Migrační vlny ve Spolkové republice Německo: Po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi

Migrační vlny ve Spolkové republice Německo: Po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi - Martina Hamplová | Booksquad.ink

...kové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi, Praha 2011, s ... Nov strnka 2 - svkhk.cz ... . 45. 3 Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris 1960. Pro českou historiografii má zásadní význam sborník z pardubické konference: Dítě a dětství Hamplová, Martina, 1985-Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi/ Martina Hamplová. -- Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2011. -- 139 s. : 1 mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7378-155-2 (brož ... DOC Pondělí 13 - Univerzita Karlova ... . -- Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2011. -- 139 s. : 1 mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7378-155-2 (brož.).Signatura: B0-12099 Stanovisko vlády Spolkové republiky Německo v procesu posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín, Česká republika, na životní prostředí, v rámci provedení Protokolu z jednání mezi vládami České republiky a Republiky Rakousko, vedeného předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schüsselem za přítomnosti komisaře ... Svět strojírenské techniky číslo 1/2012 Č a s o p i s s va z u s t r o j í r e n s k é t e c h n o l o g i e Svět strojírenské techniky duben 2012 w w w.sst.cz Představujeme nové členy SST - LAPP KABEL, s.r.o. /str. 17/ Německý svaz výrobců obráběcích strojů IFF Kyjev 2011 /str. 22/ /str. 11/ Reflexe veletrhu EMO Hannover 2011 /str. 36/ INDIE - SEN ČESKÉHO ... 3 | 11 | SEÅ IT 21 - iForum - Univerzita Karlova lindat.mff.cuni.cz ... 0 Komentáře . Transkript . Deutsch ohne Grenzen ve středověké Čáslavi [Wiege und Schwert - ein Bild ... Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi, Praha 2011, S. 45. 535 Zusammenfassung / Summary konzentrierten, öffnete Philippe Ariès diesen Fragenkreis vor mehr als einem halben Jahrhundert auf rasante Weise, und seit damals 1 Udělená ocenění Udělená ocenění ROK CENA JMÉNO OBOR NÁZEV PRÁCE 2015 Economic Research Award 2014 Cena Rudolfa Wildenmanna 2014 Cena svobody na počest Woodrowa Wilsona 2013 Cena Milana Sojky 2013 Cena M. K. Čiurlionise 2013 Cena České republiky v PR 2013 Cena Vojtěcha Zamarovského za literaturu faktu 2013 Cena Karla Engliše v soutěží Mladý ekonom roku 2013 Energy ... V r. 1990 mělo 1 924 mil. obyvatel, v roce 2008 už jen 1 664 mil, to znamená pokles o 14 procent. * (Martina Hamplová: Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi, Teritoria - sv. 2, Praha, FSV UK, Institut mezinárodních studií, 2011, s. 44)...

INFORMACE

AUTOR
Martina Hamplová
DIMENZE
8,75 MB
NÁZEV SOUBORU
Migrační vlny ve Spolkové republice Německo: Po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi.pdf

POPIS

Práce je věnována tématu vnitřní migrace a je zaměřena na německé obyvatelstvo a jeho pohyb v rámci SRN po roce 1989. Výchozí perspektivou je migrační trend, v jehož důsledku dochází k vylidňování zemí ležících na severu SRN, a v souvislosti s tím k přesunu určitých migračních skupin do jižně položených spolkových zemí. Práce mapuje migrační proudy v rámci daného území v období let 1990-2008 a zabývá se jejich vlivem na demografické změny, jakož i na proměny v místní socioekonomické struktuře. Konkrétní přehled migračních proudů mezi severem a jihem SRN je zpracován v rámci dvou případových studií. První z nich je věnována severní spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Vzhledem k závažnosti problematiky jsou vedle migrace, pojednány i důsledky, které vyplývají z migračního chování obyvatelstva pro tuto spolkovou zemi, jakož i postoj zemské politiky k dané otázce. Jako zástupce jihu SRN je představena spolková země Bádensko-Württembersko, která je naopak příkladem nárůstu obyvatelstva.

Chcete si přečíst knihu?Migrační vlny ve Spolkové republice Německo: Po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martina Hamplová. Číst Migrační vlny ve Spolkové republice Německo: Po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY