památkové péče. V prvních letech po vydání metodiky jsme se snažili o shrnování zkušeností z praxe a ve snaze názorně ukazovat na výhody OPD vznikala série článků v časopisu Průzkumy památek. Od té doby ovšem zpracovatelé mnohé ověřili a jistě i ve své praxi vylepšili. Velký kamenný antikvariát a galerie specializovaný na kvalitní knihy a českou grafiku, antikvariát přímo v centru Prahy s možností parkování auta, otevřený po-pá 9-19, antikvariát a e-shop s okamžitě dostupnými tituly 52395. Razím, Vladislav - Vizmburk, Raně gotický hrad a jeho proměny, Příloha časopisu Průzkumy památek, ročník XIX. Praha - Národní památkový ústav, Územní pracoviště Středních Čech v Praze 2012 brož 158 stran 300 Kč VLOŽIT DO KOŠÍKU Program restaurování movitých kulturních památek v letech 1998-2007 v Karlovarském a Plzeňském kraji / Drncová, Ludmila, 1951-2008: Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Ústeckém kraji / Honys, Vít, 1963-2008: Program restaurování movitých kulturních památek 1998-2008 v Libereckém kraji / Krčmář ... Stručné, ale zasvěceně podané zprávy ze seminářů (obsáhlá je zpráva o semináři Materiály, techniky a technologie při obnově památek, 28. května - 1. června 2002, Banská Štiavnica ), přehled vydávaných publikací, výstav a některých inovací návštěvnických okruhů na hradech a zámcích. OOP dosáhl v závěru r. 2008 počtu 32 odborných pracovníků a byl tvořen 3 odděleními: oddělením ochrany kulturních památek, oddělením regenerace kulturních památek a památkově chráněných území a ekonomicko-právním oddělením. Vybrané koncepční nebo mimořádné úkoly splněné odborem památkové péče v roce 2008 Správa v oblasti památkové péče - Vysoká škola ekonomická v Praze Vizmburk : raně gotický hrad a jeho proměny: příloha časopisu Průzkumy památek: ročník XIX Národní památkový ústav- ú.o.p.s.Č. v Praze hrady Česko dejiny - archeologické nálezy výskumy - Havlovice Trutnov Česko hrady Česko dejiny archeologické nálezy výskumy Havlovice Trutnov Česko Ourodová, Ludmila Program restaurování movitých kulturních památek 17 330,00 18 700,00 18 743,00 49,00 18 694,00 99,97 Program regenerace městských památk. rezervací a městských památkových zón 143 000,00 160 700,00 161 890,00 1 300,00 160 590,00 99,93 Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 17 330,00 18 000 ... Knihy z knihovny Společnosti přátel starožitností, které jsou Knihy z knihovny Společnosti přátel starožitností, které jsou zabaleny v bednách a uloženy v našem depozitáři v Plchově (v případě nutnosti můžeme na požádání vybrané tituly dovézt do naší kanceláře v Truhlářské 20): Monografie: 850 let pl...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
10,97 MB
NÁZEV SOUBORU
Vizmburk: Přloha časopisu Průzkumy památek.pdf

POPIS

Publikace shrnuje dosavadní poznatky o stavební historii hradu, který byl obnažen archeologickým výzkumem v 70. až 80. letech 20. století. Vizmburk byl vystavěn jedním z předních reprezentantů české šlechty v průběhu 3. a 4. čtvrtiny 13. století a již roku 1447 skončilo jeho funkční období. Vykopaná, velmi dobře dochovaní zřícenina hradu odpovídala postavení svého stavebníka. Množstvím a kvalitou umělecky pojednaných kamenických prvků i některými dalšími vlastnostmi představuje Vizmburk zcela výjimečnou památku středověké stavební kultury, její současný neutěšený stav tomu však neodpovídá. Publikace obsahuje kromě textové části také podrobnou, metodicky přínosnou měřickou dokumentaci a velké množství fotografických příloh, které dokumentují dnešní stav hradu, ale zejména jeho podobu v průběhu a těsně po ukončení archeologického odkryvu. Od té doby vypovídací hodnota zříceniny utrpěla značné, nevratné ztráty..

Chcete si přečíst knihu?Vizmburk: Přloha časopisu Průzkumy památek ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Vizmburk: Přloha časopisu Průzkumy památek Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY