Občanský a společenskovědní základ: Politologie. Člověk v mezinárodním prostředí

Občanský a společenskovědní základ: Politologie. Člověk v mezinárodním prostředí - Tereza Köhlerová, | Booksquad.ink

......

INFORMACE

AUTOR
Tereza Köhlerová,
DIMENZE
4,17 MB
NÁZEV SOUBORU
Občanský a společenskovědní základ: Politologie. Člověk v mezinárodním prostředí.pdf

POPIS

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a stát.Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka.Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí.Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj.Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva.

Chcete si přečíst knihu?Občanský a společenskovědní základ: Politologie. Člověk v mezinárodním prostředí ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tereza Köhlerová,. Číst Občanský a společenskovědní základ: Politologie. Člověk v mezinárodním prostředí Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY