Moderní dějiny 19: Časopis pro dějiny 19. a 20. století

Moderní dějiny 19: Časopis pro dějiny 19. a 20. století - - | Booksquad.ink

... the History of the 19th and 20th Century ... Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století. [Sv ... ... . vedoucí redaktor Jan Němeček. Document has not been rated yet Rating: {{document.rating.value ... MODERNÍ DĚJINY, Časopis pro dějiny 19. a 20. století. roč. 23, 2015, č. 2 Vedoucí redaktor: Jan Němeček. Praha, Historický ústav 2015, 340 s. Druhé číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2015 uvádí nekrolog na váženého kolegu, Časopis pro dějiny 19. a 20. století 25/2. Sleva! Zobrazit v ... Moderní dějiny - CAS ... . a 20. století 25/2. Sleva! Zobrazit větší. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 25/2. ISSN 1210-6860. Typ: Nový produkt. Historický ústav, Praha 2017, 359s. Obsah. Více informací Skladem Tweet Sdílet ... Tuto výukovou prezentaci jsme se rozhodli vložit jako pomůcku pro objasnění důležitých změn v Japonsku a Číně na přelomu 19. a 20. století. Prezentaci (nebo její části) můžete využít v hodinách věnovaným období imperialismu, počátkům japonské expanze či popisu situace v Číně na počátku 20. století. Literárních děl, v nichž se objevují postavy Židů, vycházelo na přelomu 19. a 20. století velké množství. Účelem této studie je pokusit se charakterizovat jejich typy z hlediska reprezentace židovství a podrobněji se věnovat několika vybraným textům. MODERNÍ DĚJINY Časopis pro dějiny 19. a 20. století MODERN HISTORY Journal for the History of the 19th and 20th Century Redakce / Editor´s Office: Vedoucí redaktor / Editor-in-chief: Jan NĚMEČEK Charakteristika přelomu 19. a 20. století autoři utíkají do minulosti (renesance a gotika) na sklonku 19. stol. dochází ke změně - rychle životní tempo, konkurenční boj mezi kapitalistickými zeměmi o ovládání trhů, katastrofické představy,... První díl prezentace věnované dekadentnímu umění v českých zemích na přelomu 19. a 20. století vymezuje tento umělecký a myšlenkový proud, pojmenovává jeho typické rysy a představuje nejrozšířenější tematické okruhy české dekadence v umění výtvarném i slovesném. Jméno: Moderní básnické směry na přelomu 19. a...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
7,85 MB
NÁZEV SOUBORU
Moderní dějiny 19: Časopis pro dějiny 19. a 20. století.pdf

POPIS

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2011 zahajuje studie Niny Milotové, Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860-1914, která pojednává o propojení politického vývoje s kulturním životem české národní společnosti v jednom z významných regionů českých zemí a jeho významu pro celkovou českou politiku a kulturu v daném období. Další studie, jejímiž autory jsou Jan Čopík a Jaroslav Čmejrek, Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945 osvětluje změny politické orientace venkovského obyvatelstva v důsledku celkového sociálně-ekonomického vývoje moderní společnosti. Následující studie Andreje Tótha, Zemská křesťansko-socialistická strana v Československu pod vedením hraběte Jánose Esterházyho v letech 1933-1935, popisuje aktivity významného politickém proudu maďarské menšiny v letech vyhrocujících se vnitřních poměrů a ohrožení mezinárodního postavení meziválečného Československa. Potom studie Miroslava Šeptáka, Hledání Benešova nástupce. Zákulisí jmenování československého ministra zahraničí, sleduje vnitřní příčiny i mezinárodní okolnosti obsazení důležité funkce ministra zahraničí po zvolení Edvarda Beneše prezidentem ČSR. Potom je zařazen příspěvek Jana Němečka a Jana Kuklíka, Sir Frederick Leith-Ross a pomnichovská půjčka Česko-Slovensku, který odhaluje zákulisí složitého vyjednávání o získání finanční půjčky pro překonání neblahých následků mnichovské dohody. Další studie Martina Marka, Z baťovského Zlína do světa: Směry transferu a kvalifikační kritéria přesouvaných baťovských zaměstnanců v letech 1838-1941, navazuje na předcházející práce autora, který se cílevědomě věnuje reakci vedení koncernu Baťa na změny vnitřní i mezinárodní situace v souvislosti s mnichovskou dohodou, okupací a následným vypuknutím druhé světové války. Závěrečná studie Jany Havlínové, Československý olympijský výbor v letech 1945-1948 a příprava letních olympijských her v Londýně 1948, se zabývá zajímavou problematikou z dějin sportu, jakou byla příprava a účast československých sportovců na první olympiádě po druhé světové válce, v poměrech převratné domácí a vyhrocující se mezinárodní situace. V oddíle Materiály je zařazena esej Wolfganga Müllera-Funka, Die Lasten der Vergangenheit: Österreich und Tschechen im europäischen Kontext o složitém vyrovnávání se Čechů a Němců s problémy vzájemných vztahů v rámci evropských dějin. Číslo tradičně uzavírají informační oddíly: Kronika, v níž je zařazena vzpomínka na prof. Stanleye B. Winterse s jeho výběrovou bibliografií, a Recenze.

Chcete si přečíst knihu?Moderní dějiny 19: Časopis pro dějiny 19. a 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Moderní dějiny 19: Časopis pro dějiny 19. a 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY