Multikulturní výchova

Multikulturní výchova - Jan Průcha | Booksquad.ink

...NÍ VÝCHOVA . Příručka (nejen) pro učitele ... Multikulturní ošetřovatelství - WikiSkripta ... . 2. aktualizované a rozšířené vydání. Jan Průcha. Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele. Ta to kni ha ani žád ná je jí část ne smí být ko pí ro vá na, roz mno žo vá na ani ji nak ší ře na bez . pí sem né ho sou hla su vy da va te le. Autor: 19. 6. 2018 - Prozkoumejte nástěnku „Multikulturní výchova" uživatele lvankova77 na Pinterestu. Podívejte se na další nápady na téma Dě ... Universita Karlova V Praze Pedagogická Fakulta ... ... . Podívejte se na další nápady na téma Děti, Školka a Předškoláci. Multikulturní výchova Předškoláci - omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole. Multikulturní výchova je příprava na sociální, politickou a ekonomickou realitu, kterou žáci prožívají v kulturně odlišných stycích s lidmi. Ecyclopedia of Educational Research, New York 1982. Termín multikulturní výchova vyjadřuje snahy prostřednictvím vzdělávacích programů multikulturní výchova, kulturní odlišnosti, etnikum, multikomunikace, sociální skupina, solidarita, sociální smír Druh učebního materiálu Prezentace Proto se multikulturní výchova stala nedílnou součástí školního vzdělávání. Její realizace v praxi však stále není dostatečně zajištěna. Tato příručka si proto klade za cíl poskytnout poznatky, které tvoří základ multikulturní výchovy. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných ... 6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ..... 132 6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ..... 134. Obsah Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MSMT Praha 2015 3 6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ... Zpracované elektronické výukové materiály vychází z toho, že multikulturní výchova by měla probíhat interaktivní formou, neboť jejím cílem by měla být především změna postojů a chování, nikoliv pouze změna znalostí, jako je tomu u klasických vzdělávacích témat českého školství....

INFORMACE

AUTOR
Jan Průcha
DIMENZE
11,93 MB
NÁZEV SOUBORU
Multikulturní výchova.pdf

POPIS

Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se multikulturní výchova stala nedílnou součástí školního vzdělávání. Její realizace v praxi však stále není dostatečně zajištěna. Tato příručka si proto klade za cíl poskytnout poznatky, které tvoří základ multikulturní výchovy. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech, jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Knížka je určena učitelům a studentům pedagogických oborů, ale také jiným odborníkům a zájemcům z širší veřejnosti. V2. vydání byl text aktualizován a rozšířen o některé nové výzkumné poznatky a další literaturu k tématu.

Chcete si přečíst knihu?Multikulturní výchova ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Průcha. Číst Multikulturní výchova Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY